Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.194/09-11-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
14-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 02-11-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 2015

8. Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 53 din 2003 privind Codul muncii (Pl-x 155/2015) (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 155/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

22. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 53 din 2003 privind Codul muncii, Pl-x 155/2015. Caracter organic.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva? Nu dorește nimeni.

Din partea Comisiei pentru muncă, tot domnul vicepreședinte Baltă.

Vă rog să prezentați raportul.

Voci din sală:

Ai sărit un Pl-x! Citește-l după...

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Pl-x 84 am citit, tocmai a prezentat...

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai Baltă:

Prezint 155, care a fost...

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

155, domnule Baltă, și apoi revenim la 53, adică la 84/2015. (Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.53 din 2003 privind Codul muncii (Pl-x 155/2015.)

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai Baltă:

Da, mulțumesc.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, comisia a fost sesizată, prin adresa nr. 155/2015, cu dezbaterea pe fond, în procedură obișnuită, a Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 53 din 2003 privind Codul muncii.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ; avizul negativ al Comisiei juridice; avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale; punctul de vedere negativ al Guvernului.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, preconizându-se ca în sectorul bugetar să se considere zi nelucrătoare ziua dintre zilele de sărbătoare legală din cuprinsul săptămânii și zilele de repaus săptămânal.

Totodată, dacă există o perioadă de timp mai mare de 24 de ore, acordarea de timp liber ar urma să se stabilească prin hotărâre a Guvernului.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai Baltă:

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în ședința din 25 februarie 2015.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaților respingerea inițiativei legislative, întrucât cadrul legal actual în materie este acoperitor, iar această prevedere ar putea fi reglementată prin contractele și acordul colectivului de muncă, aplicabile.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Dacă la dezbateri generale dorește cineva?

Doamna Boghicevici. Vă rog, doamnă deputat, Grupul PNL.

Video in format Flash/IOS

Doamna Claudia Boghicevici:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Eu am analizat prezentul proiect de lege și, așa cum vă spuneam și cu altă ocazie, este clar că se simte nevoia regândirii Codului muncii. Am avut o propunere a BNS-ului care a trecut tacit de Senat, am organizat o dezbatere la Grupul parlamentar al PNL pe aceste prevederi.

Din păcate, în prezentul proiect de lege există prevederi redundante și unele din ele sunt prevăzute deja în acte normative, de exemplu, în Legea pensiilor, în Codul muncii actual.

Vin cu rugămintea de a avea o dezbatere autentică pe toate aceste proiecte de legi, deoarece colegii noștri au inițiative pe anumite componente ale legislației, care privesc munca și este clar că e nevoie de o dezbatere autentică pe modificările Codului muncii.

Vom susține și noi respingerea acestui proiect de lege.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții?

Nefiind alte intervenții, rămâne pentru votul final cu propunere de respingere.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 16 october 2019, 13:29
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro