Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 18, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.207/25-11-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 18-11-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 18, 2015

14. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011 (PL-x 652/2015) (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 652/2015

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

13. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011.

Guvernul? Doamna secretar de stat.

Video in format Flash/IOS

Doamna Ioana Liana Cazacu (secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice):

Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, denumită și Convenția de la Istanbul, este apreciată a fi cel mai complex instrument de cooperare juridică internațională în ceea ce privește prevenirea violenței împotriva femeilor, protejarea victimelor, urmărirea penală a autorilor și adoptarea unei game largi de măsuri pentru a aborda acest flagel în toată complexitatea sa.

Beneficiile ratificării convenției de către România reprezintă un progres în consolidarea cadrului juridic în materia protecției și promovării drepturilor omului.

Prin ratificarea acestei convenții se transmite un important semnal pozitiv privind angajamentul ferm al României de a respecta și promova o serie de măsuri ferme prin care să asigure o prevenție și o combatere adecvată a fenomenului violenței.

Ratificarea convenției reprezintă dovada clară privind voința autorităților române de a combate activ acest fenomen deosebit de grav. Această convenție recomandă fundamentarea politicilor părților în mod cuprinzător și coordonat, în vederea prevenirii și combaterii tuturor formelor de violență în familie, în special printr-o coordonare foarte bună, la cel mai înalt nivel, precum și prin elaborarea unei noi strategii multianuale de prevenire și pedepsire a actelor de violență în familie.

Convenția prevede crearea unor mecanisme care să garanteze o protecție adecvată a victimelor, precum și un grad mai mare de conștientizare a efectelor acestui fenomen.

Obligațiile asumate prin semnarea Convenției Drepturilor Omului impun statelor membre obligația de a crea un sistem de suport adecvat pentru victimele acestui tip de infracțiune. Acest suport la care face referire textul convenției trebuie să includă un personal foarte bine pregătit în vederea consilierii și reabilitării victimelor prin mijloace precum asistență medicală, financiară și socială oferită prin instituțiile guvernamentale, nonguvernamentale, dar și locale. Convenția evidențiază o abordare coordonată, centrată pe victimă și are un puternic caracter sancționator, asigurând întărirea cadrului legal pentru soluționarea litigiilor care vizează violența împotriva femeilor, dar și violența domestică.

Convenția stabilește, totodată, un mecanism specific de monitorizare în scopul de a asigura punerea efectivă în aplicare a dispozițiilor sale de către părți.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Comisia. Domnul Varga.

Video in format Flash/IOS

Domnul Vasile Varga:

Mulțumesc, domnule președinte.

Cele două comisii au fost sesizate în fond spre dezbatere cu acest proiect de lege.

Președintele României a transmis Camerei Deputaților decretul pentru supunerea spre ratificarea Parlamentului a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, a violenței domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011, împreună cu documentele care stau la baza emiterii acestui decret.

Consiliul Legislativ, Comisia pentru politică externă și Comisia pentru drepturile omului, culte, problemele minorităților naționale au avizat favorabil proiectul de lege.

Membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât să propună plenului Camerei un raport comun de adoptare a Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011, în forma inițiatorului.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dezbateri generale.

Doamna Birchall.

Video in format Flash/IOS

Doamna Ana Birchall:

Mulțumesc mult, domnule președinte de ședință.

Stimate colege,

Stimate colegi,

Vă mărturisesc că sunt foarte bucuroasă că astăzi sunt în fața dumneavoastră pentru a susține prezenta propunere legislativă aflată pe ordinea de zi pentru a primi votul dumneavoastră de adoptare, pentru că această convenție are o însemnătate aparte pentru mine.

În calitate de parlamentar de referință al Parlamentului României la Consiliul Europei m-am implicat încă de la început în procesul de semnare și de ratificare a acestei convenții extrem, extrem de importante, denumită și cunoscută ca și Convenția de la Istanbul.

Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeii și a violenței domestice reprezintă tratatul internațional cel mai cuprinzător care abordează această gravă violare a drepturilor omului și ale cărei puncte-cheie sunt prevenirea violenței, protecția victimelor și trimiterea în judecată a infractorilor.

Alături de Legea privind egalitatea de șanse, adoptată recent de Parlamentul României și deja promulgată de către președintele țării, un obiectiv important al meu, așa cum v-am spus, în calitate de parlamentar de referință al Legislativului român la Consiliul Europei pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, a fost semnarea și ratificarea de către România a Convenției de la Istanbul, act care a intrat deja în vigoare la nivel european. Mă bucur că astăzi România se alătură statelor semnatare și că toate eforturile instituționale și personale au dat rezultate.

Violența împotriva femeilor a reprezentat, în ultimele decenii, unul dintre fenomenele cu cele mai grave consecințe asupra dezvoltării armonioase a unei societăți, întrucât nu afectează doar o anumită categorie socială sau o anumită regiune, ci poate afecta orice persoană din orice colț al lumii.

Din păcate, și România se numără printre țările care se confruntă cu consecințele distrugătoare ale violenței, pornind de la violența domestică, violența împotriva femeilor sau violența împotriva copiilor.

Fac apel la dumneavoastră, stimate colege și stimați colegi, să votați pentru adoptarea acestui proiect legislativ, pentru ca împreună să condamnăm cu fermitate violența de orice fel.

Prin semnarea și ratificarea Convenției de la Istanbul, România se obligă să schimbe legile, să introducă politici publice mai cuprinzătoare și să aloce resursele necesare pentru a crea o zonă de toleranță zero față de violența de orice fel împotriva femeilor, fie că vorbim de violență fizică, psihică, emoțională, economică, dar și sub forma discriminării pe piața muncii.

Vreau să mulțumesc Guvernului, să mulțumesc tuturor ministerelor care încă de la început au susținut eforturile de semnare și acum de ratificare a acestei convenții extrem de importante.

De asemenea, vă rog să-mi permiteți să mulțumesc tuturor colegelor și colegilor din comisiile de specialitate din Camera Deputaților, care de la început au înțeles necesitatea susținerii eforturilor ca și România să ratifice această Convenție de la Istanbul.

Cred că este și de datoria noastră, a Parlamentului, să transformăm cât mai curând un reper istoric pentru România în voință politică și de aceea mă aștept ca și Senatul, Camera decizională pentru acest proiect legislativ, să ratifice cât mai curând prin vot Convenția de la Istanbul.

Pentru toate femeile care, din păcate, încă se simt în nesiguranță în propria casă sau pe stradă, din cauza oricărui tip de violență, Convenția de la Istanbul este un instrument foarte important de protecție, iar ratificarea ei în cel mai scurt timp va face din România o voce importantă în ceea ce privește lupta împotriva violenței asupra femeilor și împotriva violenței domestice.

În încheiere vreau să mulțumesc mass-mediei, să mulțumesc tuturor ONG-urilor care m-au ajutat și care încă de la început au sprijinit și au înțeles cât de importantă este pentru România semnarea și acum ratificarea acestui act extrem, extrem de important.

Vă invit, așadar, dragi colege și dragi colegi, ca prin votul dumneavoastră de astăzi să spunem un nu hotărât împotriva violenței de orice fel, să spunem un nu hotărât oricărei forme de violență, pentru că trebuie să știm cu toții că violența naște violență.

PSD va vota acest proiect de lege și fac apel la dumneavoastră să dăm un semnal și din Camera Deputaților, să-l adoptăm în unanimitate.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog, doamnă deputat.

Video in format Flash/IOS

Doamna Valeria-Diana Schelean-Șomfelean:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Așa cum s-a mai spus de la acest microfon, într-adevăr, Convenția de la Istanbul este un reper important în ceea ce privește combaterea și prevenirea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, în general.

Mai rămân însă o serie de lucruri pe care trebuie și noi, ca parlamentari, să ne asumăm că trebuie să le facem pentru cei care, într-adevăr, se simt în nesiguranță și în special pentru ajutorarea victimelor și copiilor.

Convenția de la Istanbul este primul instrument cu adevărat cuprinzător, la nivel european, care abordează violența împotriva femeilor. Intrarea în vigoare a acestei convenții este un pas important și este nevoie de o implementare puternică și un angajament ferm al tuturor statelor membre, inclusiv al României.

Convenția stabilește cerințele pentru buna funcționare a activității de prevenire, inclusiv formarea de profesioniști care să se afle în contact direct cu victimele, colaborarea strânsă cu ONG-urile, implicarea mass-mediei și a sectorului privat pentru eradicarea stereotipurilor de gen și alte asemenea aspecte.

Pe dimensiunea de protecție, Convenția se străduiește să ofere victimelor și martorilor, care de cele mai multe ori, din păcate, sunt copii minori, protecție inclusiv prin intervenția poliției și sprijin prin serviciile de specialitate, adăposturi pentru femei, linii telefonice dedicate.

Cel mai important aspect este că presupune înființarea de adăposturi pentru femei și linii de asistență telefonică gratuită, disponibilă 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

Aici este o bătălie greu de purtat pentru România, fiindcă noi încă nu avem asemenea linie telefonică gratuită și accesibilă non stop, așa cum există și prea puține adăposturi pentru femeile care sunt victime ale unei asemenea violențe.

Pe dimensiunea cadrului legislativ, Convenția recomandă statelor să-și modifice și să-și adapteze cadrul legislativ prin introducerea sau completarea legilor în vigoare cu noi infracțiuni care n-au existat înainte, o parte dintre acestea referindu-se la violența psihică și fizică, violență sexuală, mutilare genitală, căsătorie forțată, avort forțat sau sterilizare forțată.

Pe dimensiunea urmăririi în justiție, Convenția nu se oprește la identificarea diferitelor forme de violență împotriva femeilor, ci face apel la adaptarea legislației ca toate formele de violență identificate ca noi infracțiuni să poată să fie investigate eficient.

În România, potrivit unor calcule bazate pe apelurile la 112, la fiecare 6 minute și 42 de secunde o femeie este victima unei agresiuni de violență domestică. Alte câteva mii sau sute de mii de acte de violență nu ajung, însă, să fie niciodată raportate, fiindcă mii de femei își fac cu greutate curaj să rupă lanțurile unei relații violente și cer ordin de protecție împotriva partenerilor, ordin care, din păcate, ajunge să fie emis de către instanțele de judecată mult prea târziu de la momentul solicitării lor.

Acesta este și motivul pentru care, fiindcă vorbim de violența împotriva femeilor, aș vrea să vă spun că am introdus o inițiativă legislativă pentru modificarea legii, în sensul emiterii unui ordin de protecție într-un termen de maxim 72 de ore și vă rog ca atunci când va fi pe ordinea de zi a plenului, probabil săptămâna viitoare, s-o susțineți în unanimitate, așa cum a făcut și Senatul.

Toate aceste motive fac ca PNL să voteze pentru proiectul de lege și să ratifice Convenția de la Istanbul.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumesc.

Mai sunt intervenții la dezbateri generale?

Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Molnar Zsolt:

Bună ziua, stimați colegi.

Grupul UDMR salută ratificarea Convenției de la Istanbul. Considerăm că este un pas înainte, un pas spre o civilizare a României, un pas spre a ne alătura țărilor civilizate din vestul lumii, din vestul Europei, însă trebuie să vă reamintesc un lucru și spun acest lucru în acest moment ca această convenție pe care o ratificăm astăzi să aibă o soartă mai bună.

Din păcate, România a mai ratificat convenții internaționale și tratate și, din păcate, în multe cazuri suferim la implementarea lor. Nu suntem consecvenți, nu avem... nu facem pașii care trebuie să-i facem, conform acestor convenții și rămânem la nivelul declarativ.

Un singur exemplu să vă dau. Raportul de țară asupra implementării Cartei pentru Limbile Minoritare și Regionale așteaptă să fie publicat de mai mulți ani și, din acest punct de vedere, UDMR va face pași pentru a încerca mișcarea acestui lucru, pentru a încerca deblocarea acestei situații, ceea ce vedem și ceea am mai spus de la acest microfon în legătură cu aceste subiecte.

În anii 2000, înainte de aderarea la Uniunea Europeană, am făcut câțiva pași înainte, am implementat, am reluat mai multe proiecte legislative în legătură cu protecția femeilor, în legătură cu egalitatea de șanse, însă am văzut că în ultimii ani s-au făcut pași înapoi în aceste domenii, iar acest dans cu un pas înainte, doi pași înapoi nu face bine țării.

Vă rog să ratificăm această convenție și după aceea să fim consecvenți în implementarea ei.

Vă mulțumesc foarte mult.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Alte intervenții la dezbateri generale.

Înțeleg că din partea Guvernului, doamna secretar de stat vrea să facă o scurtă precizare în urma dezbaterilor.

Vă rog, doamnă secretar de stat.

Video in format Flash/IOS

Doamna Ioana Liana Cazacu:

Aș dori să fac o precizare referitoare la implementarea prevederilor convenției și să vă spun că de luna aceasta Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse va lansa acel call center disponibil 24 din 24 de ore pentru victimele violenței domestice.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dacă nu mai sunt alte intervenții și nefiind amendamente, legea merge la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 18 february 2020, 0:15
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro