Plen
Ședința Camerei Deputaților din 3 decembrie 2015
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.217/10-12-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
12-12-2019 (comună)
12-12-2019 (comună)
12-12-2019 (comună)
11-12-2019
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 03-12-2015 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 3 decembrie 2015

12. Dezbaterea Propunerii legislative privind unele măsuri pentru reabilitarea centrului istoric (Pl-x 273/2015). (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 273/2015

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

22. Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru reabilitarea centrului istoric.

Inițiatori? Comisia? Domnul Nistor.

Video in format Flash/IOS

Domnul Laurențiu Nistor:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Raport comun asupra propunerii legislative privind unele măsuri pentru reabilitarea centrului istoric.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă și Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere în fond în procedură obișnuită asupra propunerii legislative privind unele măsuri pentru reabilitarea centrului istoric, transmisă cu adresa Pl-x 273 din 23 martie 2015, împreună cu nr.4-c/10/57 din 24 martie 2015 și, respectiv, cu nr. 4-c/6/132 din 24 martie 2015.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în ședința din data de 18 martie 2015.

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională.

La întocmirea raportului comun, comisiile au avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 1060 din 29 septembrie 2014, avizul favorabil al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic nr.4-c/27/58 din 31 martie 2015, avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități nr.4-c/11/465 din 31 martie 2015, punctul de vedere negativ al Guvernului transmis cu nr. 507 din 27 martie 2015.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri pentru reabilitarea centrului istoric și stabilirea obligațiilor ce revin persoanelor fizice și juridice, proprietari sau administratori ai construcțiilor respective de a realiza lucrări de reabilitare ambientală, arhitecturală a acestora, a împrejmuirilor stradale aferente, precum și igienizarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor art.61 și art.63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, examinarea propunerii legislative a avut loc în ședințe separate.

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în data de 12 mai 2015.

Din numărul total de 22 de membri, au participat 19 membri la comisie.

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă și-a desfășurat lucrările în data de 26 mai 2015. Dintr-un număr de 23 de membri ai comisiei au participat la ședință 18.

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art. 54 și art. 55 din Regulamentul Camerei, republicat, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de invitat, domnul Alexandru Oprea, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii.

În urma dezbaterilor și opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât cu majoritate de voturi și o abținere respingerea Propunerii legislative privind măsurile pentru reabilitarea centrului istoric, din următoarele considerente: aspectele prevăzute în inițiativa legislativă se regăsesc și în actele normative care reglementează activitatea de întreținere a clădirilor. În prezent, creșterea calității arhitecturale ambientale a clădirilor face obiectul Legii nr. 153/2011 privind măsurile de creștere a calității arhitectural- ambientală a clădirilor, cu modificarea și completările ulterioare.

Menționăm faptul că, pentru centrul istoric al capitalei, există o reglementare specială, respectiv Ordonanța Guvernului nr. 77/2001 privind reabilitarea și revitalizarea centrului istoric București, prin care se declară zonă de interes național ansamblul urbanistic situat în perimetrul central.

Semnalăm faptul că, în cazul monumentelor istorice, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, și actele subsecvente acesteia cuprind deja obligațiile proprietarilor- administratori în ceea ce privește întreținerea, paza, integritatea și protecția monumentelor istorice, luarea de măsuri pentru prevenirea și stingerea incendiilor, efectuarea lucrărilor de conservare, restaurare, reparații curente și de întreținere a acestora.

Precizăm faptul că măsurile propuse de prezenta propunere legislativă discriminează populația care locuiește în centrele istorice, aceștia, spre deosebire de cei care locuiesc în alte părți ale orașului, având obligația de a efectua lucrări de reparare, de refacere a acoperișurilor și finisajelor exterioare, precum și igienizarea spațiilor verzi și a terenurilor aferente clădirilor, pe cheltuială proprie.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale.

Vă rog, domnul deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Traian Dobrinescu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Pare paradoxal ce voi spune, dar este cât se poate de argumentat.

Pe de o parte, Partidul Național Liberal susține reabilitarea centrelor istorice. Pe de altă parte, în schimb, se creează un paralelism legislativ, cu atât mai mult, cu cât avem un sistem legislativ foarte stufos.

Așadar, există legi care reglementează ideea în discuție de astăzi: Legea nr. 153/2011, cum s-a spus, Ordonanța nr. 77/2001, care se referă la municipiul București - Centrul istoric, și, bineînțeles, Legea nr. 422/2001, care reglementează, vorbește despre reabilitarea monumentelor istorice.

Pe de altă parte, există două puncte nevralgice în acest act normativ, și anume: discriminarea celor care locuiesc în alte părți ale orașelor decât în centrele istorice, ba, mai mult, acest act normativ dă un timp pentru operațiunile de rigoare, 12 luni. Din punctul nostru de vedere este imposibil, măcar și din punct de vedere financiar, ca cineva să strângă banii ca să poată să purceadă la acest demers.

În consecință și pentru aceste argumente, Partidul Național Liberal nu va susține această inițiativă legislativă.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Alte intervenții la dezbateri generale?

Domnul Árpád.

Video in format Flash/IOS

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Nu vreau să lungesc vorba. Este cazul tipic când cineva bine intenționat face un proiect de lege fără a cunoaște tema.

Pentru că, dacă, așa cum s-a expus, avem legile existente, trebuie să le respectăm, nu să facem o altă lege pentru ca să se respecte legile anterioare.

Și dacă pe deasupra avem niște prevederi în această lege, care nu pot fi aplicate pentru o clădire monument istoric, toate intervențiile care sunt necesare nu pot fi realizate într-un an calendaristic, adică în 12 luni. Cine cunoaște cât de cât tema nu scrie așa ceva.

Ca atare, este clar, n-avem nevoie de această lege, dar avem nevoie de respectarea legilor în vigoare în România.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Iane.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ovidiu-Cristian Iane:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Eu o să atrag atenția asupra unei probleme care este în corelație cu tema discutată. Într-adevăr, avem legislație pentru ceea ce propune această inițiativă legislativă, dar vreau să vă atrag atenția că, la nivelul Capitalei, probabil că sunt și alte orașe, avem foarte multe zone protejate, trase așa, în circuite, pur și simplu, pe harta Bucureștiului, care conțin monumente istorice, care, în conformitate cu criteriile acestei inițiative, ar putea și ele fi declarate ca fiind centre istorice, nu numai un centru istoric. Iar pe de altă parte, vreau să vă atrag atenția că sunt foarte multe clădiri, foarte multe clădiri din București, care, chiar dacă sunt vechi, nu merită să fie întreținute și menținute.

Bucureștiul trebuie modernizat, trebuie dezvoltat. Sunt multe clădiri foarte vechi, care sunt insalubre, care nu mai respectă niciun fel de regulă și de normă în materie de prevenire a incendiilor și de spațiu public - spațiu public pentru desfășurarea de activități sau altceva -, clădiri care nu mai sunt capabile să reziste unui nou cutremur ș.a.m.d.

Numai dacă o luați de aici, de la kilometrul 0, și mergeți spre Piața Alba Iulia, este o întreagă zonă aici, în sectorul 3 și 2, care este plină de aceste clădiri declarate ca fiind zone protejate, clădiri care sunt monumente istorice, care nu sunt capabile să întrunească cu adevărat obiectivul de monument istoric. Sunt doar clădiri vechi. Case vechi, făcute în 1890, 1880, 1900, care ar trebui demolate, ar trebui să venim cu un plan urbanistic general, la nivel de București și, într-adevăr, să facem o viziune unitară asupra dezvoltării acestei capitale, pentru că este păcat.

Avem foarte multe zone care nu sunt corelate din punct de vedere atât arhitectural, cât și de dezvoltare. Avem clădiri care sunt vechi, le ținem în viață acolo, proprietarii n-au cum să le atingă, nu mai pot să primească autorizații de construcții sau de demolare, pentru că sunt declarate ca fiind monumente istorice.

Vreau să vă atrag atenția că trebuie să gândim în viitor, nu trebuie să ne ancorăm neapărat în trecut și să gândim astfel încât să dezvoltăm acest oraș să fie pe palierul capitalelor europene.

Vă mulțumesc.

Grupul PSD va vota împotriva acestei inițiative.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

O altă intervenție.

Video in format Flash/IOS

Domnul Remus-Florinel Cernea:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

De la acest microfon am salutat, atunci când am considerat, opiniile colegului meu, Ovidiu Iane. Acum, însă, nu voi fi de acord cu el și chiar m-a speriat puțin ce a spus: trebuie să distrugem clădirile monumente istorice.

Ei bine, eu nu cred, nu sunt de această părere. Cred că trebuie să protejăm clădirile care sunt monumente istorice, trebuie să ne protejăm și să ne respectăm patrimoniul. Sigur, poate în anumite locuri trebuie intervenit pentru a reabilita niște construcții. Dar, dacă nu avem respect pentru clădirile monumente istorice înseamnă că nu ne respectăm trecutul, înseamnă că Bucureștiul va fi în continuare ținta - și poate și alte orașe - ținta unei agresiuni împotriva monumentelor istorice.

Uitați-vă că primarii generali sunt responsabili pentru distrugerea unor clădiri care chiar aveau o valoare importantă, însă arhitecții, organizațiile neguvernamentale care luptă pentru protejarea patrimoniului, cetățenii, presa au atras de foarte multe ori atenția asupra acestei crime asupra istoriei noastre. Pentru că, dacă ne distrugem și radem așa, pur și simplu, trecutul, mai ales cu ceea ce a avut el mai de preț, ce mai rămâne din istoria României?

Nu sunt de această părere. Cred că trebuie să ne protejăm patrimoniul. Eu voi vota în sprijinul acestui proiect de lege.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Alte intervenții? Nu sunt.

Legea merge la votul final.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 14 decembrie 2019, 18:05
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro