Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 03-12-2015

Ședința Camerei Deputaților din 3 decembrie 2015

23. Dezbaterea Propunerii legislative pentru abrogarea art. 95 alin. (6), lit. k) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 145/2015). (rămasă pentru votul final)  
 
consultă fișa PL nr. 145/2015

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Punctul 33, Propunerea legislativă pentru abrogarea art. 95 alin. (6) lit. k) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

Comisia.

Video in format Flash/IOS

Domnul Sorin Constantin Stragea:

Raport comun al Comisiei pentru politică economică și al Comisiei juridice asupra Propunerii legislative pentru abrogarea art. 95 alin. (6) lit. k) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră, a respins inițiativa.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative.

Comisia pentru buget a avizat negativ.

Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea lit. k) a alin. (6) al art. 95 din legea sus-menționată existentă la data elaborării propunerii legislative. Prin abrogarea lit. k), planul de reorganizare ar fi putut prevedea conversia creanțelor bugetare în titluri de valoare.

Din totalul membrilor celor două comisii au participat 25 de membri de la Comisia juridică și 21 de membri de la Comisia pentru politică economică.

În urma examinării inițiativei legislative, a fost exprimată opinia să se respingă această inițiativă deoarece articolul respectiv a fost abrogat prin art. 344 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Prin urmare, această propunere a rămas fără obiect. S-a propus cu unanimitate de voturi respingerea acestei propuneri și face parte din categoria legilor organice.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dezbateri generale.

Domnul Gheorghe.

Video in format Flash/IOS

Domnul Andrei Daniel Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte.

Acest proiect de lege cu privire la convertirea creanțelor în titluri de stat în companiile publice avea impact asupra a ceea ce reprezenta Legea nr. 85/2006 cu privire la procedurile de insolvență.

Conform normelor noi prevăzute în Legea nr. 85/2014 care privește același domeniu al insolvenței societăților, această inițiativă a rămas fără niciun obiect de reglementare, iar ca urmare, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal va vota în favoarea respingerii acestui proiect de lege cu privire la insolvență.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Alte intervenții la dezbateri generale? Nu sunt.

Mulțumesc.

Declar închisă ședința de astăzi.

   

Ședința s-a încheiat la ora 12,33.