Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 22, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.235/30-12-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 22-12-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 22, 2015

12. Dezbaterea Propunerii legislative pentru respectarea utilizării limbii române ca limbă oficială a statului român (Pl-x 776/2015). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 776/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

20. Propunerea legislativă pentru respectarea utilizării limbii române ca limbă oficială a statului român, Pl-x 776/2015.

Inițiatorul. Domnul Diaconu. Nu.

Din partea celor două comisii, Comisia juridică și Comisia pentru administrație, cine prezintă raportul?

Domnule Dobre, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Victor Paul Dobre:

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată și de aceea vă rog să corectăm, pentru că a fost o eroare materială, Cameră decizională.

Consiliul Legislativ a avizat negativ inițiativa legislativă.

Propunerea are ca obiect de reglementare interzicerea utilizării limbii materne a minorităților naționale în raporturile cu autoritățile administrației publice locale, cu instituțiile publice aflate în subordinea acestora, precum și cu serviciile publice deconcentrate.

Conform expunerii de motive, cei care încalcă statutul de limbă oficială își vor pierde mandatul sau locul de muncă și nu vor mai putea activa în instituțiile statului.

Comisia pentru drepturile omului a avizat negativ.

Membrii Comisiei juridice și ai Comisiei de administrație publică au examinat propunerea în ședințe separate. Soluția legislativă prezentă contravine obligațiilor asumate de România prin ratificarea Legii nr. 33/1995 a Convenției Cadru pentru protecția minorităților naționale încheiată la Strasbourg la 1 februarie 1995, precum și prin ratificarea prin Legea nr. 282/2007 a Cartei Europene a limbilor regionale sau minoritare, adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992.

Totodată, se încalcă dispozițiile art. 120 alin. (2) și art. 128 alin. (2) din Constituția României.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât cu majoritate de voturi să propună plenului respingerea propunerii legislație.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

La dezbateri generale dacă dorește să intervină cineva.

Domnule Cernea, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Remus-Florinel Cernea:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Achizițiile democratice din ultimii 26 de ani, inclusiv cele privind respectarea drepturilor minorităților naționale, sunt importante pentru țara noastră și pentru fiecare cetățean. Trebuie să ne apărăm, inclusiv în fața unor încercări populiste, naționaliste și șovine, de a renunța la ele. De altfel, art. 4 alin. (2) din Constituție prevede că România este patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor săi, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenență politică, de avere sau de origine socială.

Or, acest lucru înseamnă că nu avem cetățeni de rang secund. Faptul că există comunități etnice importante în România îmbogățește patrimoniul cultural religios și istoric al țării noastre. Or, acești cetățeni sunt egali în drepturi cu toți ceilalți și este necesar și democratic ca ei să beneficieze de toate drepturile, inclusiv de posibilitatea de a folosi limba maternă în administrație, acolo unde ponderea lor este semnificativă.

Bogdan Diaconu, colegul nostru, inițiator al acestei propuneri legislative, și partidul său reprezintă, în opinia mea, un pericol extremist pentru democrația din România. Domnia Sa, pe lângă faptul că vine cu astfel de propuneri, nu are nici măcar curajul și respectul pentru colegi de a veni să-și susțină propunerile legislative la comisii sau în plen.

Voi vota împotrivă, așa cum am făcut-o și la Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și sper ca astfel de inițiative să fie taxate ferm de către politicienii responsabili și să fie marginalizate în discursul politic și discursul public din România.

Mulțumesc. (Aplauze.)

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții? Nemaifiind alte intervenții, rămâne la votul final.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 22 janvier 2020, 4:00
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro