Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 3, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.6/09-02-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-11-2019
04-11-2019 (joint)
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 03-02-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 3, 2016

5. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (PL-x 546/2015). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 546/2015

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2015 - PL-x 546/2015.

Două amendamente respinse, 11 admise, caracter ordinar, procedură de urgență.

Guvernul României?

Aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Dumitru Daniel Botănoiu (secretar de stat, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale):

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Obiectul de reglementare a proiectului de lege are în vedere reglementarea cadrului juridic adecvat pentru implementarea noilor scheme de plăți pentru agricultură, potrivit prevederilor actelor europene din domeniu, precum și asigurarea unui cadru flexibil, coerent și eficient în derularea procedurilor privind emiterea avizelor, recuperarea pajiștilor din terenurile neproductive, asigurarea fondurilor pentru realizarea amenajamentelor pastorale.

Față de cele prezentate, susținem promovarea proiectului de lege.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Luări de cuvânt?

Domnule deputat, aveți cuvântul.

A, scuzați-mă, da, comisia.

Comisia. Domnul Săpunaru.

Domnule deputat Săpunaru, președintele comisiei, aveți cuvântul, scuzați-mă.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nini Săpunaru:

În ședința din 18 noiembrie 2015, plenul Camerei Deputaților a hotărât retrimiterea proiectului de lege la comisie, în vederea reexaminării și întocmirii unui raport înlocuitor.

Suntem Cameră decizională.

Ordonanța are ca obiect de reglementare crearea cadrului juridic adecvat pentru implementarea noilor scheme de plăți în agricultură, potrivit prevederilor actelor europene din domeniu, în vederea îndeplinirii angajamentelor ce revin României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, în cadrul politicilor agricole comune.

Membrii Comisiei pentru agricultură au reexaminat proiectul de lege menționat mai sus, în ședința din 8 decembrie 2015. La lucrările comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 33 de deputați, din totalul de 35 de membri.

În urma reexaminării proiectului de lege și a opiniilor exprimate de membrii comisiei, s-a hotărât, în unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2015, cu amendamentele admise prezentate în Anexa nr. 1 și amendamentele respinse prezentate în Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul raport.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Bun. Domnul Korodi s-a înscris la cuvânt.

Aveți cuvântul, domnule deputat, din partea Grupului parlamentar al UDMR.

Video in format Flash/IOS

Domnul Korodi Attila:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Aș dori să semnalez două aspecte care au ieșit pe marginea dezbaterii acestui proiect de lege: unul care este pozitiv, acela că în sfârșit autoritățile locale pot să decidă regulamente de pășunat - știți foarte bine și nervozitatea creată de reglementări care sunt incluse în diferite legi, care, după părerea mea, erau bine-venite; în sfârșit, autoritățile locale, ca să facă ordine, pot să facă regulamente proprii pentru suprafețele care sunt în administrația autorităților locale.

Pe de altă parte, când vorbim despre amenajamente pastorale, eu cred că ceea ce a reușit comisia să decidă este jumătate de pas. De ce? Pentru că în momentul în care noi dăm toată responsabilitatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, de a finanța dezvoltarea amenajamentelor pastorale și totuși există un termen de doi ani de zile, acestea probabil vor fi imposibil de făcut.

Noi am cerut - Grupul UDMR - să existe și posibilitatea legală ca o administrație locală să finanțeze pe cont propriu din bugetul propriu, ca o prioritate, acest lucru. Nu s-a reușit. Probabil 2016 va arăta că totuși era un instrument bun și că Ministerul Agriculturii, pe lângă toate responsabilitățile pe care le are deja în diferite domenii ale agriculturii, acesta nu va ajuta să poată să finanțeze destul această perioadă de doi ani de zile.

Deci, probabil în 2017, la începutul anului, trebuie să revenim să mai prorogăm termenul-limită, 2018, care e legat de absorbția fondurilor europene.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Cine mai dorește să ia cuvântul? Domnul Dolha.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nechita-Stelian Dolha:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În urma dezbaterii din Comisia pentru agricultură, cred că am reușit să ne răspundem la două mari întrebări: cine ia subvenția?; utilizatorul sau proprietarul?

Și, dacă vrem într-adevăr să dezvoltăm agricultura în România, clar că trebuie să mergem pe utilizator, cel care trudește, cel care muncește pământul; și doi - așa cum spunea și antevorbitorul meu, legat de amenajamentele pastorale. De ce? Pentru că amenajamentele pastorale, conform Ordonanței nr. 34/2013, trebuiau să fie gata odată cu 1 ianuarie 2016.

Făcând o radiografie, azi, în România, vedem că 2,1% din unitățile administrativ-teritoriale au reușit să-și facă aceste amenajamente pastorale. Cu alte cuvinte, situația era critică.

Așa că am reușit în Comisia pentru agricultură - și îi felicit pe toți colegii care au contribuit la asta - să derogăm acest termen, să-l ducem până la 1 ianuarie 2018 și, mai mult decât atât, amenajamentele pastorale să fie și finanțate de la bugetul de stat. Cred că e un succes și lucrul acesta cred că ar trebui să-l afle toți fermierii din România.

Mulțumesc mult.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Alte intervenții? Nu mai sunt.

Bun. Atunci intrăm pe amendamentele admise și amendamentele respinse.

Rog colegii care au amendamente respinse să le urmărească, da?

Bun. Primul amendament admis de comisie. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Cel de-al doilea amendament admis al comisiei. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Cel de-al treilea. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Cel de-al patrulea. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Cel de-al cincilea amendament al comisiei. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Cel de-al șaselea amendament al comisiei. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Cel de-al șaptelea amendament al comisiei. Dacă sunt obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Cel de-al optulea amendament al comisiei. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Cel de-al nouălea amendament al comisiei. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Cel de-al 10-lea amendament al comisiei. Dacă sunt obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Cel de-al 11-lea amendament al comisiei. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Proiectul de lege merge la votul final. Vă reamintesc, are caracter ordinar.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 13 november 2019, 7:41
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro