Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 22, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.22/29-02-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 22-02-2016 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 22, 2016

3. Dezbateri asupra Proiectului de Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pe anul 2016. (amânat)

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

2. Punctul 2 al ordinii de zi: Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pe anul 2016.

Raportul este comun al Comisiilor economice din Senat și Cameră și Comisia pentru tehnologia informațiilor din Cameră.

Autoritatea, aveți cuvântul, Excelență.

Președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații va prezenta proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nazare-Eugen Țapu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.

Comisia economică, industrii și servicii din Senat și Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților, în ședința din 15 decembrie 2015, au luat în dezbatere proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

Cu majoritatea de voturi a membrilor prezenți, cele două comisii au hotărât să supună plenului celor două Camere reunite aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații în forma prezentată de aceasta.

Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pe anul 2016: "În temeiul prevederilor art.14 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Art.1. Bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) pe anul 2016, finanțat integral din venituri proprii, se stabilește în sumă de 342409 mii lei venituri și 398744 mii lei cheltuieli, cu un deficit în valoare de 56335 mii lei, care se acoperă din excedentul anilor precedenți.

Art.2. Detalierea cheltuielilor pe structura clasificației bugetului de stat este prezentă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Repartizarea pe trimestre a bugetului de venituri și cheltuieli se face de către ANCOM, în conformitate cu obiectivele și sarcinile acestuia."

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Îmi cer scuze că vă întrerup.

Eu am întrebat unde este președintele ANCOM-ului. Președintele ANCOM-ului.

Conform procedurii parlamentare, președintele ANCOM-ului prezintă proiectul de hotărâre pentru veniturile și cheltuielile pe 2016 și dumneavoastră prezentați raportul comun al comisiei.

ANCOM-ul este prezent? N-a venit.

Se amână. Nu știu unde este președintele Autorității. Este singurul care are dreptul să vorbească în Parlament.

Deci domnul președinte al ANCOM a țipat în decembrie că n-are resurse financiare și n-are buget de venituri și cheltuieli și, în februarie, când l-am invitat, Domnia Sa este ocupat.

Trecem la următorul punct.

Avem informații că o să vină un director executiv de la ANCOM. Directorul executiv nu are funcție de secretar de stat. Minimul de a vorbi și a prezenta un buget este corespunzătoare acestei funcții. Președintele Autorității are acest atribut și poate să prezinte. Când va înțelege să vină domnul președinte Marinescu, atunci aprobăm bugetul pe 2016.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 20 november 2019, 19:39
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro