Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 17, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.20/26-02-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 17-02-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 17, 2016

10. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București (PL-x 889/2015). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 889/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

18. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în Clubul Colectiv din municipiul București, PL-x 889/2015, caracter ordinar, procedură de urgență.

Îl rog pe domnul secretar de stat Vulcănescu de la Ministerul Sănătății.

Vă rog, domnule secretar de stat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Răzvan Teohari Vulcănescu (subsecretar de stat, Ministerul Sănătății):

Mulțumesc, domnule președinte.

Prin proiectul de lege s-a aprobat plata din bugetul Ministerului Sănătății a cheltuielilor aferente tratamentului în străinătate pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015. Se exceptează de la plată cheltuielile care se decontează din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate sau din alte surse.

Guvernul susține adoptarea proiectului de lege în baza raportului de admitere, fără amendamente, al comisiilor de specialitate.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc mult.

Raport comun, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru sănătate.

Domnul Emil Niță, Comisia pentru buget. Era și doamna Roșca pregătită, da, a fost mai rapid, e de la Brașov.

Vă rog, raport comun, vă rog, domnule Niță.

Video in format Flash/IOS

Domnul Emil Niță:

Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate a persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în Clubul Colectiv din municipiul București.

În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru sănătate și familie și Comisia pentru buget, finanțe și bănci au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2015.

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 14 decembrie 2015. Consiliul Legislativ prin avizul nr.1251 din 25 noiembrie 2015 a avizat favorabil proiectul de lege. Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil proiectul de lege.

În conformitate cu prevederile art. 61-63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cele două comisii au examinat proiectul de lege în ședințe separate, respectiv Comisia pentru sănătate și familie în 2 februarie 2016 și Comisia pentru buget, finanțe și bănci în 9 februarie 2016. Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru sănătate și familie au fost prezenți la dezbateri 18, iar din numărul total de 33 de membri ai Comisiei pentru buget și-au înregistrat prezența 31 de deputați.

Potrivit Regulamentului, art. 56 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului Finanțelor, domnul secretar de stat Attila György, iar din partea Ministerului Sănătății, domnul secretar de stat Răzvan Vulcănescu.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței nr.56/2015.

În cursul dezbaterii, s-au dezbătut două amendamente, care, urmare supunerii la vot, au fost respinse.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă rog să ne propuneți și timpul, domnule deputat, fiind procedura de urgență.

Video in format Flash/IOS

Domnul Emil Niță:

Timp de dezbatere, 3 minute.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Bun.

Să înceapă votul. Cu 134 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, două abțineri, timpul a fost adoptat.

La dezbateri generale. Domnul deputat Crăciunescu, Grupul PNL și se pregătește domnul Iacoban, Grupul PSD.

Aveți trei minute, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Grigore Crăciunescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Evenimentele de la Clubul Colectiv au generat în societatea românească foarte multe luări de atitudine. Dacă în primul moment, a generat un val de compasiune pentru ceea ce s-a întâmplat acolo, au urmat demonstrații în stradă, a urmat căderea unui guvern și, mai ales, mai ales, s-a arătat capacitatea sistemului sanitar de a răspunde în asemenea situații. Deci, la ceea ce s-a întâmplat în Clubul Colectiv sistemul sanitar a răspuns atât cât a putut. A fost o mobilizare extraordinară a medicilor, a asistenților medicali, ai celor de la ISU pentru a limita catastrofa care s-a petrecut acolo.

Ceea ce votăm noi astăzi este o mică reparație sau, să spun, un mic ajutor pe care-l dăm familiilor care au fost marcate de acest eveniment. Prin plata tratamentului celor care au fost la spitalele din străinătate nu facem decât să aducem un mic ajutor pentru acele familii. Ceea ce au pierdut ei în acel eveniment nu va putea niciodată să fie uitat și a trecut în inima fiecărei familii.

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal va vota acest proiect de lege și sperăm că pe viitor nu vor mai fi asemenea tragedii. Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da, domnul Sorin Iacoban, Grupul PSD și se pregătește domnul Movilă Petru.

Video in format Flash/IOS

Domnul Sorin-Avram Iacoban:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dragi colegi și colege,

Astăzi se împlinesc 110 zile de la tragicul eveniment de la Colectiv și așteptăm cu toții un raport final din partea autorităților statului asupra a ceea ce s-a întâmplat și despre ceea ce s-a întâmplat în acest tragic eveniment. Știm că ISMEX Petroșani a finalizat raportul de expertiză pe 29 ianuarie. Dar așteptăm în continuare raportul final pentru a ști cine se face vinovat de moartea a 63 din concetățenii noștri.

Trecând la proiectul legislativ, prevede plata tratamentului în străinătate a celor 39 de pacienți, a căror sănătate a fost grav afectată în urma tragicului eveniment de pe 30 octombrie. Situația excepțională care a rezultat din tragicul eveniment a făcut ca aceste transferuri să fie singura soluție de salvare a unor vieți omenești, iar statul român să demonstreze, pe lângă solidaritate, și celeritate în rezolvarea acestor cazuri medicale. Plata cheltuielilor reprezentând tratamentele medicale, inclusiv contribuția personală a victimei, stabilită în conformitate cu legislația națională a statelor în care se acordă tratament medical de către unitățile sanitare, se realizează la solicitarea victimei sau la solicitarea însoțitorului.

Această plată se face direct în contul unității sanitare din străinătate, la cursul Băncii Naționale a României din data plății. Pentru fiecare caz în parte, contravaloarea tratamentului acordat, inclusiv contribuția personală a victimei, contul bancar al unității sanitare și perioada de tratament medical vor fi date cuprinse în documentele medicale și de plată emise de unitățile sanitare, conform listei întocmite de Ministerul Afacerilor Interne, listă pusă la dispoziție Ministerului Sănătății.

Cu speranța că niciodată în România nu se va mai întâmpla un asemenea tragic eveniment, dragi colegi, vă propun aprobarea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da, și eu vă mulțumesc.

Domnul Movilă Petru și se pregătește domnul Caloianu Mario.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Movilă:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sigur că este un lucru normal și, de fapt, Parlamentul recunoaște că există o anumită responsabilitate a statului român în ceea ce s-a întâmplat acolo, în sensul că de la autorizația de funcționare până la monitorizarea celorlalte instituții deconcentrate, gen ISU, a condițiilor legale de funcționare, vedem foarte clar că statul a avut responsabilitate și instituțiile nu și-au făcut treaba.

Un alt lucru foarte important pe care colegul meu, domnul deputat Iacoban, l-a adus în discuție este faptul că nici până la acest moment noi, membrii Comisiei de sănătate, nu avem, la fel ca și dumneavoastră, și opinia publică din România, nu avem raportul final a ceea ce s-a întâmplat acolo, cauze, derularea evenimentului și mai ales responsabilități. Acest proiect de lege vine să ajute cumva aceste familii care, sigur, nu-și vor recupera niciodată pierderea celor dragi, însă mai departe trebuie ca instituțiile să înțeleagă că rolul lor este să funcționeze pentru a proteja viețile românilor.

La Comisia pentru sănătate, la dezbaterea acestui proiect, am rugat reprezentantul Ministerului Sănătății și Ministerul Sănătății sau Ministerul Finanțelor să clarifice și anumite aspecte semnalate de media în sensul în care sunt familii ale victimelor care au trebuit să plătească anumite sume de bani. E important să știm de ce, pentru ce sau dacă este adevărat.

Eu și colegii mei neafiliați de la Mișcarea Populară vom vota acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. Domnule Caloianu, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mario-Ernest Caloianu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

UNPR-ul este evident că susține acest proiect și, într-adevăr, facem ceva pentru ceea ce s-a întâmplat. Dar aș vrea să vă spun un singur lucru care e foarte simplu: oamenii se iubesc și lucrurile se folosesc. Când folosești oamenii pentru a obține lucruri sau influențe, "lucrurile" o iau razna.

Domnilor, acest factor, contribuind la aspectul emoțional, a schimbat guverne. Dar, pragmatic, în schimbul acestui lucru n-am reușit să ne ocupăm de o familie care a rămas în urma acestei tragedii, care a rămas fără casă. Sunt copiii acelei femei de serviciu care a muncit cu cinste în acel loc și nici acum nu au un loc unde să locuiască. Lucruri simple, foarte simple, în ciuda acestui fapt, vorbim de lucrurile complicate, ISU și tot felul de chestii. Sunt de acord. N-am reușit de o familie să ne ocupăm. De una. Dar vorbim despre lucruri mari.

Haideți să iubim oamenii și să-i privim ca persoane și să uităm că noi ne concentrăm pe a proteja dreptul la proprietate, dar persoana are locul unu în societate.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da, mulțumesc.

Sunt două amendamente respinse. Dacă primul amendament respins se susține. Nu se susține.

Al doilea amendament respins. Se susține? Nu. Rămâne la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 21 february 2020, 6:31
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro