Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 17, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.20/26-02-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
11-12-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 17-02-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 17, 2016

20. Prezentarea Cererii ministrului justiției nr.2/13253/10.02.2016, însoțită de solicitarea primului-adjunct al Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de încuviințare a reținerii și arestării preventive a domnului deputat Mădălin-Ștefan Voicu, formulată în dosarul nr.7/P/2015 al Direcției Naționale Anticorupție, privind săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență, fals în declarații și spălarea banilor;
- Prezentarea Raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități asupra cererii;
- Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind încuviințarea reținerii domnului deputat Mădălin-Ștefan Voicu (PHCD 4/2016) (rămas pentru votul final);
- Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind încuviințarea arestării preventive a domnului deputat Mădălin-Ștefan Voicu (PHCD 5/2016) (rămas pentru votul final) .
 
see bill no. 4/2016 5/2016

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

3. Acestea fiind spuse, potrivit programului, este ora 12,00, doamnelor și domnilor deputați, la punctul 3 al ordinii de zi avem Cererea ministrului justiției nr. 2/13253 din 10 februarie 2016, însoțită de solicitarea prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de încuviințare a reținerii și arestării preventive a domnului deputat Mădălin-Ștefan Voicu, formulată în dosarul nr. 7/P/2015 al Direcției Naționale Anticorupție, privind săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență, fals în declarații și spălare de bani.

Avem raportul Comisiei juridice nr. 4c-11/108 din 15 februarie, însoțit de Proiectul de Hotărâre privind încuviințarea reținerii domnului deputat Mădălin-Ștefan Voicu, avem Proiectul de Hotărâre privind încuviințarea arestării preventive a domnului deputat Mădălin-Ștefan Voicu.

Având în vedere dispozițiile regulamentare și propunerile Biroului permanent și ale Comitetului liderilor grupurilor parlamentare, vă prezint următoarea procedură pentru desfășurarea lucrărilor: citirea Cererii ministrului justiției, prezentarea raportului Comisiei juridice și a proiectelor de hotărâri ale Camerei Deputaților; prezentarea de către domnul deputat Mădălin-Ștefan Voicu, dacă dorește, a punctului de vedere cu privire la Cererea de încuviințare a reținerii și arestării preventive, la raportul Comisiei juridice, la cele două proiecte de hotărâri; dezbateri asupra cererii de încuviințare a reținerii și arestării preventive, a raportului Comisiei juridice și a celor două proiecte de hotărâri; în final, votul secret, cu bile, succesiv, asupra proiectelor de hotărâri.

Vă propun ca această procedură să fie folosită și la următorul punct al ordinii de zi, cu privire la cererea de încuviințare a reținerii și arestării preventive a domnului deputat Nicolae Păun.

Dacă sunt obiecții la propunerile pe care le-am făcut sau eventuale comentarii? Nu.

Vă rog să vă pregătiți cartelele și supun votului propunerile pe care le-am făcut. Să înceapă votul.

Cu 139 de voturi pentru, două voturi împotrivă, nicio abținere, procedura propusă a fost acceptată și aprobată.

Dau, în continuare, cuvântul domnului deputat Varga, din partea Comisiei juridice, pentru a citi Cererea ministrului justiției, prezentarea raportului și a proiectelor de hotărâri elaborate de comisie.

Video in format Flash/IOS

Domnul Vasile Varga:

Mulțumesc, domnule președinte.

Către domnul Valeriu Ștefan Zgonea, președintele Camerei Deputaților,

Referitor la solicitarea de încuviințare a reținerii și arestării preventive privind pe Mădălin-Ștefan Voicu, deputat în Parlamentul României,

Stimate domnule președinte,

În temeiul art. 72 alin. (2) din Constituția României, republicată, al art. 24 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, precum și art. 219 din Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994 privind Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, vă adresăm rugămintea de a analiza, a soluționa, conform procedurilor și dispozițiilor legale în vigoare, prezenta cerere de încuviințare a reținerii și arestării preventive privind pe Mădălin-Ștefan Voicu, deputat în cadrul Parlamentului României.

Prezenta solicitare este formulată ca urmare a cererii transmise ministrului justiției de prim-adjunctul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul nr. 7/P/2015 al Direcției Generale Anticorupție.

Solicitarea se fundamentează pe materialul probator anexat, parte integrantă din prezenta cerere, vizând suspiciunea rezonabilă privind săvârșirea de către Mădălin-Ștefan Voicu a următoarelor infracțiuni: trafic de influență, fals în declarații, spălare de bani.

Atașăm documentația pusă la dispoziție de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, respectiv referatul datat 10 februarie 2016 cu propunerea de solicitare a încuviințării reținerii și arestării preventive, întocmit de Direcția Națională Anticorupție în dosarul 7/P/2015, precum și copii ale materialului probator, sigilate, respectiv 19 volume.

Cu deosebită considerație, Raluca Alexandra Prună.

Raport asupra scrisorii doamnei ministru Raluca Alexandra Prună.

În temeiul art. 24 din Legea nr. 96 privind Statutul deputaților și al senatorilor, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată, prin adresa nr. 150/BP, înregistrată cu nr. 4c-11/108 din 10 februarie 2016.

Ministrul justiției, doamna Raluca Alexandra Prună a transmis președintelui Camerei Deputaților, Valeriu Ștefan Zgonea, spre analiză și soluționare, conform procedurilor și dispozițiilor legale în vigoare, cererea de încuviințare a reținerii și arestării preventive privind pe Mădălin-Ștefan Voicu, deputat în Parlamentul României.

Solicitarea este formulată ca urmare a cererii transmise ministrului justiției de prim-adjunctul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. 7/P/2015 al Direcției Naționale Anticorupție.

Solicitarea se fundamentează pe materialul probator anexat, parte integrantă din cerere, vizând suspiciunea rezonabilă privind săvârșirea de Mădălin-Ștefan Voicu a următoarelor infracțiuni:

  • trafic de influență, prevăzută de art. 291 din Legea nr. 286/2009;
  • fals în declarații, prevăzută de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal;
  • spălare de bani, prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, toate cu aplicarea art. 35 alin. (1) și art. 38 din Legea nr. 286 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au analizat solicitarea Biroului permanent privind scrisoarea doamnei ministru Raluca Alexandra Prună, referitoare la încuviințarea reținerii și arestării preventive privind pe domnul deputat Mădălin-Ștefan Voicu, în ședința din 15 februarie 2016.

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, în temeiul prevederilor art. 54 din Regulamentul Camerei, ca lucrările comisiei să nu fie publice.

La dezbaterile din cadrul comisiei a participat domnul deputat Mădălin-Ștefan Voicu, asistat de doi avocați.

În urma luărilor de cuvânt și a punctelor de vedere exprimate de membrii comisiei, s-a trecut la procedura de vot secret, cu buletine de vot.

Conform listei de prezență, la lucrările Comisiei juridice, de disciplină și imunități, la data de 15 februarie 2016 au fost prezenți 19 deputați, dintr-un total de 26 de membri.

Cu privire la solicitarea de reținere a domnului deputat Mădălin-Ștefan Voicu, în urma numărării voturilor valabil exprimate, domnul deputat Nicolae-Ciprian Nica, președintele de ședință, a prezentat rezultatul votului: 10 voturi pentru încuviințarea reținerii, 9 voturi împotriva încuviințării reținerii.

Cu privire la solicitarea de arestare preventivă a domnului deputat Mădălin-Ștefan Voicu, în urma voturilor valabil exprimate, rezultatul votului a fost: 10 voturi pentru încuviințarea arestării preventive, 8 voturi împotriva încuviințării.

Având în vedere rezultatul votului, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât să înainteze Biroului permanent al Camerei Deputaților raportul Comisiei juridice, însoțit de Proiectul de Hotărâre privind încuviințarea reținerii domnului deputat Mădălin-Ștefan Voicu și Proiectul de Hotărâre privind încuviințarea arestării preventive a domnului deputat Mădălin-Ștefan Voicu.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Mădălin-Ștefan Voicu, dacă dorește, să ia cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mădălin-Ștefan Voicu:

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

De obicei vorbesc liber, dar mi-am notat câteva lucruri pe care aș vrea să vi le prezint, ca să existe o deslușire corectă a punctului meu de vedere, în ceea ce privește aceste acuzații.

Trafic de influență.

Dragi colegi,

Nu cred că cineva dintre dumneavoastră mă poate bănui pe mine de trafic de influență, din moment ce am atâția prieteni, cunoștințe, indiferent de partide sau de succesiune la guvernare, sau... personalități, demnitari, miniștri. Și cred că nici domnul deputat Nicolae Păun nu și-ar fi permis să mă atragă într-o situație de acest gen, știind cum sunt eu construit și cum gândesc și cum sunt educat.

Deci se poate reține din rechizitoriu o singură chestiune care, după părerea mea, nu are nimic în comun cu traficul de influență. Nu știu dacă trebuie să vă reamintesc că am dat un telefon domnului Teodorovici, la rugămintea lui Nicu Păun, să-l primească, nediscutând despre subiect, despre cauză, despre motiv sau știu eu ce alte amănunte pe care presupun că le-aș fi putut da, din moment ce, să spunem, aș fi avut o intenție de a sprijini, ajuta sau, nu știu, promova unul sau două sau nu știu câte proiecte au fost.

Eu nu am nicio legătură cu aceste proiecte, absolut nicio legătură. Vă rog să mă credeți. Cine a avut curiozitatea să citească aceste lucruri își poate da seama că eu nu sunt implicat și nu am niciun fel de... nu numai beneficiu, dar niciun fel de amănunt despre aceste proiecte.

Am văzut la televizor știri care reflectă o minciună abominabilă: că eu și cu Nicolae Păun - vorbesc despre mine acum - am fi deturnat fonduri de 6, de 7, de 8, de 9 milioane, fonduri destinate etniei romilor.

Domnilor, mie mi se pare - bun, știrile, în general, trebuie să fie bombastice -, dar mie mi se pare o jignire adusă, în primul rând, justiției, care nu a consemnat așa ceva, cel puțin în cele 6 file care vorbesc despre mine, din cele 5.000, și nu cred că aș fi putut face eu așa ceva - știind că este vorba despre educație, probabil, despre promovare, despre un sprijin pe care această etnie, pe care, mă rog, o păstoresc încă de la începutul anilor ‘90, aș fi putut avea eu o astfel de atitudine. Nu am făcut în viața mea nicio fraudă, nu am firme, nu am interese, nu am afaceri, nu am cont în bancă, nu am carnet de conducere, nu am Internet, eu nu știu să umblu... Adică, în afară de muzică... este singura chestie unde pot să zic că aș fi avut cât de cât o contribuție la... măcar la schimbarea imaginii acestei etnii. Nu știu cât am reușit, asta este, probabil, problema.

Mă întreb, oare, dacă eu am aranjat, în 1995, o întâlnire, la Cotroceni, cu domnul Ion Iliescu, cu o delegație de romi, este trafic de influență? Sau dacă Emil Constantinescu a fost invitat la un seminar al romilor, acesta este trafic de influență, că l-am invitat? Sau că Cioabă l-a invitat pe Traian Băsescu la... nu știu unde, la o adunare, acesta este trafic de influență? Deci este aproape tragic.

Deci eu înțeleg că - la punctul spălare de bani - dacă ai bani poți să-i speli, dacă nu ai bani, ce să speli? Deci, gândiți-vă, poate cineva a dorit să spele bani, nu în numele meu, dar în spatele numelui meu, sau al personalității mele, sau, nu știu, al credibilității mele, dacă vreți.

Eu nu am câștigat niciun ban, decât - indiferent în ce domeniu - decât pe statul de plată, cu fluturaș. Nu am primit, nu am dat și nu am avut niciun fel de venit, altul, decât cel oficial. Și asta se poate verifica.

A, sigur, sunt vinovat că, fiind guraliv, am făcut anumite aprecieri, la anumite momente, referitor la persoane care se află în justiție și acum îmi recunosc vina, că ar fi trebuit să fiu mai diplomat. Nu prea îmi iese asta, cu diplomația. Dar vă spun că acum abia constat că există, probabil, repercusiuni ale acelor aprecieri, mai mult ironii, să zic, pe care le-am făcut. Și îmi promit că nu o să mai discut despre justiție nimic în spațiul public, nu pentru că mi-ar fi teamă sau pentru că... acum faptul este consumat, ci pentru că îmi rezerv dreptul să nu mai existe motive și cauze, altele decât cele hilare, pe care vi le-a citit domnul deputat, referitor la acuzațiile ce mi se aduc, alte cauze în care aș fi putut fi incriminat sau aș fi putut fi speculat, ca discurs, ca, nu știu, păreri, opinii.

Activitățile mele artistice sunt cunoscute, nu știu, și recunoscute, presupun. În calitate de membru fondator și de președinte de onoare al romilor, nu am primit, nu am... cum să spun... nu am fost implicat și nu știu absolut nimic despre bani care nu sunt fiscalizați, vă rog să mă credeți. Nu pot să vă dau altă garanție decât cuvântul meu de onoare.

Eu am un salariu, la Partida Romilor, care a variat, între 2008 și 2015, în funcție de activitățile mele, pe drepturi de autor, eu scriu, eu compun, eu am făcut spectacole, am tot ceea ce înseamnă calitatea de om cu bune intenții, mai mult pe zona culturală, pentru că aici mă pricep mai bine. Nu am nicio afacere, nu am firmă, nu pot să mă pronunț legat de vreo fraudă sau de vreo implicare în vreo chestiune care nu are legătură cu activitățile mele.

Fals în declarații - asta este cea mai tare. Deci, toate declarațiile mele, de când sunt demnitar, sunt 20 de ani de atunci, se referă la salariile despre care vă vorbeam, care sunt de la Camera Deputaților, de la Partida Romilor și restul de colaborări - artistice, repet - pe care le-am avut în timpul acesta. Anul acesta, poate, neîntâmplător sau întâmplător, mi se petrec astfel de lucruri în viață, împlinesc și 50 de ani de activitate artistică.

Dar cum să declar eu, adică cine poate veni să demonstreze că eu am mințit și că am falsificat declarațiile mele de avere? Pe mine, dacă mă dă nevasta afară din casă, trebuie să-mi pun un cort, undeva, în curtea Parlamentului, că eu nu am proprietăți, nu am absolut nimic. Tot ce ar fi trebuit să mi se cuvină din moștenirile din partea familiei mamei mele, care are totuși un filon aristocrat, sunt lucruri pe care le-am cedat, le-am dat copiilor mei - cam mulți, e adevărat -, dar pe care așa am considerat că e bine, să fie ei în siguranță și să nu aibă probleme în viață. Eu mă descurc și câștig acești bani și cu ăștia trăiesc, vă rog să mă credeți.

Și mai am încă un lucru de spus. Mă iertați că vă rețin mai mult, nu vreau să mă apăr, vreau doar să explic niște lucruri.

Eu sunt obișnuit cu filaj, ascultări, urmăriri, încă din anii 1960, că... mă rog... am avut un anturaj care a fost... acela. Nu am de ascuns nimic, eu vorbesc liber la telefon, nu vreau să creadă cineva că cifrez în vreun fel sau că mă ascund de orice fel de chestiune care ar putea să mă implice pe mine în vreun fel sau altul. Refuz să cred că cineva mă poate considera vinovat pentru... refuz, sincer, și nu sunt subiectiv. Refuz să cred că poate fi și o amprentă discriminatorie, rasială, refuz, nu știu, pentru că eu sunt un om altfel construit, în ce mă privește. Refuz să cred că este normal să reții și să arestezi un om care nu are niciun fel de verdict dat de o instanță și este în cercetări, indiferent pentru ce fapte a fost propus pentru reținere și arestare, este inuman!

Nu mi-e frică de nimic, sunt în putere, slavă Domnului, stau bine și cu nervii, deci nu vă gândiți că sunt într-o tragedie homeriană. Nu înțeleg de ce trebuie să mi se întâmple mie... a, am deranjat, a, suntem în an electoral - acestea sunt lucruri pe care le pot înțelege. Dar, mai mult, și extrapolând, eu nu înțeleg de ce am eu soarta aceasta, când eu sunt un om cinstit, curat, educat și fără pete. Și nu poate nimeni să-mi demonstreze sau să demonstreze cineva... De aceea, vreau să mă duc în orice instanță, oricând, la orice judecător, să analizeze, să vadă și să-mi găsească vreo culpă sau nu.

În concluzie, îmi cer scuze, vă rog să nu încuviințați reținerea și arestarea mea, pentru că sunt nevinovat și asta ar fi o umilință îngrozitoare, pe care o duc, dacă, Doamne ferește, s-ar întâmpla. Dar este inadmisibil să mi se întâmple mie - și altora care au fost în aceeași situație - chestiuni care țin de un fel de presiune și represiune, într-o țară care se pretinde democratică.

Credeți-mă, eu nu sunt politician, fac politică. Poate fac o politică puțin mai nealiniată, să zic. Dar credeți-mă că sunt un om curat. Accept orice fel de verdict în ce mă privește, cu condiția să fie adevărul pur.

Vă mulțumesc și vă rog să mă iertați că v-am reținut cu gândurile mele. (Aplauze.)

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă sunt înscrieri, din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt înscrieri.

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de Hotărâre privind încuviințarea reținerii domnului deputat Mădălin-Ștefan Voicu, întocmit de Comisia juridică, a fost distribuit și supus dezbaterii generale.

Intrăm pe dezbaterea pe articole.

Dacă la titlul proiectului sunt observații? Nu.

La preambul, observații? Nu.

La articolul unic, observații? Nu.

Începem dezbaterea pe articole a Proiectului de Hotărâre privind încuviințarea arestării preventive a domnului deputat Mădălin-Ștefan Voicu, întocmit de Comisia juridică.

Dacă la titlu sunt observații? Nu.

La preambul? Nu.

La articolul unic dacă sunt observații? Nu.

Am încheiat dezbaterile asupra acestui punct al ordinii de zi.

Votul final asupra proiectelor de hotărâri este secret și se exprimă cu bile, conform art. 219 alin. (6) din Regulament. Va fi exprimat, succesiv, în ședința de vot final, după exprimarea voturilor asupra inițiativelor legislative.

Continuăm cu punctul 4 al ordinii de zi.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 15 december 2019, 18:12
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro