Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 2, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.32/11-03-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 02-03-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 2, 2016

10. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aderarea României la Convenția pentru înființarea unei Organizații Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Convenției pentru înființarea unei Organizații Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953 și la Protocolul privind privilegiile și imunitățile Organizației Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004 (PL-x 3/2016). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 3/2016

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

11. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenția pentru înființarea unei Organizații Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Convenției pentru înființarea unei Organizații Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953 și la Protocolul privind privilegiile și imunitățile Organizației Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004.

Guvernul României.

Aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan Ursu (subsecretar de stat, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice):

Domnule președinte,

Mă numesc Ioan Ursu, sunt subsecretar de stat la Ministerul Educației și Cercetării.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Îmi cer scuze...

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan Ursu:

Da?

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Subsecretar de stat?

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan Ursu:

Da.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

O să am rugămintea, doar secretarii de stat sunt cei care au dreptul să vorbească în plenul Camerei Deputaților, aceasta este procedura parlamentară, îmi cer scuze, cu tot respectul.

Un secretar de stat, vă rog frumos, din partea ministerului.

Aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Kiraly András György (secretar de stat, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice):

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

Stimate doamne și stimați domni deputați,

Proiectul de act normativ aduce următoarele reglementări: Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice este autoritatea desemnată să reprezinte România la Organizația Europeană a Cercetărilor Nucleare, iar ministerul este sprijinit, în demersurile de reprezentare a României atât de autoritățile Administrației Publice Centrale, cât și ale celor locale.

Ministerul Educației, prin Autoritatea Națională a Cercetării Științifice nominalizează reprezentanții României în Consiliu și în Comitetele Organizației Cercetării Nucleare, iar finanțarea activităților de cercetare, dezvoltare ale instituțiilor din România, la programele, proiectele CERN se realizează din bugetul Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, conform reglementărilor în vigoare.

Sunt și anumite probleme care sunt schimbări și sunt preconizate.

Prin Rezoluția Consiliului CERN, din 18 iulie 2015, România a fost acceptată ca stat membru.

În conformitate cu art. 6 din Convenție, angajamentele financiare pe care le presupune calitatea de stat membru constau în plata anuală a unei cotizații.

În anul 2015, potrivit Acordului din 2010, cotizația României, ca stat candidat pentru aderare la CERN, a fost de 8.150.500 de franci elvețieni, iar pentru 2016 se estimează o cotizație în valoare de 10.877.667 de franci elvețieni.

Punctul de vedere al ministerului este, bineînțeles, unul favorabil.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Domnule Rodin Traicu, aveți cuvântul, în numele Grupului parlamentar al PSD.

A, scuzați-mă, comisia. Comisia, scuzați-mă!

Domnul Diaconu, l-am văzut pe domnul Diaconu.

Domnul președinte Diaconu, Comisia pentru învățământ, aveți cuvântul, îmi cer scuze.

Video in format Flash/IOS

Domnul Adrian-Nicolae Diaconu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a primit spre dezbatere în fond, Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenția pentru înființarea unei Organizații Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Convenției pentru înființarea unei Organizații Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953 și la Protocolul privind privilegiile și imunitățile Organizației Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004.

Proiectul de lege are ca obiect aderarea României la Convenția pentru înființarea unei Organizații Europene pentru Cercetări Nucleare.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Camera Deputaților este primă Cameră sesizată. Iar în urma dezbaterii, în ședința din 9 februarie 2016, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea proiectului de lege, în forma prezentată de inițiator.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Luări de cuvânt?

Domnul Traicu, aveți cuvântul, Grupul parlamentar al PSD.

Video in format Flash/IOS

Domnul Rodin Traicu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cuvântul meu e foarte scurt și aș vrea să reliefeze doar două aspecte pe care eu le consider foarte importante, poate chiar trei.

1. Faptul că România are o cercetare în domeniul nuclear, așa cum s-a spus, începând cu 1953, când a fost inaugurat reactorul de cercetare de la actualul IFIN, de la Institutul "Horia Hulubei", de la Măgurele, unde s-a și constituit de altfel grupul de instituții, agreat de Agenția Internațională de la Viena, în domeniul cercetării nucleare, atât fundamentale, cât și aplicative.

România este un factor important în cercetarea nucleară, atât fundamentală, prin institutele pe care le are - Măgurele, cât și aplicativ - Institutul de Cercetări Nucleare de la Pitești -, are toate instituțiile care o validează, pentru securitatea și siguranța instalațiilor nucleare - Comisia Națională de Control al Activităților Nucleare, în principal, dar și toate organismele care sunt la instituțiile fundamentale care apără viața și existența umană - și este semnatar, din punct de vedere diplomatic, al tuturor acordurilor pentru neproliferarea armamentelor nucleare și protecția informațiilor referitoare la activitatea nucleară împotriva terorismului.

În acest context, stimați colegi, Grupul parlamentar al PSD va vota, ca de obicei, alocarea sumelor necesare pentru continuarea cercetării nucleare în România și pentru schimbul de informații, care face ca această importantă latură a cercetării să fie la un înalt nivel pe plan european și, evident, mondial.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule Oros, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nechita-Adrian Oros:

Mulțumesc, domnule președinte.

Participarea României la Organizația Europeană pentru Cercetări Nucleare este oportună, din punctul de vedere al beneficiilor rezultate din cooperarea științifică și industrială în domeniul înaltei tehnologii, cu posibilitatea de a oferta prin licitație, în limita plafonului determinat de contribuția țării noastre.

Pentru fiecare stat membru, Organizația Europeană pentru Cercetări Nucleare fixează câte un plafon de participare la contractele scoase la licitație, în conformitate cu cotizația plătită anual de țara respectivă.

Din aceste motive, Grupul Partidului Național Liberal va vota pentru adoptarea acestui act normativ important care are drept scop aderarea României la Convenția pentru înființarea unei Organizații Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Convenției pentru înființarea unei Organizații Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953 și la Protocolul privind privilegiile și imunitățile Organizației Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004.

Convenția și cele două protocoale la care România urmează să adere reprezintă instrumente juridice internaționale care prin obiectul de reglementare intră sub incidența prevederii Legii nr. 590/2003 privind tratatele.

Având în vedere interesul statului român ca această oportunitate deosebită să fie pe deplin valorificată, este importantă adoptarea proiectului de lege care va crea un mecanism prin care administrația publică să informeze și să sprijine societățile comerciale interesate. Drept pentru care Partidul Național Liberal va vota pentru adoptarea acestui act normativ.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Alte grupuri parlamentare? Nu doresc să intervină.

Raportul nu conține amendamente. Are caracter ordinar. Merge la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 17 november 2019, 17:29
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro