Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 2, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.32/11-03-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 02-03-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 2, 2016

11. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului Multilateral al Autorităților Competente pentru Schimb Automat de Informații privind Conturi Financiare semnat la Berlin, la 29 octombrie 2014 (PL-x 10/2016). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 10/2016

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

12. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Multilateral al Autorităților Competente pentru Schimb Automat de Informații privind Conturi Financiare, semnat la Berlin la 29 octombrie 2014.

Raportul nu conține amendamente. Procedura este de urgență, caracterul, ordinar.

Guvernul României.

Domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ion Ghizdeanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Ratificarea Acordului Multilateral al Autorităților Competente pentru Schimb Automat de Informații privind Conturi Financiare va sprijini autoritățile române, pentru dezvoltarea cooperării în domeniul fiscal cu alte state.

În baza aprobării de semnare, obținută în ședința Guvernului din 29 octombrie 2014, Ministerul Finanțelor Publice a semnat pentru România acest acord, care va permite schimbul de informații la nivelul standardului global convenit de OCDE.

Mai sunt de menționat faptul că acest schimb de informații nu se realizează automat, ci pe baza unei liste a statelor și prin colaborare cu celelalte jurisdicții partenere, iar sumele pentru Autoritatea de Coordonare sunt relativ scăzute - 3.500 de euro, anual - și se plătesc din bugetul Ministerului Finanțelor Publice.

Având în vedere conținutul acestui acord și în concordanță cu raportul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, Guvernul, prin Ministerul Finanțelor Publice, vă adresează rugămintea de a adopta Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Multilateral, semnat la Berlin în 29 octombrie 2014, în forma prezentată de Guvern.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc și eu.

Raportul Comisiei.

Domnul președinte al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, domnul Viorel Ștefan.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Ștefan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru buget a fost sesizată pe fond cu Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Multilateral al Autorităților Competente pentru Schimb Automat de Informații privind Conturi Financiare, semnat la Berlin la 29 octombrie 2014.

Conform art. 75 din Constituție, art. 92, alin. (9) pct. 2) din Regulamentul Camerei, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

Proiectul a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ, are ca obiect de reglementare ratificarea acordului sus-menționat.

Acordul va facilita determinarea corectă a obligațiilor fiscale, statele urmând să furnizeze informații doar în conformitate cu legislația și practica lor internă, respectând necesitatea de a proteja confidențialitatea informațiilor și protecția corespunzătoare a drepturilor contribuabililor.

În urma examinării proiectului de lege, deputații prezenți la lucrările comisiei, cu unanimitate de voturi, au decis să supună spre dezbatere și adoptare plenului proiectul de lege, în forma prezentată de inițiator, fără amendamente.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Grupurile parlamentare? Nu doresc să ia cuvântul.

Merge la votul final. Caracter ordinar. Procedura, de urgență.

Avem câteva respingeri.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 18 november 2019, 23:09
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro