Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 2, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.32/11-03-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 02-03-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 2, 2016

12. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea articolului 3 din Legea nr.504/2002, Legea audiovizualului, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 878/2015). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 878/2015

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

13. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 504/2002, Legea audiovizualului, caracter organic.

Inițiatorii? Nu doresc să ia cuvântul.

Comisia pentru cultură?

Domnule deputat, în numele Comisiei pentru cultură, aveți cuvântul. Domnul deputat Dobrinescu, Grupul parlamentar al PNL.

Video in format Flash/IOS

Domnul Traian Dobrinescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 504/2002, Legea audiovizualului, cu modificările și completările ulterioare.

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată în fond cu această propunere legislativă, spre avizare fiind transmisă Comisiei juridice, de disciplină și imunități, care a transmis un aviz favorabil.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor organice.

Potrivit dispozițiilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

Propunerea legislativă a fost dezbătută în ședința comisiei, din 16 februarie 2016.

La lucrările comisiei au participat 21 de deputați din totalul de 24.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 3 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu un nou alineat, respectiv alin. (4), potrivit căruia toți furnizorii de servicii media audiovizuale, aflați sub jurisdicția României, să difuzeze, zilnic, la ora 7,00, Imnul Național al României, varianta integrală.

Comisia a examinat avizul favorabil, cu observații și propuneri, emis de Consiliul Legislativ, precum și punctul de vedere al Guvernului, care nu susține adoptarea inițiativei legislative.

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritatea de voturi a celor prezenți în sală în momentul votării.

În urma dezbaterii și a opiniilor exprimate, Comisia pentru cultură, artă, mijloace de informare în masă propune respingerea Propunerii legislative pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 504/2002, Legea audiovizualului, cu modificările și completările ulterioare.

Motivația respingerii se întemeiază pe următoarele considerente.

Conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504, furnizorii de servicii media audiovizuale, aflați sub jurisdicția României, se bucură de garantarea prin lege a independenței editoriale, iar, potrivit alin. (3), ingerințele de orice fel în conținut, formă și modalitățile de prezentare a elementelor serviciilor media audiovizuale din partea autorităților publice sau oricăror persoane fizice sau juridice române ori străine sunt interzise.

Potrivit prevederilor art. 10 lit. b) din Legea nr. 75/1994 privind arborarea Drapelului României, intonarea Imnului Național și folosirea sigiliilor cu Stema României de către autoritățile și instituțiile publice, Imnul Național al României se intonează "la deschiderea și închiderea emisiunilor stațiilor Radio România și ale Televiziunii Române, în interpretare vocală".

Așadar, comisia dă un vot de respingere la acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Dezbateri generale? Nu dorește nimeni să ia cuvântul.

Propunerea merge la vot final. Vă reamintesc, Comisia pentru cultură vă propune respingerea acestei inițiative.

Am trimis-o la votul final. Am întrebat. O trimitem la votul final, gata. Caracterul, organic. Am întrebat, nu este nimeni care vrea să ia cuvântul.

Vreți să luați cuvântul la dezbateri generale?

Mulțumesc.

Mergem mai departe.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 15 november 2019, 2:04
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro