Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 2, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.32/11-03-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 02-03-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 2, 2016

26. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 681/2015). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 681/2015

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

25. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Inițiatorii?

Vă rog, domnul? Vă rog să vă prezentați.

Video in format Flash/IOS

Domnul Liviu Robert Neagu (secretar general adjunct, Secretariatul General al Guvernului):

Mulțumesc, domnule președinte.

Liviu Neagu, secretar general adjunct al Guvernului.

Proiectul de act normativ permite reglementarea modalității de transmitere și plată a investițiilor și modernizărilor, precum și a dotărilor aferente imobilelor prevăzute în Anexele nr. 3a și 3b la Hotărârea Guvernului nr. S369/2015 și din Anexele nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. S490/2015 din proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", în proprietate publică, respectiv privată a statului și în administrarea Serviciului Român de Informații, în vederea îndeplinirii atribuțiilor instituționale care revin SRI.

Vă rugăm să adoptați Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu amendamentele admise.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Comisiile?

Domnul deputat Varga.

Video in format Flash/IOS

Domnul Vasile Varga:

Mulțumesc, domnule președinte.

Cele două comisii au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu acest proiect de lege.

Senatul a adoptat acest proiect, Consiliul Legislativ și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, de asemenea, au dat un aviz favorabil.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri fiscal-bugetare care stabilesc reglementarea modalității de transmitere și plată a investițiilor și modernizărilor, precum și a dotărilor aferente imobilelor prevăzute în Anexa 3a și 3b a Hotărârii Guvernului nr. S369/2015, respectiv în Anexele 2 și 3 din Hotărârea Guvernului nr. S490/2015, din proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", în proprietate publică, respectiv privată a statului și în administrarea Serviciului Român de Informații.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât în unanimitate să supună plenului adoptarea acestui proiect de lege.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale?

Domnul Urcan.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ionaș-Florin Urcan:

Domnule președinte de ședință,

După cum ați văzut, proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri fiscal-bugetare care stabilesc reglementarea modalităților de transmitere și plată a investițiilor și modernizărilor, precum și a dotărilor aferente imobilelor prevăzute în Anexele nr. 3a și 3b ale Hotărârii de Guvern nr. S369/2015, respectiv Anexele nr. 2 și 3 din Hotărârea de Guvern nr. S490/2015 din proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în proprietatea publică, respectiv privată a statului și în administrarea Serviciului Român de Informații.

În acest sens, noi, Grupul parlamentar al PNL, propunem adoptarea acestui proiect de lege ce are caracter de lege ordinară, cu amendamentele și modificările și completările susținute de Comisia pentru administrație și amenajarea teritoriului, precum și de Comisia juridică, de disciplină și imunități din Camera Deputaților, acestea ținând de respectarea tehnicii legislative, cât și de reglementarea corectă a măsurilor care se adoptă prin acest act normativ.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Alte intervenții la dezbateri generale, dacă sunt? Nu.

Trecem la dezbaterea inițiativei legislative. 10 amendamente admise.

Dacă la titlu sunt obiecții, comentarii? Nu. Adoptat.

Amendamentul nr. 1? Adoptat.

Amendamentul nr. 2? Adoptat.

Amendamentul nr. 3? Adoptat.

Amendamentul nr. 4? Adoptat.

Amendamentul nr. 5? Adoptat.

Amendamentul nr. 6? Adoptat.

Amendamentul nr. 7? Adoptat.

Amendamentul nr. 8? Adoptat.

Amendamentul nr. 9? Adoptat.

Amendamentul nr. 10? Adoptat.

Vot final, lege ordinară.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 21 november 2019, 18:08
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro