Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 2, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.32/11-03-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 02-03-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 2, 2016

9. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 862/2015). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 862/2015

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

10. Avem o Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale. Are raport de respingere.

Inițiatorul? Nu dorește să ia cuvântul.

Comisia? Domnul Diaconu, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport.

Vă rog frumos să prezentați raportul comisiei.

Aveți cuvântul, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Adrian-Nicolae Diaconu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a primit spre dezbatere în fond Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 25 și modificarea alin. (2) al art. 68 din Legea educației naționale, urmărindu-se introducerea disciplinei Educație pentru sănătate, ca disciplină obligatorie, de studiu, în învățământul preuniversitar, începând cu ciclul primar.

În funcție de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

În urma dezbaterii în ședința din 9 februarie 2016, comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente:

  • art. 25 din Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, conține deja un alineat (4), introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2014, care se referă la învățământul dual;
  • în ceea ce privește învățământul universitar, o astfel de prevedere precum cea din inițiativă ar încălca principiul libertății academice, prevăzut în art. 118 alin. (1) din lege;
  • planurile-cadru și programele școlare, precum și conținutul disciplinelor studiate în învățământul preuniversitar se stabilesc prin ordin al ministrului educației, făcând parte din legislația subsecventă, nu prin lege;
  • curriculumul la decizia școlii se constituie atât din pachetele disciplinare opționale de la nivel național, regional și local, cât și din pachetele disciplinare opționale de la nivelul unității de învățământ. Astfel, la decizia școlii se stabilește de consiliul de administrație al unității de învățământ, în urma consultării elevilor și părinților, ținând cont de resursele disponibile.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc și eu.

Dorește cineva să mai intervină?

Domnul deputat Iacoban.

Aveți cuvântul, domnule deputat, 5 minute.

Video in format Flash/IOS

Domnul Sorin-Avram Iacoban:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dragi colegi și colege,

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, din Camera Deputaților, a întocmit un raport de respingere, nu pentru că nu suntem de acord cu introducerea în școală a disciplinei Educație pentru sănătate - ea este introdusă, ca disciplină opțională, încă din 2004 -, ci pentru că, așa cum spune art. 66 alin. (2) din Legea educației naționale, în cadrul curriculumului național, ponderea disciplinelor se stabilește prin planurile-cadru, aprobate prin ordin de ministru.

Și cum dreptul de a legifera nu este absolut, trebuie să lăsăm specialiștii să se exprime în acest domeniu, pentru că nu e vorba doar de disciplina în sine, ci și de conținutul planurilor de învățământ privind această disciplină pentru care unii au o poziție - și marșează foarte mult pe educația sexuală -, iar alții, ca și subsemnatul, cred că o educație pentru sănătate înseamnă o educație în ceea ce privește igiena personală, în ceea ce privește alimentația sănătoasă ș.a.m.d.

Prin urmare, propunem respingerea acestui proiect de lege. Și probabil că în cadrul Ministerului Educației Naționale specialiștii vor stabili exact cum se vor desfășura în continuare orele privind această disciplină care, încă o dată vă repet, este, există ca disciplină opțională încă din 2004.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Alte luări de cuvânt? Nu sunt.

Dragi colegi,

Raportul comisiei sesizate în fond propune respingerea acestei inițiative. Merge la votul final. Are caracter organic.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 15 november 2019, 1:34
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro