Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 9, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.39/18-03-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-11-2019 (joint)
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 09-03-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 9, 2016

11. Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale (PL-x 685/2015).

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale.

Inițiator, Guvernul. Vă rog să vă prezentați.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gabriel Lungu (secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice):

Mulțumesc, domnule președinte.

Gabriel Lungu, secretar de stat la Ministerul Muncii.

Guvernul susține Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, în vederea asigurării unei mai bune coordonări a procedurilor aplicabile în cazul eliberării licenței de funcționare, în trei domenii de competență, respectiv copii, victime ale violenței domestice și persoane cu dizabilități.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Comisia? Domnul Solomon.

Video in format Flash/IOS

Domnul Adrian Solomon:

Mulțumesc, domnule președinte.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2015, prin care sunt aduse modificări cadrului legal privind activitatea de licențiere a serviciilor sociale de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin autoritățile subordonate.

Procesul de licențiere vizează atât furnizori, cât și servicii sociale destinate copiilor, persoanelor cu dizabilități și victimelor violenței domestice.

Modificările aduse au scopul de a asigura o mai bună coordonare a procedurilor aplicabile, în cazul eliberării licenței de funcționare, prin instituirea unor atribuții specifice pentru fiecare dintre autoritățile coordonatoare desemnate la nivel central pentru domeniile proprii de competență.

Proiectul a fost adoptat de Senat în ședința din 12 octombrie 2015.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul face parte din categoria legilor ordinare.

Comisia propune plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dezbateri generale?

Vă rog, procedură. Domnul Máté András.

Video in format Flash/IOS

Domnul Máté András-Levente:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Atunci când dezbatem un proiect de hotărâre, de regulă, încerc să deschid raportul comisiei și să verific dacă într-adevăr nu sunt anumite probleme cu acest proiect de lege.

Vă rog să observați că nici măcar pe site-ul Camerei Deputaților, la poziția unde există ordinea de zi în plen, la punctul 13, unde este acest proiect de lege, scrie că este imposibil de deschis, nu funcționează acest serviciu momentan.

Cum vreți să lucrăm în plen, dacă nu primim pe suport de hârtie, nici măcar pe formă electronică nu putem verifica ce conține acest raport?

Eu vă solicit o pauză, până va funcționa serviciul, ca să putem citi ce este în raport. Cred că angajații au un salariu decent, pentru a pune în funcțiune tot ce înseamnă aceste utilități care sunt necesare în plen. Nu că ne chinuim, n-avem pe hârtie și nu merge nici Internetul, nu merge nimic ca să citim raportul comisiei. Vă cer o pauză până va fi funcțional.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog, liderii... Liderii, la prezidiu.

(Consultări.)

Suspendăm ședința, rezolvați problema cu Internetul până la ora 12.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 12 november 2019, 0:04
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro