Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 22, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.49/30-03-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 22-03-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 22, 2016

12. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore (Pl-x 641/2013). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 641/2013

   

După pauză

   

În continuare, conducerea ședinței a fost preluată de domnul deputat Florin Iordache, vicepreședinte al Camerei Deputaților.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Stimați colegi,

Continuăm până la ora 12,00, când începe plenul comun.

18. Suntem la Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, Pl-x 641/2013.

Dacă din partea inițiatorilor intervine cineva? Nu.

Vă dau eu raportul.

Domnule președinte, Victor Paul Dobre, vă rog să prezentați raportul.

Are caracter ordinar, șapte amendamente admise, șase amendamente respinse.

Video in format Flash/IOS

Domnul Victor Paul Dobre:

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei, comisia a fost sesizată prin adresa Pl-x 641 din 16 decembrie 2013 cu dezbaterea pe fond în procedură obișnuită a propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de patru ore.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizele negative ale Comisiilor pentru învățământ și juridică, avizul favorabil, cu amendamente admise, al Comisiei pentru buget și finanțe.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în ședința din 10 decembrie 2013, în calitate de primă Cameră.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Propunerea are ca obiect de reglementare completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002.

Prin această intervenție legislativă se dorește optimizarea performanțelor înregistrate de autoritățile care administrează activitatea de distribuție a laptelui, produselor lactate și de panificație în ceea ce privește siguranța alimentației copiilor prin asigurarea calității optime a produselor distribuite în școli.

Scopul proiectului de act normativ îl constituie reglementarea unitară a cadrului legal și instituțional, prin organizarea și funcționarea serviciului de distribuire, în vederea asigurării stării de sănătate a beneficiarilor, precum și pentru eficientizarea utilizării banului public prin reducerea costurilor de transport.

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât cu unanimitate de voturi să se supună plenului Camerei Deputaților adoptarea propunerii legislative pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență, cu amendamentele admise și amendamentele respinse prezentate în Anexa nr.1 și Anexa nr.2 la prezentul raport.

În raport cu obiectul și conținutul reglementărilor, propunerea legislativă face pare din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da, și eu vă mulțumesc.

La dezbateri generale, dacă sunt? Nu sunt. Vă rog să-mi prezentați, să-mi dați raportul, domnule Dobre.

La dezbaterea raportului sunt 7 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt observații? Nu.

Articolul unic. Nu.

La articolul 3 marginal, după articolul 1 se introduce un alineat (23). Dacă sunt observații? Nu.

Articolul 4 marginal.

5, 6, 7 marginal, articolul II. Nu.

Rămâne la votul final.

Aveți pe procedură, domnule Daea? Nu. Mulțumesc. Știu, dar nu v-au văzut colegii mei, stați mai în față puțin.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 18 november 2019, 23:09
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro