Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 22, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.49/30-03-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 22-03-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 22, 2016

13. Dezbaterea Proiectului de Lege privind achizițiile publice verzi (PL-x 463/2015). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 463/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

19. Următorul, Proiectul de Lege privind achizițiile publice verzi, PL-x 463/2015, caracter ordinar.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva? Nu dorește.

Doamna Carmen Moldovan, președinta Comisiei pentru mediu, raport comun, mediu și juridic.

Video in format Flash/IOS

Doamna Ileana Carmen Moldovan:

Da. Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru mediu au fost sesizate spre dezbatere în fond cu proiectul de lege mai sus amintit.

Specific faptul că suntem Cameră decizională, Senatul a adoptat acest proiect de lege în ședința din 10 iunie 2015. Proiectul pe care îl supuneți astăzi dezbaterii are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal de desfășurare a achizițiilor publice verzi.

Scopul inițiativei îl constituie promovarea protecției mediului și a dezvoltării durabile, promovarea consumului și producției durabile, precum și a eficienței utilizării resurselor, încurajarea dezvoltării și aplicării tehnologiilor curate și prietenoase cu mediul, dezvoltarea pieței interne a produselor, serviciilor, lucrărilor și tehnologiilor verzi.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică de disciplină și imunități și cea pentru industrii au avizat favorabil proiectul de lege mai sus menționat.

În urma acestor dezbateri, membrii comisiei au trimis spre dezbatere și adoptare plenului raportul comun suplimentar de adoptare a proiectului de lege, cu amendamente admise prezentate, în anexă.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Dezbateri generale?

Domnule Korodi, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Korodi Attila:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Ca și inițiator, aș dori să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în formularea acestui act normativ, după aceea în dezbaterile care au precedat dezbaterea noastră de astăzi, în comisii.

Este un act normativ care se leagă printr-o coincidență, chiar astăzi am discutat, de economia circulară. Este un act normativ care, în sfârșit, dă instrumente clare autorităților publice ca în momentul în care fac achiziții publice, tot ce înseamnă criterii de eligibilitate pentru produse care susțin dezvoltarea durabilă a țării noastre să fie introduse în achiziții publice.

În al doilea rând, acest act normativ deschide posibilitatea ca în viitor, încet-încet, să avem an de an creșteri de procente de achiziții publice verzi din totalul achizițiilor publice. De ce este acest lucru atât de important? Pentru că, în momentul în care vorbim de achiziții publice, vorbim de cumpărarea de servicii și produse care sunt în funcțiune, și sunt pentru a satisface cererea publică, în infrastructură, în funcționarea instituțiilor publice, în servicii publice către cetățeni. Toate acestea înseamnă un consum mare inițial de resurse financiare, dar după aceea, resurse financiare pentru a menține aceste servicii, aceste bunuri, această infrastructură în funcțiune.

Toate produsele care sunt eco etichetate, care utilizează energie într-un mod eficient, care includ în producția lor elemente din deșeuri reciclabile și așa mai departe, susțin pe termen lung tot ceea ce s-a discutat astăzi și la punctul de pe ordinea de zi legat de economia circulară. România nu va avea nicio șansă ca în domeniul deșeurilor, energiei, construcțiilor, a utilizării resurselor primare să facă pași dacă nu creează proceduri de achiziții publice care susțin tot ce înseamnă produse, servicii eco etichetate.

Mulțumesc tuturor celor care susțin acest proiect de lege. Este un pas important și este un pas care, din păcate, a trebuit să ajungă la nivelul, să fie aprobat la nivelul Parlamentului, pentru că în Guvernul României nu s-au găsit suficiente resurse ca toate ministerele să cadă de acord. Este un principiu elementar care pe termen lung ajută țara noastră.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc. Alte intervenții, dacă sunt.

Doamna Varga. Întâi reprezentanții partidelor.

Doamna Lucia Varga, Grupul parlamentar al PNL.

Vă rog, doamnă.

Video in format Flash/IOS

Doamna Lucia-Ana Varga:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Partidul Național Liberal va vota Legea achizițiilor publice verzi. Acesta act normativ, vă spun în calitate de inițiator, este un exemplu de bună practică, de inițiere și susținere în Parlament a unui act normativ. Am lucrat la acest act normativ împreună cu colegi din toate grupurile parlamentare, am lucrat împreună cu societatea civilă și vreau să le mulțumesc public celor de la Ecopolis, de la Centrul pentru politici de mediu și de la Fundația "Terra Mileniul III", care au fost alături de noi și cu care am lucrat acest act normativ.

Desigur, pe baza acestor criterii de mediu autoritățile publice vor putea cumpăra de acum înainte servicii de electricitate, servicii de transport, echipamente de birou IT.

De asemenea, vor putea cumpăra alte bunuri și servicii care vor contribui la reducerea, până la urmă, impactului asupra mediului.

Prin acest act normativ se promovează protecția mediului și dezvoltarea durabilă, se promovează consumul și producția durabilă, precum și eficiența utilizării resurselor, se încurajează dezvoltarea și aplicarea de tehnologii curate și prietenoase mediului.

Acest proiect, totodată, responsabilizează autoritatea centrală pentru protecția mediului să elaboreze o politică publică națională în domeniul achizițiilor publice verzi, precum și să elaboreze un plan național de achiziții publice verzi care stabilesc ținte multianuale cu caracter obligatoriu pentru achizițiile publice verzi.

Noi, România, ne-am asumat în fața Uniunii Europene, în fața Comisiei Europene să sprijinim achizițiile publice verzi, însă suntem printre ultimele state în care nu există o strategie în acest sens.

Prin aprobarea acestei legi, vom crea cadrul legal necesar pentru a avea în România achiziții publice verzi, deci pentru a avea o politică care, în final, să ducă la o dezvoltare durabilă.

Vă mulțumesc tuturor celor cu care am colaborat și sper că vom vota cât mai mulți acest act normativ.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da, domnul Cernea, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Remus-Florinel Cernea:

Vă mulțumesc foarte mult.

Vreau să-i felicit pe inițiatori. Este un proiect foarte bun pentru România. Vreau să o felicit pe Carmen Moldovan, vreau să o felicit pe Rovana Plumb, pe doamna Lucia Varga și pe domnul Korodi Attila.

Este un mare pas înainte. Mă bucur că acest proiect a fost convenit transpartinic, că s-a lucrat împreună. Este o dovadă că se pot face pași importanți pentru țara noastră lucrând împreună, pe baza unor principii și unor valori necesare pentru dezvoltarea societății noastre.

Sunt încântat că a primit avize favorabile și sper ca votul nostru de astăzi să consfințească realmente un pas foarte frumos făcut înainte, în comun, de către toate formațiunile politice, în măsura în care votul va fi favorabil.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da și eu vă mulțumesc.

Mergem la raport. Sunt 27 de amendamente admise.

De la 1 la 10, dacă sunt observații? Nu.

De la 11 la 20, dacă sunt observații? Nu.

De la 21 la 27, dacă sunt observații? Nu. Rămâne la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 17 november 2019, 17:06
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro