Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 22, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.49/30-03-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-11-2019
04-11-2019 (joint)
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 22-03-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 22, 2016

7. Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social european și Comitetul Regiunilor Închiderea buclei - un plan de acțiune al UE pentru economia circulară COM (2015) 614 (PH CD 30/2016). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 30/2016

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

11. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social european și Comitetul Regiunilor; Închiderea buclei - un plan de acțiune al Uniunii Europene pentru economia circulară. Este vorba de COM 614.

Domnule Rădulescu, vă rog să prezentați hotărârea.

Video in format Flash/IOS

Domnul Cătălin-Marian Rădulescu:

Mulțumesc din nou.

Referitor la COM 614, Comisia pentru afaceri europene a salutat atenția acordată potențialului de reparare a produselor electrice și electronice, și-a manifestat îngrijorarea că bunurile produse pe teritoriul unor state din afara Uniunii ar putea fi folosite pentru a evita regulile ce vizează consolidarea economiei circulare; a exprimat preocuparea pentru justa gospodărire a resurselor financiare pentru funcționarea Centrului european de excelență pentru utilizarea eficientă a resurselor; a atenționat că ar fi dorit ca utilizarea în mai mare măsură a sistemului de management de mediu și audit și a Programului-pilot privind verificarea tehnologiilor de mediu să nu se constituie în activități formale și în noi poveri administrative pentru IMM-uri; și-a exprimat preocuparea pentru stabilirea Programului Orizont 2020 ca sursă de finanțare pentru cercetare și inovare în multe măsuri la nivelul Uniunii și a recomandat Comisiei să analizeze capacitatea acestui program de a răspunde solicitărilor; a salutat preocuparea Comisiei Europene pentru amprenta de mediu a produselor și a măsurării performanței de mediu; a atras atenția că practicile de uzură fizică sau morală îl găsesc în mod particular vulnerabil pe consumatorul european defavorizat și a îndemnat Comisia Europeană să manifeste o grijă deosebită pentru ocrotirea acestei categorii sociale; a menționat că este important să se asigure un acces stabil și eficient, din punctul de vedere al costurilor, la materiile prime secundare din economia circulară și să fie disponibile măsuri de relaxare fiscală armonizate pe planul Uniunii pentru cei ce utilizează materii prime reciclate; a îndemnat Comisia Europeană să sprijine schimbul de experiență în domeniul învățământului între statele membre pentru a răspunde necesităților de cunoaștere, induse de stimularea economiei circulare; a reamintit că în participarea la economia circulară IMM-urile și întreprinderile sociale întâmpină dificultăți legate de accesul la finanțare, cât și legate de alte aspecte, cum ar fi accesul dificil la instrumente financiare complexe și birocrația fiscală.

Opinia, așa cum a fost adoptată în unanimitate de Comisia pentru afaceri europene în ședința din 15 martie 2016, în prezența a 12 dintre cei 22 de membri, este supusă aprobării plenului Camerei Deputaților.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

614, este vorba de COM...

Domnul Iane, intervenție? Aveți un minut, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ovidiu-Cristian Iane:

Mulțumesc, domnule președinte.

Voi fi foarte scurt.

Stimați colegi,

Toate COM-urile care au fost până acum, inclusiv acesta, se referă de fapt la o extrem de importantă chestiune în ceea ce privește dezvoltarea economiei în viitor.

În cazul de față, ne regăsim la economia circulară. Comisia Europeană, de curând, și-a propus un pachet important în ceea ce privește economia circulară la nivelul Uniunii Europene, prin regândirea și refacerea cadrului legislativ în ceea ce privește abordarea acestei chestiuni.

Dacă spre deosebire de economia verde, care are ca principii reducerea emisiilor în ceea ce privește producția, economia circulară funcționează ca natura, nimic nu se pierde, totul se transformă. Deșeurile nu mai sunt privite ca deșeuri și ca, eu știu, ca alte materiale care pot fi depozitate sau reciclate, ci sunt privite ca materii prime. Așa cum în natură nimic nu se pierde, în economia circulară, pe procesul de producție, totul este gândit astfel încât să creeze un ciclu, un cerc perfect, încât tot ce intră să iasă și tot ce iese să intre. Dacă vă aduceți aminte, pe vremuri, când cei care eram pionieri aveam așa-numita politică a pionierilor, cei trei R, în care recuperam, reciclam și revalorificam, iată că, la 20-30 de ani de la această politică pe care noi o făceam când eram copii, Uniunea Europeană a ajuns la concluzia că numai astfel se poate realiza o economie sănătoasă, durabilă și de viitor pentru oameni.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Fac precizarea că...

Da. Intervenție? Vă rog. La acest proiect, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Răzvan Horia Mironescu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Economia circulară poate fi considerată noul copil teribil al economiei mondiale, datorită potențialului uriaș, încă neexploatat suficient al acestui sector.

În vederea sprijinirii statelor membre în reglementarea acestui domeniu, Comisia Europeană are în vedere un cadru complex de reglementare, prin adoptarea mai multor directive, începând cu cea privind produsele cu impact energetic, proiectarea ecologică, protecția consumatorului, achizițiile publice verzi, deșeurile și altele.

Prezenta comunicare are rolul de a adopta, împreună cu planul de acțiune aferent, propuneri legislative revizuite referitoare la domenii privind deșeurile, care cuprind în special: obiectivele de reciclare pe termen lung, pentru deșeurile municipale și deșeurile de ambalaje și de reducere a stocării deșeurilor în depozite; dispoziții menite să promoveze utilizarea într-o mai mare măsură a instrumentelor economice; cerințele generale privind schemele de răspundere extinsă a producătorilor; simplificarea și armonizarea definițiilor și a metodelor de calcul.

De asemenea, Comisia își va intensifica activitatea de colaborare cu statele membre pentru a îmbunătăți gestionarea deșeurilor pe teren, inclusiv pentru a evita supracapacitățile în materie de tratare a deșeurilor reziduale.

Grupul parlamentar al PNL va vota în favoarea proiectului de hotărâre.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Domnul Korodi, vă rog, Grupul UDMR.

Video in format Flash/IOS

Domnul Korodi Attila:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Două sau trei considerente. Prin decizia de astăzi ne apropiem de foarte multe dezbateri care se vor întâmpla în zona guvernamentală și parlamentară în România cu privire la economia circulară și cu privire, până la urmă, la reutilizarea tuturor resurselor pe care, până la ora actuală, poate unii, poate alții le credeam inutilizabile pentru economia reală.

Este o nouă paradigmă, o nouă situație. Ceea ce vreau să semnalez, stimate domnule președinte, este următorul lucru: pe lângă adoptarea unor acte normative, este necesară și crearea unor mecanisme funcționale, controlabile și transparente în acest domeniu, pentru că lipsa transparenței, convingerea că, până la urmă, zona, de exemplu, a deșeurilor, poate să fie un rai pentru profit, a creat foarte multe disfuncționalități și a ajuns România, la sfârșitul anului 2015, să aibă piața ambalajelor blocată. Sperăm să nu se întâmple și pe alte piețe.

Pe de altă parte, pentru economia circulară încă nu am deschis un domeniu, care este foarte important în România, acela al deșeurilor reutilizabile din construcții, care afectează zona urbană a României.

Deci ceea ce vreau să vă spun este că e o nouă deschidere pentru dialog și sper ca în anii următori să vedem un nou mecanism funcțional în România în acest domeniu.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. Alte intervenții dacă sunt?

Da, doamna Andreea Paul, vă rog. A doua intervenție de la Grupul PNL.

Video in format Flash/IOS

Doamna Maria-Andreea Paul:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Domnule președinte,

Neglijarea potențialului economic al acestei zone, al industriilor verzi sau al așa-numitei economii circulare a dus la pierderea a zeci de mii de locuri de muncă în România. Noi avem acest potențial de zeci de ani, dar am neglijat, în egală măsură, potențialul economic al acestui sector.

Nu întâmplător suntem în situația dezastruoasă în care suntem în tot ceea ce înseamnă colectarea selectivă a deșeurilor și reintroducerea lor în circuitul economic.

În anul 2012, am scris un proiect pentru a descrie acest potențial fabulos pe care îl are economia circulară și un pachet de măsuri necesare pentru a capitaliza aceste oportunități și am pornit de la realitatea că legislația este deficitară atât în ceea ce privește colectarea selectivă, cât și în ceea ce privește deșeurile provenind din ambalaje și de la vehiculele scoase din uz.

Am propus un pachet de 10 măsuri. Vă rog foarte mult să le luați în calcul: 1. modificarea Legii nr.101/2006 privind salubritatea localităților și clarificarea statutului juridic al deșeului; 2. reglementarea modului de operare a companiilor de salubritate prin negocierea de contracte în competiție cu toți colectorii autorizați; 3. aplicarea principiului european conform căruia poluatorul plătește; 4. schimbarea abordării producerii de deșeuri la consumatorul casnic, deoarece, în prezent, taxarea se face pe persoană, ceea ce face să lipsească interesul populației pentru sortarea și reciclarea deșeurilor; 5. creșterea progresivă a taxei de depozitare de la gropile de gunoi după o schemă pe termen lung, corelată cu nivelul creșterii ratelor de reciclare a materialelor, astfel încât cetățenii să nu plătească tarife mai mari ale serviciilor de salubritate; 6. consolidarea în funcție de control a Gărzii de Mediu, a Consiliului Concurenței pentru evitarea practicilor de dumping din partea companiilor internaționale; 7. utilizarea resurselor Fondului pentru mediu pentru dezvoltarea infrastructurii și calității colectării separate; 8. introducerea cât mai urgentă a unui sistem informatic de trasabilitate a deșeurilor din momentul generării până la valorificare sau reciclare, respectiv eliminare, după caz; 9. redeschiderea industriilor locale, prin folosirea materiilor prime reciclate - vă dau un exemplu: ROMCARBON sau STIROM; 10 - și ultima măsură: dezvoltarea unui hub de cercetare online al universităților, al companiilor, al fundațiilor în domeniul economiei circulare și apropierea lor de platforma Circular Economy 100 pentru creșterea capacității de know-how în România.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Doamna Maria-Andreea Paul:

Vă mulțumesc și eu.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Domnul Iacoban. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Sorin-Avram Iacoban:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dragi colegi și colege, vorbim de economia circulară.

Ce este economia circulară? O economie industrială, creată cu scopul de a fi restauratoare și în care ciclul materialelor este ciclu biologic, atunci când procesele acționează astfel încât componentele reintră în biosferă fără a avea efecte negative, și ciclu tehnic, atunci când componentele sunt folosite foarte eficient și nu intră în biosferă.

Această abordare circulară în economie este o arhitectură inspirată din sistemele vii, arhitectură care consideră că sistemele create de oameni ar trebui să funcționeze ca și organismele, procesând nutrienți care ulterior pot fi folosiți mai departe în ciclul biologic și ciclul tehnic. De aici apare termenul de buclă închisă.

Care sunt principiile economiei circulare? Deșeul este materie primă, energia trebuie să vină din surse regenerabile și gândirea este la nivel de sistem.

Privitor la proiectul de hotărâre pe care trebuie să-l adoptăm astăzi, în acest proiect de hotărâre se salută atenția acordată potențialului de reparare a produselor electrice și electronice. Și aici se amintește că telefoanele mobile au dobândit o valoare socială marcantă, context în care potențialul de reparare pierde din relevanță pentru economia circulară; dezmembrarea are un impact asupra mediului, sub aspectul utilizării de energie și necesității transportului, și se recomandă o analiză atentă, astfel încât să rezulte un bilanț pozitiv din punct de vedere al mediului, la închiderea buclei; se susține o combatere a abuzului cu privire la eticheta "ecologic" prin utilizarea acesteia în situații care mai degrabă induc în eroare.

Astfel, vă propunem votarea pozitivă a proiectului de hotărâre.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat - a fost retrimis la comisie, trei săptămâni.

Tot la comisie a fost retrimis Proiectul de Lege pentru completarea art.13 din Ordonanța Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, tot trei săptămâni, și Proiectul de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice - la comisie, trei săptămâni.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 14 november 2019, 2:40
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro