Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 4, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.62/08-04-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-08-2020 (joint)
12-08-2020
28-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 04-04-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 4, 2016

20. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.10 pct.25 din Legea nr.152/1998, republicată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, astfel cum a fost modificată prin O.G. nr.6/2014 (Pl-x 349/2015). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 349/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

52. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 10 pct. 25 din Legea nr. 152/1998, republicată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, astfel cum a fost modificată prin O.G. nr. 6/2014, Pl-x 349/2015.

Inițiatorii doresc? Nu.

Raport comun, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Video in format Flash/IOS

Domnul Laurențiu Nistor:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Notă asupra Propunerii legislative pentru modificarea art. 10 pct. 25 din Legea nr. 152/1998, republicată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 6/2014.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru modificarea art. 10 pct. 25 din Legea nr. 152/1998, republicată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 6/2014, trimisă cu adresa Pl-x 349 din 7 aprilie 2015.

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în data de 31 martie 2015.

Consiliul Legislativ a avizat negativ inițiativa legislativă.

Guvernul României nu susține adoptarea inițiativei legislative.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 10 pct. 25 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că, în ipoteza vinderii locuințelor pentru tineri destinate închirierii, odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinței, titularul contractului să dobândească și dreptul de proprietate asupra cotei-părți de teren aferente acesteia, în baza dreptului de proprietate asupra cotelor de teren aferente și în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat la unitatea administrativ-teritorială deținătoare, sumele obținute astfel urmând a fi virate la bugetul local.

În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat inițiativa legislativă în ședințe separate.

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a dezbătut inițiativa legislativă în ședința din data de 16 iunie 2015.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a dezbătut inițiativa legislativă în ședința din 8 septembrie 2015.

Cu ocazia dezbaterilor, s-a constatat că, în raport cu măsurile preconizate în inițiativa legislativă, ar trebui să se țină cont de caracterul social pe care-l are programul de construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii. Astfel, includerea în prețul de vânzare și a prețului cotei-părți de teren nu ar conduce la includerea în prețul de vânzare și a părților de teren ar conduce doar la o majorare a prețului total de vânzare a locuinței.

S-a apreciat că modalitatea de calcul al prețului de vânzare a locuințelor are la bază, în esență, obținerea unui preț pe metru pătrat, care să fie sub prețul pieții, dar care să poată realiza o altă locuință.

Conform dispozițiilor art. 3 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, terenul pe care se realizează locuințe pentru tineri destinate închirierii poate fi proprietate publică ori privată a statului sau a unității administrativ-teritoriale, precum și proprietate privată a persoanelor fizice ori juridice, terenuri care au regim diferit.

Astfel, în situația terenurilor care fac obiectul domeniului public al statului, UAT-urile, în cazul terenurilor proprietate publică a statului puse la dispoziție de către autoritățile publice centrale care asigură administrarea locuințelor/terenurilor aferente, conform art. 20 alin. (4) din lege, și care nu au făcut în prealabil obiectul trecerii în proprietatea privată a statului, sunt incidente dispozițiile constituționale ale art. 136 alin. (4) referitoare la inalienabilitatea bunurilor proprietate publică.

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități și membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților respingerea Propunerii legislative pentru modificarea art. 10 alin. (5) pct.25 din Legea nr. 152/1998, republicată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 6/2014.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Intervenții? Dezbateri generale? Nu sunt.

Mulțumim pentru prezentare, domnule coleg.

Mai luăm unul, da? Ultimul.

Rămâne la votul final aceasta.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 12 august 2020, 17:32
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro