Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 4, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.62/08-04-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-07-2020
27-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 04-04-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 4, 2016

6. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alineatului (1) al articolului 194 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 524/2015). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 524/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

38. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al articolului 194 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, Pl-x 524/2015.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva? Nu dorește.

Comisia pentru buget. Îl rog pe domnul deputat Emil Niță.

Vă rog să prezentați raportul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Emil Niță:

Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea alin. (1) al art. 194 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată spre dezbatere cu Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 194 din Legea nr. 571/2003.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în ședința din 24 iunie 2015.

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare inserarea în categoria scutirilor de impozite pe profit a operațiilor de retehnologizare a construcțiilor agrozootehnice, nefolosite sau abandonate în prezent, operațiuni efectuate prin reinvestirea unei cote-părți din impozit.

La lucrările comisiei și-au înregistrat prezența 31 de deputați, din totalul de 32 de membri ai comisiei.

În urma examinării propunerii legislative, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților respingerea acesteia, deoarece începând cu anul 2016 intră în vigoare noul Cod fiscal.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Dezbateri generale?

Domnul Ialomițianu, Grupul PNL, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Grupul PNL din Camera Deputaților va vota împotriva acestei inițiative... Poate și PSD-ul votează împotrivă! ... din două motive.

Motivul nnumărul 1. În Codul fiscal avem scutirea profitului reinvestit, s-a discutat, cu ocazia prezentării de către Guvern a proiectului de Cod fiscal. Sigur, profitul reinvestit este scutit de la impozitare până în 2016. Poate ne gândim să prelungim, că avem nevoie de investiții în economie.

Motivul 2. Inițiativa nu este foarte clară. Se vorbește la un moment dat de scutirea profitului reinvestit de la impozitare, și după aceea se vorbește de reducerea unei cote din impozitul pe profit.

Deci nu este foarte clar: ori nu impozitezi profitul reinvestit, ori reduci impozitul care a fost utilizat pentru anumite investiții.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Alte intervenții? Nu mai sunt alte intervenții.

Rămâne la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 10 august 2020, 2:06
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro