Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 6, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.66/14-04-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-11-2019
04-11-2019 (joint)
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 06-04-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 6, 2016

18. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2015 pentru modificarea art.37 alin.(3) lit.e) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, precum și pentru abrogarea art.11 alin.(5) din Ordonanța Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale (PL-x 728/2015). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 728/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea art. 37 alin. (3) lit. e) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, precum și pentru abrogarea art. 11 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, PL-x 728. Inițiator, Guvernul.

Vă rog, domnule secretar de stat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Eduard Corjescu (secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice):

Mulțumesc, domnule președinte.

Prin acest proiect de act normativ se elimină restricția operatorilor economici cu scop lucrativ de a presta servicii sociale pentru toate categoriile de servicii, cu excepția serviciilor de prevenire a separării copilului de familie, a serviciilor pentru copilul lipsit temporar sau definitiv de părinții săi, a serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței în familie și a serviciilor sociale adresate persoanelor cu dizabilități.

Ministerul Muncii susține raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială a Camerei Deputaților, prin care propune plenului adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Adrian Solomon, președintele Comisiei pentru muncă.

Vă rog, domnule președinte, prezentați raportul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Adrian Solomon:

Mulțumesc, domnule președinte.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2015, în vederea creării cadrului juridic necesar extinderii, pentru toți operatorii economici cu scop lucrativ, a dreptului de a fi recunoscuți ca furnizori de servicii sociale, cu excepția anumitor servicii, cum ar fi: servicii de prevenire a separării copilului de familie, servicii sociale dezvoltate în domeniul prevenirii violenței în familie, care se adresează cu prioritate victimelor, dar și agresorilor acestora, precum și servicii sociale destinate prevenirii și combaterii violenței în familie.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 20 octombrie 2015.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul face parte din categoria legilor ordinare.

Comisia propune plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Intervenții dacă sunt?

Da, domnul Iane, vă rog. Daniel Iane, Grupul PNL.

Video in format Flash/IOS

Domnul Daniel Iane:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Aș mai adăuga doar faptul că la dezbaterile comisiei a fost prezentă o echipă guvernamentală condusă de doamna ministru Ana Costea, domnul Gabriel Lungu, secretar de stat, doamna Elena Dobre, director.

Din totalul de 24 de deputați care și-au înscris prezența la lucrările comisiei, am avut o majoritate pentru adoptarea acestei inițiative legislative.

A fost doar un singur vot împotrivă, astfel încât acestea fiind spuse și analizând proiectul de lege vreau să vă spun că Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal va vota pentru susținerea acestui proiect legislativ de aprobare a O.G. nr. 31/2015, întrucât pe tema serviciilor sociale a rezultat că în combaterea sărăciei prin incluziunea socială realitatea ne-a arătat că oferta serviciilor sociale este insuficientă în raport cu cererea.

Prin acest proiect se lărgește sfera de aplicabilitate legislativă, în sensul că toți operatorii economici cu scop lucrativ vor putea să fie recunoscuți ca furnizori de servicii sociale, iar prin implicarea activă a acestora în dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială vom avea speranța ca oferta, în final, să depășească cererea.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Alte intervenții? Nu mai sunt alte intervenții.

Sunt trei amendamente respinse, dacă se susțin?

Nu se susțin.

Proiectul de lege rămâne la votul final.

Are caracter ordinar.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 13 november 2019, 6:10
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro