Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 6, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.66/14-04-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-02-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 06-04-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 6, 2016

22. Dezbaterea Propunerii legislative privind instituirea Centrelor Comunitare Românești în străinătate (Pl-x 301/2015). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 301/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

21. Continuăm cu Propunerea legislativă privind instituirea Centrelor Comunitare Românești în străinătate, Pl-x 301/2015.

Inițiatorii, dacă doresc să intervină?

Da, domnul deputat Raețchi.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ovidiu Alexandru Raețchi:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Aș vrea să vă spun, stimați colegi, că aveți în față unul dintre cele mai importante proiecte de lege pentru românii de peste hotare.

Avem, în momentul de față, în zeci de orașe de peste hotare, școli românești întreținute integral de comunitățile românești din zonă.

Românii de acolo, pentru că nu vor să uite limba română, asigură dascăli, asigură materialele didactice, asigură cărți. Din când în când... este însă foarte greu să asigure un sediu pentru ca aceste activități pentru copiii lor să poată continua.

Ceea ce am propus în această lege, în esență, este ca în comunitățile românești foarte puternice, cu peste 5 mii de români înscriși oficial la ambasadă, să existe o procedură prin care comunitățile să-și aleagă reprezentanți oficiali, în primul rând, și, în al doilea rând, pe baza acestei proceduri, prin omologarea unor centre comunitare, statul român să devină coresponsabil, alături de comunități, la aplicarea unor proiecte românești peste hotare și la păstrarea identității românești peste hotare.

Vă repet, în activitatea mea de aproape patru ani de reprezentant al diasporei, nu am întâlnit o lege - poate proiectul votului prin corespondență - atât de necesară și de solicitată de comunitățile românești. Și am nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru asta.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Sunt două comisii. Domnul Lubanovici, președintele Comisiei pentru comunitățile românilor din afara granițelor, și Comisia pentru politică externă.

Vă rog, raport comun.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mircea Lubanovici:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Raport asupra Propunerii legislative privind instituirea Centrelor Comunitare Românești în străinătate.

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării și Comisia pentru politică externă au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă privind instituirea Centrelor Comunitare Românești în străinătate.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) și (3) din Constituția României, republicată, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de prima Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în ședința din 18 martie 2015.

La întocmirea prezentului raport, comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observații și propuneri, avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, avizul negativ, cu amendament, al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, punctul de vedere negativ al Guvernului, transmis prin adresa nr. 4084 din 18.V.2015.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal pentru înființarea unor centre comunitare românești în străinătate, în scopul promovării culturii, istoriei, tradițiilor românești, precum și în scopul păstrării identității lingvistice și întăririi coeziunii în comunitățile de români din afara granițelor țării.

La dezbaterile din data de 16 februarie, și-au înregistrat prezența 16 deputați din numărul total de 19 membri ai Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, respectiv 21 de deputați din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru politică externă.

În urma examinării propunerii legislative și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrările comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, două împotrivă și o abținere, să supună plenului Camerei Deputaților adoptarea Propunerii legislative privind instituirea Centrelor Comunitare Românești în străinătate, cu amendamentele admise, prezentate în anexă, conform observațiilor Consiliului Legislativ.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Domnule președinte,

Doresc să mai menționez că există o observație de tehnică legislativă: la art.6 alin.(1) se va scrie "ordin al ministrului afacerilor externe".

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. Dezbateri generale? Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai Aurelian:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Inițiativa pentru instituirea Centrelor Comunitare pentru Românii din afara granițelor țării este o inițiativă binevenită din partea Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, însă, pentru acest raport de adoptare pe care-l avem astăzi și noi vom vota și la votul final această propunere de lege, menționez că este meritul nu numai al colegilor pe care-i aveți aici, din diaspora, ci ne bucurăm și de buna înțelegere pe care am avut-o în dezbaterile din comisiile de specialitate din cadrul Camerei Deputaților.

Așadar, vă așteptăm astăzi cu un vot destul de important pentru noi, pentru românii din diaspora, ca aceste centre comunitare să funcționeze. Este o zi în care, într-adevăr, o propunere pentru românii din diaspora are șanse să treacă, iar pentru acest lucru ne vom bucura și vă cerem încă o dată sprijinul împreună cu dumneavoastră ca să facem această propunere legislativă posibilă.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Alte intervenții, dacă sunt? Nu mai sunt alte intervenții.

Sunt 13 amendamente admise.

Dacă la titlul legii, sunt observații? Nu.

Art.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Dacă sunt alte observații? Nu. Rămâne la votul final; caracter ordinar.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 26 february 2020, 10:05
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro