Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 6, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.66/14-04-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 06-04-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 6, 2016

9. Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul Național Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești (PL-x 718/2015). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 718/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

9. Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul Național Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori... - PL-x 718.

Domnule secretar de stat Moțiu, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Aurel Moțiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Prin acest proiect de lege se asigură transpunerea Directivei nr. 2010/64 a Uniunii Europene privind dreptul la traducere și interpretare în cadrul procedurilor penale.

Prin intervențiile legislative, soluțiile care au fost preconizate de prezentul proiect vizează în special următoarele aspecte: se instituie un filtru unic de apreciere a nivelului de pregătire profesională a persoanelor interesate să obțină calitatea de interpret și traducător autorizat, respectiv susținerea unui examen și obținerea atestatului de traducător eliberat de Ministerul Culturii, în specialitatea științe juridice; de asemenea, reglementarea instituției suspendării calității de traducător și interpret autorizat, instituție care nu se regăsește în actuala reglementare; și instituirea în mod expres a obligației interpretului și traducătorului de a respecta confidențialitatea, atât în timpul exercitării profesiei, cât și după încetarea calității de interpret și traducător autorizat.

Guvernul susține adoptarea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc, domnule ministru.

Comisia juridică?

Domnule Varga, vă rog să prezentați raportul.

Să ne propuneți și un timp de dezbatere, domnule Varga, e procedură de urgență.

Video in format Flash/IOS

Domnul Vasile Varga:

Două minute.

Proiectul de lege cu care am fost sesizați, Comisia juridică, are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 178 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor, folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul Național Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori, cu modificările și completările ulterioare, în scopul transpunerii prevederilor art. 5 din Directiva 2010 a Parlamentului European, din 20 octombrie, privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Consiliul Legislativ au dat un aviz favorabil.

În urma acestor dezbateri, membrii Comisiei juridice, în unanimitate de voturi, au hotărât să propună plenului Camerei, spre dezbatere și adoptare, raportul asupra acestui proiect de lege.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră timpul propus de domnul Varga.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, timpul a fost adoptat.

Domnul Dumbrăvanu, Grupul PNL, la dezbateri generale.

Video in format Flash/IOS

Domnul Paul Dumbrăvanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

În mod clar este necesar ca actul de justiție să fie înfăptuit de către profesioniști. Acest proiect de lege vine în susținerea acestui fapt, este clar că avem nevoie de traducători și de interpreți care să fie specializați în ceea ce înseamnă interpretarea actelor juridice și interpretarea tehnică a acestora și discuția care se face în justiție, despre tot ceea ce înseamnă legi, conotații penale sau civile.

Și de aceea o profesionalizare în plus a acestor profesii este mai mult decât necesară.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da.

Mulțumesc.

Alte intervenții? Nu mai sunt alte intervenții.

Discutăm cele 10 amendamente admise.

Dacă la titlul legii sunt observații? Nu.

Articolul 1. Observații? Nu.

3 marginal?

4? 5? 6? 7 marginal? 8? 9?

Și 10. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Rămâne la votul final. Caracter ordinar.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 20 november 2019, 21:07
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro