Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.84/05-05-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
19-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 26-04-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2016

16. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (PL-x 764/2015). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 764/2015

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. (Consultări.)

11. Proiectul de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

Inițiatori? Nu.

Domnul Știrbu. Comisia? Mă scuzați.

Video in format Flash/IOS

Domnul Traian Dobrinescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport suplimentar asupra Proiectului de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

În raport de obiectul și conținutul reglementării, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

În calitate de primă Cameră sesizată, Senatul a adoptat inițiativa legislativă în ședința din 28 octombrie 2015.

Proiectul de lege a fost dezbătut în ședința comisiei din 2 februarie 2016. La lucrările comisiei au fost prezenți 20 de deputați, din totalul de 24.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea alin.(3) al art.51 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

În fapt, se dorește reintroducerea colectării unei contribuții din partea operatorilor economici care se ocupă cu organizarea activităților de jocuri de noroc și jocuri mecanice, spre a fi folosite pentru restaurarea monumentelor istorice.

La dezbaterea proiectului de lege, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, transmis cu nr.728 din 7.VII.2015.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi a celor prezenți în sală.

În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a propus adoptarea Proiectului de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, în forma adoptată de Senat.

În data de 2 martie 2016, plenul Camerei Deputaților a hotărât retrimiterea la comisie a proiectului de lege, în vederea întocmirii unui raport suplimentar.

La lucrările comisiei din data de 8 martie 2016, membrii comisiei au reluat dezbaterile asupra proiectului de lege. La lucrările comisiei au fost prezenți 21 de deputați din totalul de 24.

În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a propus adoptarea acestui proiect de lege. Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritatea voturilor celor prezenți în sală în momentul votului.

În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă propune plenului adoptarea Proiectului de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422 privind protejarea monumentelor istorice, cu amendamentele anexate.

Prezentul raport însoțește raportul distribuit în data de 14 martie 2016.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Domnul Gvozdenovici. Dezbateri generale.

Video in format Flash/IOS

Domnul Slavomir Gvozdenovici:

Deoarece cred că s-a inversat ordinea, cinematografia cu monumentele, doresc încă o dată să subliniez că vom sprijini ambele proiecte de lege, având în vedere că și monumentele, dar și cinematografia au nevoie de sprijinul nostru și de sprijinul acesta, mai ales dacă ne amintim cu toții sau dacă ne întoarcem un pic cu toții, o să vedem că în toți acești ani, cultura nu a avut un sprijin pe care îl merita și de care avea și are nevoie. Și să ne mai amintim un lucru: afirmarea țării noastre, satisfacțiile pe care ni le-a adus cultura, eu îndrăznesc să spun în fața dumneavoastră, a tuturor, sunt mai mari și mai importante decât multe altele, decât politica noastră și diplomația noastră, chiar. Și, deci, vom sprijini ambele legi.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumesc. Nu s-au inversat; proiectul cu monumentele, 16, 11, acum; asta e ordinea.

Domnul Știrbu. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gigel-Sorinel Știrbu:

Mulțumesc, domnule președinte.

La fel ca și precedentul proiect legislativ, și acesta este semnat de toți membrii Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă din Cameră.

Spunea domnul Márton Árpád mai devreme că este un procent mic. Dar mai bine să fie o sursă de finanțare care să nu depindă de culoarea politică a guvernelor care se tot plimbă pe la Palatul Victoria, mai bine să fie o sursă sigură pentru cultura românească, indiferent de, nu știu, culoarea politică sau de interesul sau viziunea ministrului culturii.

Ca atare, ceea ce se întâmplă astăzi, ceea ce se întâmplă astăzi prin votul dumneavoastră, așa cum spuneam și mai devreme, este, totuși, o reparație morală, pentru că fiecare dintre dumneavoastră, în colegiile pe care le reprezentați, în localitățile în care locuiți, știți că sunt monumente istorice de mare importanță arhitecturală și patrimonială care nu pot fi reabilitate din lipsă de fonduri.

În ultimii ani de zile, Oficiul Național al Monumentelor Istorice, sau Institutul Național al Patrimoniului, a suferit din această cauză. Această tăiere de fonduri de la această instituție a făcut ca multe din aceste monumente istorice din România să aibă de suferit.

Ca atare, Partidul Național Liberal, reprezentanții Partidului Național Liberal vor vota această inițiativă legislativă.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Și eu vă mulțumesc, domnule președinte.

Dacă mai sunt intervenții la dezbateri generale? Nu sunt.

Avem două amendamente admise.

1. Obiecții, comentarii? Nu. Adoptat.

2. Obiecții, comentarii? Nu. Adoptat.

Mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 19 november 2019, 16:57
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro