Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 4, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.87/09-05-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-11-2019 (joint)
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 04-05-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 4, 2016

9. Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea Anexei la Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României (Pl-x 78/2016). (retrimisă comisiei)
 
see bill no. 78/2016

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

7. Mergem mai departe, Propunerea legislativă pentru modificarea Anexei la Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României.

Raportul pe amendamente. Caracter organic.

Inițiatorul? Nu este în sală.

Din partea Comisiei pentru administrație, doamna deputat Simona Bucura, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Doamna Simona Bucura-Oprescu:

Notă asupra Propunerii legislative pentru modificarea Anexei la Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României.

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată prin adresa 78/2016 din 6 aprilie 2016 pentru dezbaterea pe fond în procedură obișnuită a Propunerii legislative pentru modificarea Anexei la Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului legislativ.

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Anexei la Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României în sensul schimbării grafiei denumirii municipiului Bîrlad în Bârlad.

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, comisia a examinat propunerea legislativă în ședința din 26 aprilie 2016.

La lucrările comisiei au fost prezenți 17 deputați din totalul de 21 de membri ai comisiei.

La dezbaterile care au avut loc au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, doamna Sirma Caraman, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, și domnul deputat Adrian Solomon, în calitate de inițiator.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să supună plenului Camerei Deputaților adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Anexei la Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României în forma prezentată de inițiator.

În raport cu obiectivul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnul Pâslaru, pe procedură la asta? vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin-Costin Pâslaru:

Domnule președinte,

Dintr-o greșeală, cred, a comisiei de fond, s-au băgat niște amendamente care trebuiau scoase la comisie. Nu știu de ce nu s-au scos. De aceea vă solicit retrimiterea la comisie pentru o săptămână.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Retrimitere la comisie o săptămână ați spus, da?

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin-Costin Pâslaru:

Da.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Liderii grupurilor parlamentare, sunteți de acord, da?

Cine este pentru? Rog numărați. 67 pentru.

Abțineri? O abținere.

Voturi împotrivă? Niciun vot împotrivă.

Deputați prezenți care nu doresc să își manifeste votul? Nu sunt.

Retrimis la comisie, termen o săptămână.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 11 november 2019, 21:28
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro