Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of May 4, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.89/11-05-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 04-05-2016 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of May 4, 2016

28. - Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei pe anul 2012.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei pe anul 2013.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei pe anul 2014.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind determinarea prețurilor și tarifelor reglementate pentru anul 2013.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind determinarea prețurilor și tarifelor reglementate pentru anul 2014.

   

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

La punctele 30, 31, 32, 33 și 34 avem Rapoartele de activitate ale Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei.

Îl invit pe domnul Iancu la microfon...

Din sală: La toate? La primul raport sau la toate?

Video in format Flash/IOS

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

... să prezinte rapoartele..., da?!

Video in format Flash/IOS

Domnul Iulian Iancu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Avem în dezbatere și analiză trei rapoarte, respectiv Rapoartele de activitate pentru anii 2012, 2013 și 2014 ale Autorității Naționale de Reglementare în Energie, precum și Raportul anual al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei privind determinarea prețurilor și tarifelor reglementate pentru anii 2013 și 2014.

Stimați colegi,

Activitatea Autorității Naționale de Reglementare în Energie este o activitate autonomă, independentă. Activitatea este desfășurată de către această autoritate în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv Legea-cadru nr. 123/2012 privind energia electrică și gazele naturale, autoritatea fiind obligată să prezinte o informare plenului, care informare este susținută în fiecare an de către președintele autorității. Plenul ia la cunoștință și dezbate atunci când..., dacă consideră, elementele de detaliu privind aceste rapoarte.

Cu permisiunea dumneavoastră, am să vă aduc la cunoștință doar câteva elemente reper din activitatea Autorității Naționale de Reglementare, rezultate din rapoartele acesteia, respectiv: începând cu anul 2012, autoritatea a prezentat comisiilor parlamentare și în dezbateri publice în Parlament, organizate de comisiile noastre, elementele-cheie privind cadrul legislativ ce a permis, pe de o parte, consumatorului să-și aleagă separat operatorul de transport, operatorul de sistem atât pentru sectorul de gaze naturale, cât și pentru cel al energiei electrice, de asemenea, posibilitatea de renunțare la tarifele reglementate pentru consumatorii finali și, în paralel, s-a luat la cunoștință despre etapele privind dezvoltarea piețelor concurențiale în zona energiei electrice și gazelor naturale, precum și cea de protecție a consumatorului, prin înființarea unor comisii de soluționare a disputelor pe piețele en-gros și cu amănuntul, și care au condus la consolidarea piețelor concurențiale de energie electrică și gaze naturale.

Stimați colegi, față de aceste rapoarte și etapele care au fost aduse la cunoștință, noutatea o reprezintă decizia Comisiei Europene, respectiv de a-și redesena politicile energetice începând cu decembrie 2015, urmare a reuniunii COP 21 de la Paris, în urma căreia Uniunea Europeană a definit consumatorul ca fiind un "pilon-cheie" în noile strategii și politici energetice.

Ca urmare, consumatorul capătă un rol-cheie în zona de piață de energie, actor în piața de energie, precum și actor în piața și în zona de producere a energiei electrice. Acest statut oferit de Uniunea Europeană trebuie transpus de către Autoritatea Națională de Reglementare în Energie și modifică, oarecum, întreg traseul din 2012 până astăzi, în sensul că autoritatea capătă un rol esențial în procesul de informare a consumatorului, de educare a consumatorului și de prezentare a ofertei pentru acesta în vederea, pe de o parte, a identificării echipamentelor și aparaturii necesare privind producția proprie de energie, modalității de conectare la sistem, vânzare-cumpărare de energie din sistem și, de asemenea, a ofertei privind aparatura și echipamentele pe care le poate utiliza în calitate de consumator casnic în vederea creșterii eficienței energetice; țara noastră având, pe de o parte, un obiectiv triplu: acela de a reduce consumul de energie cu 20% până în 2020, dar, în paralel, și de creștere a aportului surselor regenerabile de energie cu 20% tot până în 2020, în paralel cu reducerea emisiilor cu 20%.

Aceste aspecte fac parte din, dacă vreți, dispoziția pe care Camerele reunite o adresează Autorității Naționale de Reglementare, autoritate care, în urma analizei noastre, are și o parte din actele normative prevăzute în Legea-cadru nr. 123 încă neoperate în legislația secundară. De asemenea, există o prevedere expresă, modificată, față de aceste rapoarte, de către noi în decembrie 2014, prin care am extins calendarul privind consumatorul casnic din 2018 până în 2021, având în vedere faptul că cel mai important, cea mai importantă vulnerabilitate a întregului proces legislativ secundar al Autorității de Reglementare a reprezentat-o, în fapt, suportabilitatea de către consumator - și, în special, consumatorul casnic - a prețurilor și a trendului de creștere a prețurilor la energie electrică și gaze naturale.

De asemenea, o noutate absolută, care reiese din aceste rapoarte și care trebuie transpusă însă în legislație secundară, este cea de transparentizare a prețului la consumatorul final, respectiv consumatorul casnic. Adică, prețul la energie electrică și prețul la gaze naturale trebuie, în structura lui, să conțină în detaliu toate elementele de cost, astfel încât consumatorul să cunoască cu exactitate ce aport are fiecare tehnologie din mixul energetic, dar și ce cost trebuie să suporte pentru transportul energiei, pentru distribuția energiei, pentru furnizarea energiei și cât îl costă subvențiile pe diferite tipuri de tehnologii.

La aceste elemente, care sunt, pe de o parte, prevăzute în aceste rapoarte, dar sunt, pe de altă parte, elemente pe care noi le propunem pentru desfășurarea în continuare a activității Autorității de Reglementare, aș vrea să vă mai aduc la cunoștință faptul că, în ceea ce privește tarifele, respectiv rapoartele comisiei privind tarifele, aș vrea să scot în evidență doar faptul că ultimul raport, cel din 2014, scoate..., subliniază faptul - și e bine să ne reamintim cu toții - că eliminarea prețurilor reglementate pentru consumatorii noncasnici, pentru consumatorii casnici, atât în sectorul energiei electrice, cât și în sectorul gazelor naturale, a fost, pe de o parte, inclusă în Memorandumul de înțelegere semnat cu Comisia Europeană, în Scrisorile de intenție semnate cu Fondul Monetar Internațional, sunt parte a Acordului de înțelegere de tip preventiv semnat cu Fondul Monetar și Comisia Europeană.

De asemenea, în baza studiilor efectuate cu privire la evaluarea impactului acestor măsuri asupra consumatorilor finali, autoritatea, precum și celelalte autorități și instituții române au avut în atenție o abordare de creștere graduală a prețurilor, urmând ca această creștere graduală să se desfășoare pe o plajă între 2012 și 2018, așa cum am prevăzut și în Legea nr. 123.

Însă, așa cum bine știți, creșterea fiind pe un calendar administrat, cu prețuri stabilite arbitrar, viața ne-a demonstrat că piața poate să joace un rol exact invers decât cel estimat prin administrarea unor prețuri. Respectiv, în 2016, la sfârșit de 2015 și 2016, adică acum, ceea ce noi am administrat prin prețuri și am stabilit ca limită minimă de preț, acum piața a demonstrat că prețurile sunt mult mai mici. Adică, noi am prevăzut la gaze naturale 72 de lei pe MWh preț, astăzi este în jur de 60, iar la Baumgarten este 53 de lei. Este o răsturnare de situație care n-a putut fi prevăzută în legislația secundară de către Autoritatea de Reglementare. Și trebuie să fie în continuare în atenția noastră și să solicităm Autorității de Reglementare să preia această modificare, pentru că ea vizează direct, are un aport direct asupra bunăstării la nivelul populației, dar și al competitivității economiei românești.

Stimați colegi,

Închei prin a vă spune că prăbușirea prețurilor la petrol determină o răsturnare de situație și în prețurile la energie electrică și gaze naturale. De asemenea, utilizarea surselor regenerabile, așa cum cele două Camere au susținut în toți acești ani, a determinat o prăbușire a prețului de energie electrică în Europa. În Germania s-a ajuns la 21,6 euro pe megawatt oră, față de 53 de euro pe megawatt oră.

În Cehia, producătorii au cerut sprijinul... producătorii de energie clasică, adică cei pe cărbune, pe gaze naturale, au cerut sprijinul Guvernului, pentru că, de asemenea, prețul a ajuns în jur de 21 - 22 de euro, adică beneficiul estimat de noi pentru consumator s-a produs în zona de producție a energiei. De asemenea, răsturnarea de situație la prețul petrolului este iarăși un avantaj pentru consumator și pentru economie. Dar acest lucru trebuie să se resimtă cu adevărat și la nivelul consumatorului. El acum este absorbit pe traseu, de la producție până la consumatorul final, pe zona de transport, de distribuție și de furnizare. Sunt elementele pe care eu cred că trebuie să le avem cu toții în atenție în continuare în ceea ce privește activitatea Autorității de Reglementare în Energie.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Mulțumesc.

Doamna Cristiana Anghel.

Imediat. Da, vă dau cuvântul după aceea.

Video in format Flash/IOS

Doamna Cristiana-Irina Anghel:

Sună frumos. Dar hai să ne amintim. Acum o săptămână, două, trei, o lună, Curtea de Conturi a venit cu un raport și a făcut vorbire despre jaful... jaful din banii cetățeanului pe prețul energiei electrice. Și noi cosmetizăm totul și spunem: vai, ce bine este!

Vai, ce bine că băieții deștepți au reușit să-și ia energie ieftină, iar cetățeanul prost a plătit, săracul, din banii și din sudoarea lui, toate aceste prețuri enorme!

Vai, ce bine că în prețul energiei electrice cetățeanul plătește energia verde care, pe urmă, este dusă la export, culmea, subvenționată din banii cetățeanului! Vai, ce bine este totul! Și ce vom face? Vom spune că am luat act de raport, cei de la ANRE vor rămâne în continuare și vor abuza în continuare acest popor amărât și prăpădit care plătește toate greșelile și ale lor, și ale noastre, că le admitem astfel de abuzuri.

Video in format Flash/IOS

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Domnul deputat Cernea.

Video in format Flash/IOS

Domnul Remus-Florinel Cernea:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte.

Îi mulțumesc domnului Iancu, pentru că a încercat să ne explice conținutul acestor rapoarte și, la discuția pe fond, eu mă bucur foarte mult că a scăzut prețul energiei, grație surselor regenerabile de energie. Acestea reprezintă viitorul și pe ele trebuie mizat, întrucât, într-adevăr, prețul pe care-l aduc ele este unul scăzut, iar impactul asupra mediului, de asemenea, spre deosebire de sursele clasice de energie.

Însă motivul principal pentru care am dorit să iau cuvântul ține de modul în care se desfășoară această ședință.

Ordinea de zi a fost publicată pe site abia în această dimineață. Avem 45 de rapoarte, care nu se supun votului, dar scrie pe site că, după dezbateri, Parlamentul ia act. Or, vedem că sunt rapoarte din 2009, 2010, 2011, 2012, deci pe mai mulți ani.

Această ședință, pe lângă faptul că este derulată cu un număr foarte mic - deplorabil de mic - de parlamentari, arată o gravă deficiență a Parlamentului.

De ce aceste rapoarte nu au fost discutate la momentul la care ele au fost - presupun - realizate, adică în anii 2010, 2011, 2012, 2013 și așa mai departe?

De ce sunt îngrămădite 45 de rapoarte într-o singură ședință la care vin foarte puțini colegi?

Conținutul acestora ne-a fost necunoscut până azi-dimineață. Oricum, n-avem timp pe parcursul ședinței să citim aceste rapoarte, să vedem despre ce e vorba. Am văzut că la rapoartele privind SRI-ul sunt zeci de pagini de text. N-avem cum să luăm act sau n-avem cum să dezbatem, dacă ne sunt aduse, brusc, zeci de rapoarte în timpul ședinței, practic, sau în această dimineață.

Așadar, sper foarte mult pentru a respecta prestanța acestei instituții să nu repetăm o asemenea situație în... să nu... și să dezbatem rapoartele la momentul la care ele sunt realizate. Pentru că, altfel, nu avem nicio dezbatere reală, doar ne prefacem că avem o dezbatere, și asta nu are cum să se răsfrângă asupra imaginii instituției noastre și asupra calității muncii pe care o desfășurăm.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Vă mulțumesc pentru remarcile pe care le-ați făcut.

Altcineva mai dorește să participe la dezbaterea rapoartelor? Dacă nu, luăm act de prezentarea lor și trecem mai departe la punctul 20... Scuzați-mă, la punctul 35.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 17 november 2019, 17:01
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro