Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 9, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.90/13-05-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 09-05-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 9, 2016

5. Primirea de răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice.

 

(În continuare, conducerea ședinței a fost preluată de domnul deputat Mihai Alexandru Voicu, vicepreședinte al Camerei Deputaților.)

 
Vasile Varga

Domnul Mihai Alexandru Voicu:

Bună seara!

Doamnelor și domnilor deputați, începem partea a doua a ședinței, ședință consacrată răspunsurilor orale la întrebări.

Domnul deputat Vasile Varga, dacă este în sală? Nu este.

Domnul secretar de stat Alexandru Victor Micula? Vă rog, aveți cuvântul.

Domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

 

Domnul Alexandru Victor Micula (secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În discuțiile de la nivel european pe acest subiect România a exprimat sprijinul său pentru formularea unui răspuns european comun la această provocare fără precedent, ca sprijin în regim de urgență pentru statele cele mai afectate de presiunea migratorie.

Participarea României, în spirit de solidaritate cu statele membre, în eforturile de relocare internă are la bază angajamentul asumat în urma adoptării în 2015 a deciziilor Uniunii Europene în materie, precum și responsabilitatea în calitate de stat-parte la Convenția de la Geneva privind statutul refugiaților din 1951 și la Protocolul său adițional din 1967.

Afluxul masiv de refugiați și imigranți din ultimele luni are consecințe umanitare semnificative. De aceea, soluționarea crizei migratorii actuale necesită implicarea sporită a tuturor actorilor internaționali, organizații europene și internaționale.

Ministerul Afacerilor Externe urmărește cu atenție criza refugiaților și imigranților, din perspectiva competențelor pe care le deține, promovând o abordare cuprinzătoare a problematicii, cu accent pe găsirea de soluții eficiente, durabile și adecvate, care să abordeze cauzele profunde ale presiunii migratorii în țările de origine, în baza solidarității și responsabilității comune în acest dosar.

În privința aspectelor concrete referitoare la relocarea în România a refugiaților și asigurarea integrării acestora, precum și cu privire la statutul centrelor de primire de pe teritoriul României menționăm că acestea sunt gestionate pe fond de către Ministerul Afacerilor Interne, prin intermediul Inspectoratului General pentru Imigrări.

Ministerul Afacerilor Externe va continua, ca și până acum, să urmărească împreună cu autoritățile române competente evoluțiile în domeniul migrației și azilului din Europa.

Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte.

 
 

Domnul Mihai Alexandru Voicu:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Trecem la următorul răspuns la întrebări.

 
Tinel Gheorghe

Întrebarea adresată de domnul deputat Gheorghe Tinel. Dacă este prezent? Nu este.

Domnul secretat de stat Florea-Tiberiu Trifan. Domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

 

Domnul Florea-Tiberiu Trifan (secretar de stat, Ministerul Afacerilor Interne):

Stimate domnule deputat,

În legătură cu întrebarea dumneavoastră, având ca obiect respectarea procedurilor de către organele serviciului rutier, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 9691A din 2016, precizăm următoarele:

În conformitate cu prevederile art.25 alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, procesul-verbal se va înmâna sau, după caz, se va comunica în copie contravenientului și, dacă este cazul, părții vătămate și proprietarului bunurilor confiscate, iar comunicarea se face de către organul care a aplicat sancțiunea, în termen de cel mult două luni de la data aplicării acesteia.

În situația în care conducătorul de autovehicul săvârșește o faptă pentru care, potrivit legii, se reține permisul de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce, eliberându-se dovada înlocuitoare cu drept de circulație, sancțiunea contravențională complementară operează începând cu ziua următoare celei în care a expirat valabilitatea dovezii.

Când dovada înlocuitoare a permisului de conducere este eliberată fără drept de circulație, suspendarea exercitării dreptului de a conduce operează din momentul aplicării sancțiunii contravenționale complementare, prin procesul-verbal de constatare a contravenției.

Ulterior, contravenientul este informat cu privire la perioada de suspendare stabilită și de când operează aceasta, consecința depistării în trafic în interiorul acestei perioade, precum și susținerea unui test de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, dacă pentru norma rutieră încălcată se prevede o astfel de obligație. Această informare reprezintă un aspect important și prin prisma respectării prevederilor art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Față de considerentele expuse, precizăm faptul că informarea emisă de către structura de poliție rutieră nu interferează cu procedura privind comunicarea procesului-verbal de contravenție prevăzută de legislația în vigoare.

Raportat la situația expusă în întrebarea nr. 2, procesul-verbal de contravenție se încheie după parcurgerea procedurii prevăzute la art.39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit normei invocate, proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul este obligat să comunice poliției rutiere, la cererea acesteia și în termenul solicitat, identitatea persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice. Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni, de la 9 la 20 de puncte amendă, potrivit art.98 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002. Un punct amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului, conform art.102 alin.(1) pct.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002.

Cu deosebită considerație, ministrul afacerilor interne, Petre Tobă.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Mihai Alexandru Voicu:

Și eu vă mulțumesc.

 
Cristina Nichita

Următoarea întrebare este adresată de domnul deputat UDMR Kereskényi Gábor. Dacă este prezent? Nu este. Este prezent domnul deputat? Nu.

Atunci îl rog pe domnul secretar de stat Florin Aurel Moțiu, de la Ministerul Justiției, să depună scris. Depuneți scris, da?

Mulțumesc.

Domnul deputat Dumitru Niculescu, Grupul parlamentar al UNPR, următorul răspuns la întrebare.

Domnul secretar de stat Andrei Kiraly? La fel, vă rog să depuneți răspunsul scris, da?

Mulțumesc.

Doamna deputat Cristina Nichita este în sală.

Doamnă deputat, dacă la întrebările dumneavoastră doriți să luați cuvântul, să adăugați ceva?

 

Doamna Cristina Nichita (din sală):

Aștept răspunsul.

 
 

Domnul Mihai Alexandru Voicu:

Mulțumesc mult.

Domnul secretar de stat Kiraly.

 
 

Domnul Kiraly András György (secretar de stat, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice):

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

Urmare a întrebării formulate de doamna deputat, Ministerul Educației a formulat următorul răspuns:

Politica Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice în domeniul educației speciale a copiilor, a elevilor cu dizabilități s-a axat pe câteva direcții de acțiune prioritare, în vederea cuprinderii și menținerii tuturor copiilor, elevilor, tinerilor cu cerințe educaționale speciale, în general, și a celor cu dizabilități, în special, într-o formă de învățământ;

  • Debutul școlar al tuturor copiilor în școala de masă cea mai apropiată de domiciliul copilului;
  • Înscrierea elevilor într-o unitate de învățământ, indiferent că este școală de masă sau specială, exclusiv la cererea scrisă a părintelui;
  • Menținerea copiilor, elevilor, în școala de masă, prin acordarea serviciilor educaționale, a terapiilor logopedice și consilierea psiho-pedagogică a celor care prezintă dificultăți de învățare, de adaptare, de integrare sau care au abateri comportamentale;
  • Transferul în școala de masă al elevilor din școala specială, care nu fac obiectul acestui tip de învățământ sau al celor care fie că au avut un diagnostic greșit, fie că prezintă un progres evident în urma activității de educație, orientarea, reorientarea către școlile speciale numai în cazul în care elevul nu poate să se integreze în colectivul clasei din școala de masă și numai cu acordul familiei, conform Legii educației;
  • Inițierea și derularea unor programe educaționale de către Ministerul Educației, destinate reducerii abandonului școlar și susținerea participării școlare a elevilor din întreg sistemul de învățământ preuniversitar.

Actele normative din domeniul educației, în general, și din învățământul special, în particular, respectă prevederile convențiilor internaționale.

Educația incluzivă a fost adoptată în România încă din anii '90, prin respectarea diversității, inițierea și realizarea practică a accesului și participării la educație și viață socială pentru toate categoriile de copii. Astăzi aproximativ jumătate din elevii cu dizabilități sunt școlarizați în învățământul de masă.

Elevii cu cerințe educaționale speciale din învățământul de masă beneficiază atât de servicii calificate din partea profesorului, de sprijin sau itinerant, cât și de terapii specifice acordate de profesori psihopedagogi din centrele de resurse.

Fiecare unitate de învățământ poate hotărî în consiliul profesoral ce plan de învățământ să aplice în funcție de tipul și gradul deficienței.

Unele unități de învățământ special pot aplica planul de învățământ al școlii de masă, însă adaptat. Unitățile de învățământ special pentru elevii cu deficiențe senzoriale aplică planul de învățământ al școlii de masă.

Liceele tehnologice speciale, clasele de liceu și clasele postliceale speciale sunt organizate după modelul școlii de masă, conținut profil specializări. Specific acestor unități rămân strategiile, modalitățile și metodele de predare și învățare.

La absolvire, elevii acestor unități de învățământ special susțin examene naționale la fel ca toți absolvenții din învățământul de masă și sunt stipulate pentru aceștia facilități și adaptări în metodologiile de organizare și desfășurare a examenelor.

Referitor la cifrele avansate cu privire la numărul persoanelor afectate de autism, ministerul nostru colectează date operaționale referitoare la copii, elevi, tineri cuprinși într-o formă de învățământ. Menționăm că aceste date sunt prelucrate pe baza datelor transmise de fiecare inspectorat școlar județean care, la rândul lui, centralizează datele din unitățile școlare.

Problematica persoanelor cu TSA face obiectul unei legi în vigoare, respectiv Legea nr.151/2010 privind servicii speciale integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu TSA și cu tulburări de sănătate mintală asociată.

Normele de aplicare aduc două elemente de noutate, respectiv introducerea ca anexă a celor două tipizate: unu - a certificatului medical de tip A5, care nu a fost standardizat până în prezent; și al unui model de cerere care, în momentul de față, nu a fost aprobat.

După parcurgerea traseului de avizare internă, proiectul de act normativ va fi postat pe site, urmând să parcurgă traseul de avizare.

Totodată a fost constituit un grup de lucru interministerial pe problematica persoanelor cu TSA care a avut mai multe întâlniri în perioada martie 2015-februarie 2016. În urma unor discuții, au fost identificate nevoi ale persoanelor cu tulburări din spectrul autist și tulburări de sănătate mintală asociată și, în același timp, grupul interministerial a propus prin fiecare reprezentant al său soluții pe etape de dezvoltare și pe fiecare domeniu în parte.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Mihai Alexandru Voicu:

Mulțumesc mult, domnule secretar de stat.

Întrebarea dumneavoastră, doamnă, mai are doi respondenți. Vreau să-i întreb și să le dau cuvântul.

Domnul secretar de stat Valeriu Nicolae?

 
 

Domnul Valeriu Ciolan Nicolae (secretar de stat, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice):

Sărut mâna!

Mulțumesc pentru întrebare.

Noi am mai discutat înainte. O să încerc să fiu scurt, n-o să vă citesc tot răspunsul oficial, că bănuiesc că nu vreți să-l ascultați pe tot.

În principal, deci există posibilitatea de PIN și noi ne-am bucura foarte mult să colaborăm cât mai bine pe partea aceasta.

Există un PIN dezvoltat de Agenția Națională pentru Persoane cu Dizabilități, un PIN numit Înființarea și/sau dezvoltarea de servicii specializate de recuperare destinate copiilor cu dizabilități. Programul urmărește asigurarea accesului la servicii de recuperare pentru un număr cât mai mare de copii cu dizabilități prin înființarea și/sau dezvoltarea a cel puțin 40 de servicii specializate de recuperare, cu centre de zi de recuperare și cu echipe mobile pentru copil cu dizabilități.

Conform art.96 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, instituție aflată în subordinea ministerului, poate finanța sau, după caz, cofinanța programe de interes național care au ca scop integrarea incluziunea socială și profesională a persoanelor adulte cu handicap, precum și creșterea calității vieții acestora.

Avem o discuție, în momentul de față, și cu ANPDCA - Agenția Națională pentru Protecția Copilului pentru un PIN focusat pe această parte.

Ministerul a contribuit activ la desfășurarea altor demersuri instituționale, care au vizat problematica persoanelor cu tulburări din spectrul autist, un exemplu în acest sens fiind Grupul de lucru interministerial, al cărui scop principal a fost acela de a dezvolta un document de politică publică necesară monitorizării, aplicării și respectării legislației destinate persoanelor cu tulburări din spectrul autist.

Având în vedere că soluțiile identificate în cadrul Grupului interministerial privind problematica persoanelor cu TSA și tulburări de sănătate mintală asociate au fost preluate și inserate ca măsură în planul operațional privind implementarea Strategiei naționale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități, 2015-2020", care împreună cu strategia aferentă reprezintă documente strategice de politică publică, ce promovează abordarea integrată în ceea ce privește furnizarea serviciilor sociale, considerăm că au fost create premisele care să permită diversificarea tipurilor de servicii în funcție de nevoile identificate ale beneficiarilor.

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice va continua să sprijine orice demers menit să vină în întâmpinarea nevoilor acestor copii, în limita competențelor ce îi revin în această materie, apreciind că un punct de vedere avizat referitor la posibilitatea acoperirii costurilor presupuse de terapiile necesare copiilor cu TSA trebuie exprimat și asumat de Ministerul Sănătății.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Mihai Alexandru Voicu:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul secretar de stat Răzvan Vulcănescu?

Aveți răspunsul.

Vă mulțumesc.

Doamnă deputat are răspunsul dumneavoastră, vă mulțumesc.

Doamnă deputat, aveți cuvântul.

 
 

Doamna Cristina Nichita:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Vă mulțumesc pentru răspunsuri.

Să știți că răspunsurile sunt nesatisfăcătoare și vin să-mi lămurească ceea ce eu știu deja. Pentru că sunt inițiator al formării acestui Grup interministerial de lucru, iar Grupul interministerial de lucru a fost condus de autorități, de Autoritatea Națională pentru Drepturilor Copilului și Adopției și de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități. Nu am lipsit la nicio dezbatere din acest grup interministerial de lucru. Așa cum și dumneavoastră spuneați, domnule secretar de stat, am identificat împreună toate nevoile acestei problematici, tulburare de spectru autist, per fiecare sector în parte și mă refer aici la tot ce ar trebui să facă fiecare minister pentru această problematică și pentru soluționare.

Nu am făcut referire în întrebările mele la normele metodologice la Legea autismului. Vedeți dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră veniți și îmi expuneți că avem o lege a autismului, o lege a autismului care este din anul 2010, a fost amendată în anul 2013 și de șase ani de zile așteaptă cele 90 de zile să fie finalizate normele metodologice la această lege.

Așa cum bine știți, normele metodologice au fost în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătății. Întrebarea mea era în felul următor - și asta am vorbit cu dumneavoastră, domnule secretar de stat. Ați spus așa, când am fost la dumneavoastră și când erați la Secretariatul General al Guvernului, că această problematică ar putea deveni o problemă rezolvată de un program de interes național dacă numărul persoanelor diagnosticate cu tulburare de spectru autist este mai mare de 10 mii.

Așa cum știți, noi nu avem un registru unic care să ne spună numărul exact al persoanelor diagnosticate cu tulburare din spectrul autist, dar, în data de 2 aprilie, Președintele Iohannis iese și spune că în România avem peste 30.000 de persoane diagnosticate cu tulburare de spectru autist. De aici întrebarea mea adresată celor trei ministere responsabile de bunul mers și de găsirea soluțiilor pentru cele 8000 de familii din România care au acasă un copil, adolescent, adult cu o tulburare din spectrul autist, de aici a venit către dumneavoastră întrebarea mea: cum, și când, și dacă va exista posibilitatea, și dacă există în planul vreunui minister ideea ca politicile pe educație, sănătate, protecție socială să fie puse împreună pentru rezolvarea problematicii acestor 8000 de familii?

Nu mi-ați dat un răspuns. Voi reveni cu întrebări mai clare asupra acestei problematici și ceea ce eu așteptam, da, aștept o asumare de la Guvernul României, indiferent că e vorba de Ministerul Sănătății sau că fiecare dintre miniștri își asumă această problematică, pentru că eu cred că este o problematică de sănătate națională. Și va veni Ministerul Sănătății și îmi va spune da, da, noi spunem că tulburarea de spectru autist e o problemă de sănătate națională, dar terapia să fie decontată de către Ministerul Muncii. Ministerul Muncii vine și îmi spune de adultul cu autism. Dar eu ce fac cu terapia, cu decontarea terapiei copilului și adolescentului cu autism?

După care, tot problematica Ministerului Sănătății este screening-ul. Pentru că eu nu mă raportez la cele 8000 de persoane aflate în sistem, diagnosticate deja, mă refer la ce facem mâine ca cei care vor fi diagnosticați cu tulburare din spectrul autist, cei care vor intra mâine, poimâine, la anul în sistem să beneficieze de screening pentru a putea fi recuperați. Autismul trebuie să fie diagnosticat la timp și să intre într-un proces de reabilitare.

Eu vreau să vă spun că în niciun minister nu există o reglementare clară a cum diagnosticăm în timp, cum intră în procesul de recuperare și ce face statul român pentru persoana diagnosticată cu tulburare din spectrul autist și familia ei pentru îmbunătățirea calității vieții.

E mult de lucru aici și niciunul dintre dumneavoastră nu mi-ați dat un răspuns la întrebarea pusă de mine. Doar am așteptat doar să fie o întrebare simplă. Că, așa, am și eu un camion de documente lucrate în ultimii trei ani de Parlament și în ultimul an de zile împreună cu colegii dumneavoastră din ministere, cu cei de la Colegiul Psihologilor, Centrul Național de Sănătate Mintală, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, fiecare cu soluții venite per fiecare ce trebuie să răspundă și ce trebuie să facă.

Ce folos? Documente? Eu vreau să văd o asumare.

Or, se vede că nu sunteți în măsură să-mi dați un răspuns care să satisfacă nevoile acestor familii pe mâine, pe poimâine sau pe următoarea jumătate de an.

Mulțumesc. (Aplauze.)

 
 

Domnul Mihai Alexandru Voicu:

Și eu vă mulțumesc mult, doamnă deputat.

 
Florin Gheorghe

Domnul deputat Florin Gheorghe, dacă este prezent.

Dacă nu este prezent, îl rog pe domnul secretar de stat să depună răspunsul scris la întrebarea adresată de domnul deputat Florin Gheorghe.

A, e prezent. OK! Vorbește la telefon.

Domnule secretar de stat, vă rog, răspunsul.

 

Domnul Răzvan Teohari Vulcănescu (subsecretar de stat, Ministerul Sănătății):

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule deputat,

Potrivit prevederile art.18ą din Ordonanța Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, prin excepție de la prevederile art.16 și 18, în cazul în care la finele repartiției candidaților promovați la concursul de rezidențiat rămân locuri, posturi de rezident neocupate, Ministerul Sănătății poate organiza, pentru ocuparea acestora, o sesiune extraordinară de concurs de rezidențiat în primul semestru al anului următor.

În consecință, în urma desfășurării acestui concurs pentru domeniul medicină au rămas locuri și posturi neocupate în centrele universitare Craiova, Cluj-Napoca, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Acestea se vor republica la concursul de rezidențiat organizat în data de 22 mai 2016 în centrul universitar Târgu Mureș.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Mihai Alexandru Voicu:

Și eu mulțumesc.

Domnule deputat, dacă doriți să interveniți? Nu. Vă mulțumesc mult.

Ultima întrebare adresată de către doamna deputat Ana Birchall Ministerului Fondurilor Europene. Se solicită amânare. Se acceptă amânarea.

 
   

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 3:59
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro