Tinel Gheorghe
Tinel Gheorghe
Sittings of the Chamber of Deputies of May 9, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.90/13-05-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 09-05-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 9, 2016

5. Primirea de răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice.
  5.2 Tinel Gheorghe
 
see:

   

Domnul Mihai Alexandru Voicu:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Întrebarea adresată de domnul deputat Gheorghe Tinel. Dacă este prezent? Nu este.

Domnul secretat de stat Florea-Tiberiu Trifan. Domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florea-Tiberiu Trifan (secretar de stat, Ministerul Afacerilor Interne):

Stimate domnule deputat,

În legătură cu întrebarea dumneavoastră, având ca obiect respectarea procedurilor de către organele serviciului rutier, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 9691A din 2016, precizăm următoarele:

În conformitate cu prevederile art.25 alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, procesul-verbal se va înmâna sau, după caz, se va comunica în copie contravenientului și, dacă este cazul, părții vătămate și proprietarului bunurilor confiscate, iar comunicarea se face de către organul care a aplicat sancțiunea, în termen de cel mult două luni de la data aplicării acesteia.

În situația în care conducătorul de autovehicul săvârșește o faptă pentru care, potrivit legii, se reține permisul de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce, eliberându-se dovada înlocuitoare cu drept de circulație, sancțiunea contravențională complementară operează începând cu ziua următoare celei în care a expirat valabilitatea dovezii.

Când dovada înlocuitoare a permisului de conducere este eliberată fără drept de circulație, suspendarea exercitării dreptului de a conduce operează din momentul aplicării sancțiunii contravenționale complementare, prin procesul-verbal de constatare a contravenției.

Ulterior, contravenientul este informat cu privire la perioada de suspendare stabilită și de când operează aceasta, consecința depistării în trafic în interiorul acestei perioade, precum și susținerea unui test de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, dacă pentru norma rutieră încălcată se prevede o astfel de obligație. Această informare reprezintă un aspect important și prin prisma respectării prevederilor art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Față de considerentele expuse, precizăm faptul că informarea emisă de către structura de poliție rutieră nu interferează cu procedura privind comunicarea procesului-verbal de contravenție prevăzută de legislația în vigoare.

Raportat la situația expusă în întrebarea nr. 2, procesul-verbal de contravenție se încheie după parcurgerea procedurii prevăzute la art.39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit normei invocate, proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul este obligat să comunice poliției rutiere, la cererea acesteia și în termenul solicitat, identitatea persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice. Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni, de la 9 la 20 de puncte amendă, potrivit art.98 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002. Un punct amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului, conform art.102 alin.(1) pct.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002.

Cu deosebită considerație, ministrul afacerilor interne, Petre Tobă.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai Alexandru Voicu:

Și eu vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 25 august 2019, 10:47
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro