Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 22, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.112/29-06-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 22-06-2016 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 22, 2016

    Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.

Ședința a început la ora 10.25.

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul senator Augustin Constantin Mitu, vicepreședinte al Senatului și domnul deputat Florin Iordache, președintele Camerei Deputaților, asistați de domnul senator Mario-Ovidiu Oprea, secretar al Senatului și domnul deputat Niculae Mircovici, secretar al Camerei Deputaților.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Bună ziua, doamnelor și domnilor senatori și deputați!

Invit liderii grupurilor parlamentare la prezidiu pentru o mică discuție.

Vă rog frumos! Liderii grupurilor parlamentare.

(Discuții la prezidiu.)

Doamnelor și domnilor senatori și deputați, vă rog să luați loc în bănci pentru a putea număra cvorumul de ședință.

Bună ziua, doamnelor și domnilor senatori și deputați!

Declar deschisă ședința comună de astăzi a Senatului și Camerei Deputaților și vă anunț că, din totalul de 540 de senatori și deputați, și-au înregistrat prezența până în acest moment 281.

Proiectul ordinii de zi și proiectul programului de lucru pentru ședința comună...

Din sală: Mai tare!

 
     

(Discuții la prezidiu.)

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Programul ordinii de zi și programul de lucru pentru ședința comună, stabilite de Birourile permanente ale celor două Camere, cu participarea liderilor grupurilor parlamentare, au fost distribuite.

Sunt obiecții cu privire la ordinea de zi?

Dacă nu sunt, vă supun votului proiectul ordinii de zi.

Vă rog să votați.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Cu unanimitate, 281 de voturi, programul ordinii de zi a fost aprobat.

În legătură cu programul de lucru pentru ziua de astăzi sunt obiecții?

Supun votului programul de lucru.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Cu unanimitate, și programul de lucru a fost adoptat.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014. (PL-x570/2014, L755/2014)

Trecem la punctul 1 al ordinii de zi. Avem Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014.

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului pentru a ne prezenta proiectul de lege.

Video in format Flash/IOS  

Domnul György Attila - secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Proiectul de lege prevede majorarea veniturilor și cheltuielilor aferente sistemului public de pensii pentru anul 2014 cu suma de 48,6 milioane de lei.

Veniturile sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale au fost majorate cu suma de 5,2 milioane de lei, iar cheltuielile cu 426 de mii de lei.

Susținem raportul comisiei.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Da. Mulțumesc.

Dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru buget a celor două Camere ale Parlamentului.

Din partea Comisiei pentru buget?

Domnule deputat Niță, vă rog să ne prezentați raportul comun al Comisiilor pentru buget. (Discuții la prezidiu.)

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Emil Niță:

Raport comun la Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014.

Obiectul de reglementare al proiectului de lege îl reprezintă rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, având în vedere obiectivele atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului, Comisia pentru buget finanțe și bănci a Camerei Deputaților supun, spre dezbatere și adoptare, plenului Parlamentului raportul de admitere a proiectului de lege.

În raport de obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumim, domnule deputat.

Dorește cineva să ia cuvântul la dezbateri generale?

Sunt intervenții?

Nu sunt intervenții.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați, comisiile propun adoptarea proiectului de lege.

Supun votului proiectul de lege în ansamblul său.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Cine este împotrivă?

Cine se abține? (Discuții la prezidiu.)

Cu 280 de voturi pentru și un vot împotrivă, proiectul de lege a fost adoptat.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 și unele măsuri bugetare. (PL-x 569/2014, L754/2014)

Punctul 2 de pe ordinea de zi. Avem Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 și unele măsuri bugetare.

Are cuvântul reprezentantul Guvernului pentru a prezenta proiectul de lege.

Vă rog.

Video in format Flash/IOS  

Domnul György Attila:

Mulțumesc.

În urma rectificării bugetare aprobate prin Ordonanța Guvernului nr. 74/2014, veniturile și cheltuielile bugetului general consolidat pe 2014 se majorează pe sold cu suma de 1,3 miliarde de lei, iar deficitul bugetului general consolidat se menține la valoarea nominală de 14,7 miliarde de lei, ca fond, reprezentând 2,2% din PIB.

Susținem raportul comisiei.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumesc.

Dau cuvântul domnului deputat Niță, reprezentantul Comisiilor pentru buget ale celor două Camere pentru a prezenta raportul comun.

Vă rog, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Emil Niță:

Raport comun la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 2014 și măsurile bugetare.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului și Comisia pentru buget finanțe și bănci a Camerei Deputaților, prin adresa L 574/2014 au fost sesizate pentru dezbatere în fond a proiectului de lege menționat și întocmirea unui raport comun.

Ministerul Finanțelor Publice a transmis Consiliului Fiscal proiectul de rectificare a bugetului general consolidat pe 2014, solicitând prin opinia acestuia în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010...

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului și Comisia pentru buget finanțe și bănci a Camerei Deputaților supun, spre dezbatere și adoptare, plenului Parlamentului raportul de admitere și proiectul de lege.

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Da. Mulțumesc.

Dorește cineva să ia cuvântul la dezbateri generale? Sunt intervenții?

Nu sunt intervenții.

Atunci vă supun votului proiectul de lege.

Comisiile propun adoptarea proiectului de lege.

Cine este pentru?

Împotrivă? (Discuții la prezidiu.)

Cine se abține? (Discuții la prezidiu.)

Da. Mulțumesc.

Cu 279 de voturi pentru, un vot împotrivă și 2 abțineri, proiectul de lege a fost adoptat.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014. (PL-x 531/2014, L737/2014)

Punctul 3 al ordinii de zi. Avem Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014.

Are cuvântul reprezentantul Guvernului pentru a ne prezenta proiectul de lege.

Video in format Flash/IOS  

Domnul György Attila:

Mulțumesc.

Proiectul de lege prevede majorarea veniturilor sistemului public de pensii cu suma de 133,8 milioane de lei prin diminuarea veniturilor curente cu suma de 1,37 miliarde de lei și majorarea subvenției de la bugetul de stat cu suma de 1,51 miliarde de lei.

Cheltuielile sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale au fost diminuate cu suma de 12,9 milioane de lei.

Susținem raportul comisiei.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Da, mulțumesc.

Dau cuvântul domnului deputat Niță pentru a prezenta raportul comun al Comisiilor pentru buget.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Emil Niță:

Raport comun. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului și Comisia pentru buget finanțe și bănci a Camerei Deputaților au fost sesizate pentru dezbateri în fond la proiectul de lege menționat și întocmirea unui raport comun.

Consiliul Economic și Social a comunicat că punctele de vedere ale membrilor plenului prezenți la ședință sunt de avizare favorabilă a proiectului de lege.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului și Comisia pentru buget finanțe și bănci a Camerei Deputaților supun, spre dezbatere și adoptare, plenului Parlamentului raportul de admitere și proiectul de lege.

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumim, domnule deputat.

Sunt intervenții din partea doamnelor și domnilor senatori și deputați?

Dorește cineva să ia cuvântul?

Nu?

Mulțumesc.

Atunci vă supun votului proiectul de lege în ansamblul său.

Comisiile propun adoptarea proiectului de lege.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Împotrivă? Împotrivă?

Cine se abține?

Mulțumesc.

Cu unanimitate, 282 de voturi, proiectul de lege a fost adoptat.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014. (PL-x 530/2014, L736/2014)

Punctul 4 pe ordinea de zi. Avem Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014.

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului pentru a ne prezenta proiectul de lege.

Video in format Flash/IOS  

Domnul György Attila:

Mulțumesc.

În urma rectificării bugetare, prin Ordonanța de urgență nr. 59/2014, veniturile bugetului general consolidat pe 2014 se diminuează pe sold cu suma de 1,4 miliarde de lei, cheltuielile bugetare se diminuează pe sold cu 1,45 miliarde de lei, iar deficitul bugetului general consolidat scade cu 47 milioane de lei, reprezentând 2,2% din PIB.

Susținem raportul comisiilor.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumesc.

Dau cuvântul domnului deputat Niță pentru a ne prezenta raportul comun al Comisiilor pentru buget.

Vă rog, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Emil Niță:

Raport comun la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului și Comisia pentru buget finanțe și bănci a Camerei Deputaților au fost sesizate pentru dezbaterea în fond a proiectului de lege menționat și întocmirea unui raport comun.

Consiliul Economic și Social a comunicat că punctele de vedere ale reprezentanților părții guvernamentale și ale reprezentanților părții patronale asupra proiectului de lege sunt de avizare favorabilă, iar punctele de vedere ale reprezentanților părții sindicale sunt de avizare nefavorabilă.

Ministerul Finanțelor Publice a transmis Consiliului Fiscal proiectul de rectificare a bugetului general consolidat pe anul 2014.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului și Comisia pentru buget finanțe și bănci a Camerei Deputaților supun, spre dezbatere și adoptare, plenului Parlamentului raportul de admitere și proiectul de lege.

În raport de obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Sunt intervenții? Dorește cineva să ia cuvântul?

Nu sunt intervenții.

Atunci trecem la votului proiectului de lege.

Comisiile propun adoptarea proiectului de lege.

Cine este pentru? (Discuții la prezidiu.)

Mulțumesc.

Cine este împotrivă?

Mulțumesc.

Abțineri?

281 de voturi pentru și un vot împotrivă.

Proiectul de lege a fost adoptat.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014. (PL-x 414/2014, L571/2014)

Punctul 5 al ordinii de zi. Avem Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014.

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului.

Vă rog.

Video in format Flash/IOS  

Domnul György Attila:

Mulțumesc.

Proiectul de lege prevede diminuarea veniturilor curente ale sistemului public de pensii cu suma de 255 de milioane de lei și majorarea cu aceeași sumă a subvenției, acordată de la bugetul de stat, precum și diminuarea veniturilor sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale cu suma de 4,8 milioane de lei.

La bugetul asigurărilor pentru șomaj cheltuielile aferente sistemului asigurărilor pentru șomaj se majorează cu 51,9 milioane de lei, sumă cu care se majorează și subvenția acordată de la bugetul de stat și se diminuează cheltuielile Fondului de garantarea pentru plata creanțelor salariale cu suma de 14,5 milioane de lei.

Susținem raportul de admitere al comisiilor.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumesc.

Dau cuvântul reprezentantului comisiilor, domnul deputat Niță.

Vă rog mult de tot.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Emil Niță:

Raport comun la Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului și Comisia pentru buget finanțe și bănci a Camerei Deputaților au fost sesizate pentru dezbatere în fond a proiectului de lege menționat și întocmirea unui raport comun.

Consiliul Economic și Social a comunicat că punctele de vedere ale membrilor plenului prezenți la ședință sunt de avizare favorabilă a proiectului de lege.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului și Comisia pentru buget finanțe și bănci a Camerei Deputaților supun, spre dezbatere și adoptare, plenului Parlamentului raportul de admitere și proiectul de lege.

În raport de obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumim, domnule deputat.

Sunt intervenții din partea doamnelor și domnilor senatori și deputați? Dorește cineva să ia cuvântul?

Nu.

Mulțumesc.

Supun votului proiectul de lege în ansamblul său.

Comisiile propun adoptarea proiectului de lege.

Cine este pentru?

Vă rog să votați.

Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Nu sunt.

Abțineri? (Discuții la prezidiu.)

282 de voturi pentru.

În unanimitate, proiectul de lege a fost adoptat.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014. (PL-x 413/2014, L570/2014)

Punctul 6 al ordinii de zi, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014.

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului. Vă rog.

Video in format Flash/IOS  

Domnul György Attila:

Mulțumesc.

În urma rectificării bugetare aprobată prin Ordonanța nr. 9/2014, veniturile bugetului general consolidat pe anul 2014 se majorează pe sold cu suma de 1,07 miliarde de lei, cheltuielile bugetare se majorează pe sold cu 1,34 miliarde de lei, iar deficitul crește cu 270 de milioane de lei.

Susținem raportul comisiei.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumesc.

Dau cuvântul reprezentantului comisiilor, domnul deputat Niță. Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Emil Niță:

Raport comun la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului și Comisia pentru buget finanțe și bănci a Camerei Deputaților au fost sesizate pentru dezbaterea în fond a proiectului de lege menționat și întocmirea unui raport comun.

Consiliul Economic și Social a comunicat că punctele de vedere ale reprezentanților părții guvernamentale și ale reprezentanților părții patronale asupra proiectului de lege sunt de avizare favorabilă, iar punctele de vedere ale reprezentanților părții sindicale sunt de avizare nefavorabilă.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului și Comisia pentru buget finanțe și bănci a Camerei Deputaților supun, spre dezbatere și adoptare, plenului Parlamentului raportul de admitere și proiectul de lege.

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Da. Mulțumesc, domnule deputat.

Sunt intervenții din partea doamnelor și domnilor senatori și deputați?

Nu sunt intervenții.

Atunci vă supun votului proiectul de lege în ansamblu său.

Comisiile propun adoptarea proiectului de lege.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

282 de voturi.

Cu unanimitate, proiectul de lege a fost adoptat.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2014. (PL-x 563/2015, L351/2015)

Trecem la punctul 7 al ordinii de zi. Avem Proiectul de lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2014.

Raportul public al Curții de Conturi pe anul 2014.

Sinteza raportului public al Curții de Conturi pe anul 2014.

Raportul comun al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere.

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului pentru a prezenta proiectul de lege.

Video in format Flash/IOS  

Domnul György Attila:

Mulțumesc.

Contul general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 și contul general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2014 au fost întocmite în structura bugetului aprobat prin Legea nr. 340/2013. Conform execuției bugetare, veniturile au totalizat 52,3 miliarde de lei, iar cheltuielile 52 miliarde de lei.

Susținem raportul comisiei.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumesc.

Dau cuvântul domnului deputat Niță, reprezentantul Comisiilor pentru buget ale celor două Camere. Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Emil Niță:

Raport comun la Proiectul de lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2014.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului și Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților au fost sesizate pentru dezbatere în fond și întocmirea raportului comun la Proiectul de lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2014.

Concluzii la auditul financiar asupra contului anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 efectuat de Curtea de Conturi. S-a desfășurat la Casa națională de Pensii Publice (CNPP), la cele trei case sectoriale de pensii, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații și la case teritoriale de pensii.

În domeniul asigurărilor pentru șomaj, Curtea de Conturi a efectuat verificări la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și la agenții teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.

Opinia de audit exprimată asupra execuției bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2014 este o opinie contrară, având în vedere multitudinea deficiențelor identificate, abaterile de la legalitate și regularitate, precum și faptul că situațiile financiare întocmite și rapoartele nu reprezintă fidel performanța financiară a Casei Naționale de Pensii Publice pentru anul 2014.

Curtea de Conturi a exprimat o opinie contrară asupra execuției bugetului asigurărilor pentru șomaj, având în vedere deficiențele identificate, abaterile de la legalitate și regularitate, precum și faptul că situațiile financiare întocmite și raportate nu prezintă fidel performanța financiară a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, la 31 decembrie 2014.

Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului și Comisia pentru buget finanțe și bănci a Camerei Deputaților, supun Parlamentului, pentru dezbatere și adoptare, raportul comun de admitere și proiectul de lege.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și urmează să fie adoptat în ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului potrivit dispozițiilor art. 65 din Constituția României.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumim, domnule deputat.

Sunt intervenții? Dorește cineva să ia cuvântul? Nu sunt intervenții.

Mulțumesc.

Atunci vă propun să trecem la votul proiectului de lege în ansamblul său.

Comisiile propun adoptarea proiectului de lege.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Împotrivă?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

283 de voturi pentru.

Cu unanimitate, proiectul de lege a fost adoptat.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru completarea alineatului 2 al articolului 49 din Legea nr. 186 din 29 decembrie 2014 a bugetului de stat pe anul 2015. (Pl-x 441/2015, L328/2015)

Punctul 8 al ordinii de zi, Propunerea legislativă pentru completarea alineatului (2) al articolului 49 din Legea nr. 186 din 29 decembrie 2014 a bugetului de stat pe anul 2015.

Din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul?

Nu e nimeni.

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului pentru a ne prezenta punctul de vedere.

Video in format Flash/IOS  

Domnul György Attila:

Mulțumesc.

Propunerea legislativă are ca obiect completarea alineatului (2) al articolului 49 din Legea bugetului de stat pe 2015 nr. 186/2014, cu o nouă literă potrivit căreia operatorii economici care aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 să poată acorda majorări... să poată majora cheltuielile cu salariile peste limita prevăzută de lege.

Guvernul nu susține propunerea legislativă.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumesc.

Dau cuvântul domnului deputat Niță, reprezentantul Comisiilor pentru buget ale celor două Camere pentru a ne prezenta raportul comun.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Emil Niță:

Raport comun la Propunerea legislativă pentru completarea alineatului (2) al articolului 49 din Legea nr. 186 din 29 decembrie 2014 a bugetului de stat pe anul 2015.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului și Comisia pentru finanțe și bănci a Camerei Deputaților au fost sesizate pentru elaborarea raportului comun la propunerea legislativă menționată, inițiată de senator Liviu Donțu și senator Neculai Bereanu.

Menționăm că cele două comisii menționate anterior au fost sesizate prin alte adrese pentru raport comun la o propunere legislativă având obiect de reglementare identic, inițiată de senator Liviu-Marian Pop.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă.

Comisia pentru muncă, familie și protecție socială a avizat negativ.

Comisia pentru drepturile omului a avizat favorabil.

Guvernul nu susține adoptarea propunerii legislative, având în vedere că soluția propusă de inițiator ar putea conduce la o aplicare retroactivă, iar operatorii economici și-ar majora anticipat drepturile salariale și pentru anul următor.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților supun, spre dezbatere și adoptare, plenului Parlamentului raportul comun de respingere a propunerii legislative.

În raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Da. Mulțumesc.

Sunt intervenții? Dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Mulțumesc.

Atunci, vă supun votului propunerea comisiei, de respingere.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Împotrivă? (Discuții la prezidiu.)

Abțineri?

Nu sunt.

Mulțumesc.

292 de voturi pentru, un vot împotrivă.

Cu majoritate de voturi, proiectul de lege a fost respins.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare. (PL-x 807/2015, L613/2015)

Punctul următor, punctul 9 pe ordinea de zi, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare.

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului.

Video in format Flash/IOS  

Domnul György Attila:

Mulțumesc.

În urma rectificării bugetare operată prin Ordonanța de urgență nr. 47/2015, veniturile bugetului general consolidat se majorează pe sold cu suma de 2,6 miliarde de lei, cheltuielile bugetare cu 2,63 miliarde de lei, iar deficitul bugetului consolidat se menține la 13 miliarde de lei, reprezentând 1,85% din PIB.

Susținem raportul de admitere al comisiei.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumesc.

Dau cuvântul reprezentantului Comisiilor pentru buget, domnul deputat Niță. Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Emil Niță:

Raport comun la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului și Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților au fost sesizate pentru dezbaterea în fond a proiectului de lege menționat și întocmirea unui raport comun.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului și Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților supun, spre dezbatere și adoptare, plenului Parlamentului raportul comun de admitere a proiectului de lege.

În raport cu obiectul de reglementare proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și urmează să fie adoptat, în conformitate cu prevederile articolului 76 alineatul (2) din Constituția României.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumim, domnule deputat.

Sunt intervenții?

Dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Vă supun atunci votului proiectul de lege în ansamblul său.

Comisiile propun adoptarea proiectului de lege.

Cine este pentru?

Vă rog să votați.

Cine este împotrivă?

Cine se abține? (Discuții la prezidiu.)

297 de voturi pentru, un vot împotrivă și nicio abținere.

Cu majoritate de voturi, proiectul de lege a fost adoptat.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015. (PL-x 565/2015, L353/2015)

Punctul 10, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015.

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului.

Video in format Flash/IOS  

Domnul György Attila:

Mulțumesc.

Proiectul de lege prevede diminuarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii, atât la venituri, cât și la cheltuieli, cu suma de 40 de milioane de lei.

Diminuarea veniturilor în sistemul public de pensii este rezultatul majorării veniturilor curente cu 889 de milioane de lei și diminuării subvenției acordate de la bugetul de stat cu 929 de milioane de lei.

Veniturile sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale au fost diminuate cu 55 de mii de lei, excedentul fiind redus cu aceeași sumă.

Susținem raportul comun al comisiilor.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumim.

Dau cuvântul reprezentantului comisiilor pentru buget ale celor două Camere, domnul deputat Niță. Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Emil Niță:

Raport comun la Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2015.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului și Comisia pentru buget, finanțe, bănci a Camerei Deputaților au fost sesizate pentru dezbatere în fond la proiectul de lege menționat și întocmirea unui raport comun.

Ministerul Finanțelor Publice a transmis Consiliului Fiscal Proiectul de rectificare a bugetului general consolidat pe 2015, solicitând opinia acestuia, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (2) din Legea responsabilității fiscal-bugetare.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului și Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților supun, spre dezbatere și adoptare, plenului Parlamentului raportul comun de admitere și proiectul de lege.

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și urmează să fie adoptat în conformitate cu art. 76 alin. (2) din Constituția României.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumesc.

Sunt intervenții? Nu dorește nimeni să ia cuvântul.

Atunci vă propun să trecem la votul asupra proiectului de lege în ansamblul său.

Comisiile propun adoptarea proiectului de lege.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

298 de voturi pentru și o abținere.

Cu majoritate de voturi, proiectul de lege a fost adoptat.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru completarea art. 49 din Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015. (Pl-x 442/2015, L329/2015)

Punctul 11 al ordinii de zi, Propunerea legislativă pentru completarea art. 49 din Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015.

Din partea inițiatorilor nu sunt intervenții.

Atunci dau cuvântul reprezentantului Guvernului pentru a ne prezenta punctul de vedere.

Video in format Flash/IOS  

Domnul György Attila:

Mulțumesc.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 49 din Legea bugetului de stat pe anul 2015 cu o nouă literă, potrivit căreia operatorii economici care aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 să poată majora cheltuielile cu salariile peste limita prevăzută de lege.

Guvernul susține raportul de respingere al comisiilor.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumesc.

Dau cuvântul reprezentantului Comisiilor pentru buget ale celor două Camere. Domnule deputat Niță, vă rog.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Emil Niță:

Raport comun la Propunerea legislativă pentru completarea art. 49 din Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pe 2015.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului și Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților au fost sesizate pentru elaborarea raportului comun la propunerea legislativă menționată, inițiată de domnul senator Liviu-Marian Pop.

Menționăm că cele două comisii menționate anterior au fost sesizate pentru raport comun la o propunere legislativă având obiect de reglementare identic, inițiată de senator Ovidiu-Liviu Donțu și senator Neculai Bereanu.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului și Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților supun, spre dezbatere și adoptare, plenului Parlamentului raportul comun de respingere a propunerii legislative.

În raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumim, domnule deputat.

Sunt intervenții din partea doamnelor senatori și deputați? Nu sunt intervenții.

Atunci vă spun votului propunerea de respingere.

Comisia ne propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru?

Vă rog să votați.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

307 voturi pentru și o abținere.

Cu majoritate de voturi, propunerea legislativă a fost respinsă.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015. (PL-x 808/2015, L614/2015)

Punctul 12 de pe ordinea de zi, avem Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015.

Are cuvântul reprezentantul Guvernului pentru a ne prezenta proiectul de lege.

Video in format Flash/IOS  

Domnul György Attila:

Mulțumesc.

Proiectul de lege prevede diminuarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii, atât la venituri, cât și la cheltuieli, cu 2,6 milioane de lei.

Veniturile sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale au fost majorate cu suma de 1,8 milioane de lei, excedentul fiind majorat cu aceeași sumă.

Susținem raportul de admitere al Comisiilor pentru buget.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumesc.

Dau cuvântul reprezentantului celor două Comisii pentru buget ale Camerelor Parlamentului, domnul deputat Niță.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Emil Niță:

Raport comun la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2015.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului și Comisia pentru buget, finanțe, bănci a Camerei Deputaților au fost sesizate pentru dezbatere în fond la proiectul de lege menționat și întocmirea unui raport comun.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului și Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților supun, spre dezbatere și adoptare, plenului Parlamentului raportul comun de admitere și proiectul de lege.

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumim, domnule deputat.

Sunt intervenții din partea doamnelor și domnilor senatori și deputați? Nu dorește nimeni să ia cuvântul.

Atunci vă supun votului proiectul de lege în ansamblul său.

Comisiile propun adoptarea proiectului de lege.

Cine este pentru?

Vă rog să votați.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Cine se abține?

Mulțumesc.

309 voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere.

Cu majoritate de voturi, proiectul de lege a fost adoptat.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015. (PL-x 564/2015, L352/2015)

Punctul 13 al ordinii de zi, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015.

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului pentru a ne prezenta proiectul de lege.

Video in format Flash/IOS  

Domnul György Attila:

Mulțumesc.

Proiectul de lege prevede majorarea veniturilor, precum și a cheltuielilor bugetului general consolidat pe sold, cu suma de 4,46 miliarde de lei și menținerea deficitului bugetului general consolidat la valoarea de 13 miliarde de lei ca valoare nominală.

Susținem raportul de admitere al celor două Comisii pentru buget.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumesc.

Dau cuvântul reprezentantului Comisiilor pentru buget din cele două Camere ale Parlamentului.

Domnule deputat Niță, vă rog.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Emil Niță:

Raport comun la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului și Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților au fost sesizate pentru dezbatere în fond la proiectul de lege menționat și întocmirea unui raport comun.

Cele două comisii propun, spre dezbatere și adoptare, plenului Parlamentului raportul comun de admitere și proiectul de lege.

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumim.

Sunt intervenții? Nu sunt intervenții.

Vă supun votului proiectul de lege în ansamblul său.

Comisiile propun adoptarea proiectului de lege.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Mulțumesc.

307 voturi pentru, o abținere și un vot împotrivă.

Cu majoritate de voturi, proiectul de lege a fost adoptat.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de lege pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, adoptată la Bruxelles la 26 mai 2014. (PL-x 636/2015, L535/2015) (votul final asupra proiectului de lege a fost amânat pentru o ședință viitoare)

Următorul punct pe ordinea de zi, punctul 14, Proiectul de lege pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, adoptată la Bruxelles la 26 mai 2014.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Având în vedere că pentru acest proiect de lege avem nevoie de două treimi din numărul senatorilor și deputaților, iar în situația de față nu sunt prezenți suficienți, vă propun să fiți de acord să reportăm pentru o altă ședință această ratificare.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate, proiectul va fi într-o ședință viitoare a plenurilor reunite.

Video in format Flash/IOS Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor. (Pl-x 25/2013, L50/2013)

Punctul următor pe ordinea de zi, punctul 15, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor.

Inițiatorii nu au un punct de vedere.

Atunci dau cuvântul domnului deputat Duvăz, din partea Comisiei permanente a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune pentru a ne prezenta raportul comisiei.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz:

În ceea ce privește raportul comisiei, stimați colegi, această inițiativă datând din 2013, luna a XII-a, propune ca obiect de reglementare modificarea art. 7 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, în sensul introducerii unor prevederi cu privire la cazurile de încetare a calității de deputat și senator.

Cu tot avizul favorabil al Consiliului Legislativ, în urma dezbaterilor în comisie, a hotărât comisia, cu majoritate de voturi la timpul respectiv, să supună plenului respingerea propunerii legislative.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumim, domnule deputat.

Sunt intervenții? Dorește cineva să ia cuvântul? Nu sunt intervenții.

Atunci vă supun votului propunerea de respingere.

Cine este pentru?

Vă rog să votați.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Mulțumesc.

306 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și nicio abținere.

Propunerea a fost respinsă.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind interpretarea art. 38 alin. (11) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor. (Pl-x 247/2016, L251/2016)

Punctul următor pe ordinea de zi, punctul 16, Propunerea legislativă privind interpretarea art. 38 alin. (11) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor.

Dau cuvântul reprezentantului Comisiei permanente a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor.

Domnul deputat Duvăz, vă rog, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În legătură cu această inițiativă care are ca obiect de reglementare interpretarea prevederilor alin. (11) din art. 38 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, membrii comisiei au examinat propunerea legislativă menționată mai sus în ședința din 17 mai 2016, la lucrările comisiei fiind prezenți 6 din totalul de 8 membri.

În urma dezbaterilor și opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului reunit al celor două Camere ale Parlamentului, spre dezbatere și adoptare, propunerea legislativă privind interpretarea art. 38 alin. (11) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor.

Deci supunem la vot adoptarea.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumim, domnule deputat.

Sunt intervenții? Nu sunt intervenții.

Atunci vă supun votului propunerea de adoptare.

Cine este pentru?

Vă rog să votați. Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu 306 voturi pentru și o abținere, majoritate de voturi, propunerea a fost adoptată.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea alin. (3) al art. 38 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor. (Pl-x 57/2016, L169/2016)

Punctul 17 al ordinii de zi, Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (3) al art. 38 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor.

Dau cuvântul domnului deputat Duvăz din partea Comisiei permanente a Camerei și Senatului.

Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz:

Vă supun dezbaterii raportul... comisia vă supune dezbaterii raportul Propunerii legislative pentru modificarea alin. (3) din art. 38 din Legea nr. 96/2006.

Inițiativa are ca obiect de reglementare modificarea alin. (3) din art. 38 privind statutul, republicată, în sensul că parlamentarii să poată organiza birouri parlamentare cu aprobarea Biroul permanent al Camerei sau, după caz, al Senatului, la solicitarea partidelor politice din care fac parte în momentul solicitării și nu a celor din partea cărora au candidat, așa cum prevede prezenta lege.

Supunem acest raport spre dezbatere și adoptare.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumim, domnule deputat.

Sunt intervenții din partea doamnelor și domnilor senatori?

Domnule deputat Toader, vă rog.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Vreau să subliniez că la această interpretare pe care a dat-o comisia, grupul nostru parlamentar va vota abținere. Din punct de vedere al legalității mi se pare corect ca acest parlamentar să obțină în continuare drepturile de cabinet parlamentar, dar, în același timp, stimulăm migrația.

Deci cel care pleacă de la un partid la altul are și dreptul să aibă și cabinet..., deci, cu alte cuvinte, oricând putem să plecăm la un partid, că beneficiem de toate drepturile pe care le prevede legea.

Acesta este și motivul pentru care Grupul parlamentar al PNL se abține.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mai sunt și alte intervenții?

Domnul deputat Márton Árpád. Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Dacă..., în conformitate cu legea pe care am avut-o pentru legislaturile anterioare, adică cea în care suntem acum și care a precedat această legislatură, se putea pune în discuție dacă un mandat al deputatului dintr-o circumscripție electorală din străinătate a fost, de fapt, obținut de către persoana respectivă sau de către partid. Și atunci, teoretic, s-ar fi putut zice că persoana și-a câștigat mandatul, deci are acest drept.

Conform noii legi prin care vor fi alese cele două Camere pentru legislatura următoare, deci pentru Legislatura 2016 - 2020, peste tot, candidaturile vor fi depuse de partide, care vor depune liste de candidați. Indubitabil, persoanele vor vota lista. Ca atare, partidul este cel care este îndreptățit să obțină. Și există și țări în care, chiar și pentru alegerile parlamentare, în momentul în care un deputat sau un senator părăsește grupul își pierde și mandatul, venind următorul de pe listă. Avem astfel de țări în Uniunea Europeană.

Ca atare, mi se pare o modificare justă și o susținem.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumim, domnule deputat.

Mai sunt alte intervenții? Nu mai sunt intervenții.

Atunci supun votului propunerea de adoptare a acestei propuneri legislative.

Cine este pentru?

Vă rog să votați. Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

256 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și 64 de abțineri.

Propunerea nu a fost adoptată. (Discuții la prezidiu.)

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor. (Pl-x 67/2013, L169/2013)

Punctul 18 al ordinii de zi, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor.

Dau cuvântul reprezentantului Comisiei permanente a Camerei Deputaților și Senatului, domnul Duvăz.

Vă rog. Vă rog.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz:

Vă supun, spre dezbatere și adoptare, raportul din 2013..., la Pl-x 67/2013.

În cadrul dezbaterii în comisie, opiniile exprimate de membrii comisiei... au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului celor două Camere ale Parlamentului respingerea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, motivând că reglementările propuse vizează forma actului normativ de bază așa cum a fost el modificat și completat de legea adoptată de Parlament în 13 februarie 2013.

Prin urmare, propunerile de modificare și completare cuprinse în prezenta propunere legislativă nu pot fi analizate pe fondul reglementării, întrucât dispozițiile la care ele se raportează nu sunt încă în vigoare.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumim, domnule deputat.

Sunt intervenții din partea doamnelor și domnilor senatori și deputați? Nu sunt intervenții.

Atunci supun votului propunerea de respingere.

Cine este pentru?

Vă rog să votați. Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? (Discuții la prezidiu.)

298 de voturi pentru și o abținere, majoritatea voturilor, propunerea a fost respinsă.

 
Video in format Flash/IOS Prezentarea Raportului Autorității Electorale Permanente privind alegerile pentru Președintele României din anul 2014.

Punctul 19 al ordinii de zi, avem Raportul Autorității Electorale Permanente privind alegerile pentru Președintele României din anul 2014.

Dau cuvântul domnului deputat Ciprian Nica, vicepreședintele Comisiei juridice din Camera Deputaților.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Nicolae-Ciprian Nica:

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 11, 12 și 13 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, Comisia juridică, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților și Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului au fost sesizate de Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului cu Raportul Autorității Electorale Permanente privind alegerile pentru Președintele României din anul 2014.

Raportul descrie organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2014, cuprinzând referiri la cadrul normativ, registrul electoral și listele electorale permanente, secțiile de votare și logistica electorală, administrația electorală, competitori electorali, campanie electorală și informarea alegătorilor, finanțarea campaniei electorale, participarea la scrutin, rezultatele, abaterile și neajunsurile constatate și propunerile Autorității Electorale Permanente.

Perspectiva tehnică asupra procesului electoral urmărește să ofere Parlamentului României date și informații obiective, de natură să contribuie la îmbunătățirea managementului proceselor electorale.

În urma dezbaterilor, pe baza documentelor prezentate și a opiniilor exprimate, cele două comisii au dat un raport favorabil privind Raportul Autorității Electorale Permanente privind alegerile pentru Președintele României din anul 2014 pentru a fi prezentat în ședință.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumim, domnule deputat.

Sunt intervenții?

Domnul deputat Cernea. Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Remus-Florinel Cernea:

Vă mulțumesc foarte mult.

Rapoartele de la punctele 19 - 24 sunt deosebit de importante. Din păcate, ele nu sunt încă postate pe site. Aș fi dorit și ar fi fost important pentru fiecare parlamentar să aibă acces la aceste documente pentru a putea și dezbate asupra lor, dacă tot ajung pe ordinea de zi a plenului reunit. Mai ales că, iată, în 2014, la alegerile prezidențiale au existat polemici în dezbaterile publice, au existat chiar, iată, acțiuni demarate, anchete demarate sau încercări de a demara anchete cu privire la corectitudinea acelui scrutin, cu privire la faptul că în diaspora nu s-a putut vota și zeci de mii, sute de mii de cetățeni români au stat la cozi interminabile, fără a reuși să-și exercite dreptul la vot.

Or, un astfel de document ar fi trebuit să existe - poate chiar cu câteva zile înainte - postat pe site, înainte de a fi adus în fața plenului reunit. Probabil că este o chestiune de ordin tehnic, dar, pentru buna desfășurare a lucrărilor Parlamentului și pentru a acorda pe deplin respect acestei instituții, ar trebui cu toții să avem acces la astfel de documente din vreme.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumim, domnule deputat.

Mai dorește cineva?

Domnule deputat Mircovici, vă rog.

 
     

(Domnul Niculae Mircovici, secretar al Camerei Deputaților, se deplasează la microfonul central pentru a lua cuvântul.)

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Niculae Mircovici:

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Aș vrea să fac o mică corecție la intervenția colegului meu. Toate rapoartele de la punctul 20 la punctul 24, la care s-a făcut referire, au apărut pe site în momentul în care au fost depuse de comisiile respective și au fost pe site o bună perioadă de timp, unele dintre ele aproape un an de zile. Deci cel care a vrut să le studieze a avut timp absolut suficient să studieze.

Din 2014, după alegerile prezidențiale, raportul comisiei a fost pe site! Din 2013, Raportul Autorității Electorale Permanente a fost pe site! Deci nu e cazul să avem asemenea demersuri în plenul Parlamentului României.

 
     

(Domnul Niculae Mircovici, secretar al Camerei Deputaților, revine la prezidiu.)

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumesc, doamnelor și domnilor senatori și deputați.

Dacă nu mai sunt intervenții, vă propun să luăm act de prezentarea raportului și să trecem la punctul următor.

 
Video in format Flash/IOS Prezentarea Raportului privind activitatea Autorității Electorale Permanente pe anul 2013.

Punctul 20, Raportul privind activitatea Autorității Electorale Permanente pe anul 2013.

Dau cuvântul domnului deputat Nica pentru a ne prezenta raportul.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Nicolae-Ciprian Nica:

Mulțumesc, domnule președinte.

Potrivit art. 11 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, membrii Comisiilor juridice ale celor două Camere au examinat documentele menționate în ședința comună din 19 aprilie 2016 și au constatat următoarele:

Raportul privind activitatea Autorității Electorale Permanente în anul 2013 prezintă elaborarea, avizarea și adoptarea actelor normative, logistica electorală, evaluări și analize, monitorizarea asigurării fondurilor necesare organizării și desfășurării alegerilor locale și parțiale pe anul 2013 și asigură transparența cheltuielilor realizate.

Din cuprinsul raportului rezultă că Autoritatea Electorală Permanentă a reușit să pună în practică obiectivul de operaționalizare a Registrului electoral cu scopul modernizării sistemului de evidență a alegătorilor.

O altă realizare a Autorității Electorale a fost finalizarea versiunii 2013 a Registrului național al secțiilor de votare, care a fost distribuit în format electronic celor interesați și postat pe site.

În urma dezbaterilor, pe baza documentelor prezentate și a opiniilor exprimate, membrii prezenți ai Comisiilor juridice ale celor două Camere au hotărât, cu unanimitate de voturi, să înainteze Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului un raport favorabil privind Raportul de activitate pe anul 2013 al Autorității Electorale Permanente.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumesc.

Sunt intervenții?

Domnul Cernea. Vă rog, scurt.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Remus-Florinel Cernea:

Vă mulțumesc foarte mult.

Mi-aș dori o Autoritate Electorală Permanentă eliberată complet de sub tutela politică. Mi-aș dori ca această instituție să fie pe deplin independentă și să ia poziții publice, inclusiv atunci când Parlamentul votează legi electorale extrem de restrictive, așa cum se întâmplă în România.

Ironia sorții a fost că, recent, România a deținut președinția unui organism internațional al Autorităților Electorale Permanente, țara noastră având, în același timp, cel mai restrictiv sistem electoral din lumea democratică. Vă este cunoscut faptul că, timp de două legislaturi - 2008, 2012 -, doar pentru a te putea înscrie să candidezi ca partid la nivel național trebuia să plătești o taxă de sute de mii de euro, 300 - 400 de mii de euro. Numărul de semnături cerute în România este cel mai mare din lumea democratică pentru a candida la prezidențiale, parlamentare sau locale, sute de mii de semnături, la nivel național.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Domnule deputat, vă rog să concentrați că depășim programul de lucru aprobat.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Remus-Florinel Cernea:

10 secunde și închei.

Singura șansă pentru a avea o viață democratică într-adevăr sănătoasă este să avem legi electorale care să permită competiția. Adică, acei competitori electorali care doresc să participe să o poată face relativ ușor, fără a fi nevoiți să treacă astfel de bariere extrem de restrictive.

Vă mulțumesc foarte mult.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumesc.

Dacă nu mai sunt intervenții, vă propun să luăm act de prezentarea Raportului Autorității Electorale Permanente.

 
Video in format Flash/IOS Prezentarea Raportului privind activitatea Autorității Electorale Permanente pe anul 2014.

Punctul 21, Raportul privind activitatea Autorității Electorale Permanente pe anul 2014.

Dau cuvântul domnului deputat Nica pentru a ne prezenta rapid raportul comun al Comisiilor juridice.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Nicolae-Ciprian Nica:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Raportul privind activitatea Autorității Electorale Permanente în anul 2014 prezintă elaborarea, avizarea și adoptarea actelor normative, administrarea registrului electoral, evidența secțiilor de votare, monitorizarea logisticii electorale.

Din cuprinsul raportului rezultă că Autoritatea Electorală Permanentă, la solicitarea Departamentului pentru Relația cu Parlamentul din cadrul Guvernului, a elaborat puncte de vedere privind inițiativele legislative în domeniile electorale aflate în discuția comisiilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului.

Sub aspectul controlului finanțării campaniilor electorale, Autoritatea Electorală Permanentă a verificat legalitatea veniturilor și încadrarea cheltuielilor în plafoanele stabilite de lege.

În urma dezbaterilor, pe baza documentelor prezentate și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au stabilit să dea un raport favorabil privind Raportul asupra activității Autorității Electorale Permanente.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumesc.

Sunt intervenții? Nu sunt intervenții.

Luăm act de prezentarea acestui raport.

 
Video in format Flash/IOS Prezentarea Raportului de activitate al Avocatului Poporului pe anul 2013.

Punctul 22, Raport de activitate al Avocatului Poporului pe anul 2013.

Dau, de asemenea, cuvântul reprezentantului comisiei.

Domnule deputat Nica, vă rog.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Nicolae-Ciprian Nica:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raportul de activitate pentru anul 2013 al instituției Avocatului Poporului a fost transmis Parlamentului României prin adresa nr. 891 din ianuarie 2014.

La ședință a participat, în calitate de invitat, domnul Victor Ciorbea, Avocatul Poporului.

Raportul de activitate este structurat pe 15 capitole și 5 anexe.

Conform raportului, Avocatul Poporului a încercat să imprime, în 2013, o nouă orientare activității instituției, bazată, în principal, pe contactul direct cu cetățenii, ceea ce s-a concretizat preponderent în rezolvarea nemijlocită a petițiilor adresate de cetățeni, cât și în numărul mare de anchete pe care le-a inițiat.

Față de cele prezentate, cele două comisii, cu unanimitate de voturi, au hotărât să supună plenului, spre dezbatere și aprobare, celor două Camere reunite, Raportul de activitate pe anul 2013 al instituției Avocatului Poporului.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumim, domnule deputat.

Sunt intervenții? Nu sunt intervenții.

Luăm act de prezentarea raportului.

 
Video in format Flash/IOS Prezentarea Raportului de activitate al Avocatului Poporului pe anul 2014.

Punctul 23 al ordinii de zi, Raport de activitate al Avocatului Poporului pe anul 2014.

Dau cuvântul domnului deputat pentru a ne prezenta raportul Comisiilor juridice.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Nicolae-Ciprian Nica:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raportul de activitate pe anul 2014 al instituției Avocatului Poporului a fost... în data de 19 aprilie 2016.

Raportul de activitate pentru anul 2014 al instituției Avocatului Poporului a fost transmis Parlamentului României.

Raportul de activitate este structurat pe 16 capitole și 5 anexe.

Conform raportului prezentat Parlamentului, în anul 2014, instituția Avocatul Poporului și-a îndeplinit rolul de apărător al drepturilor și libertăților persoanelor fizice în raport cu autoritățile publice.

Față de cele prezentate, cele două comisii, respectiv, Comisia juridică a Camerei Deputaților și Comisia juridică a Senatului, au aprobat, cu unanimitate de voturi, un raport favorabil comun cu privire la activitatea desfășurată de Avocatul Poporului pe anul 2014.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumim mult.

Sunt intervenții? Nu sunt intervenții.

Atunci luăm act și de prezentarea acestui raport.

 
Video in format Flash/IOS Notă pentru exercitarea de către senatori și deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarii generali ai Senatului și Camerei Deputaților, conform prevederilor art. 15 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată: 
<BR>- Lege pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali; 
<BR>- Lege pentru interpretarea art. 38 alin. (11) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Având în vedere programul de lucru pe care l-am adoptat, la 11.30, ședința reunită își încheie activitatea, dar dați-mi voie, înainte de a părăsi sala, să vă informez că, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, astăzi, 22 iunie 2016, s-au depus la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, următoarele legi adoptate de ambele Camere ale Parlamentului:

  • Lege pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali - procedură de drept comun;
  • Lege pentru interpretarea art. 38 alin. (11) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor - procedură de drept comun.

Termenul pentru sesizare este de 5 zile pentru legile adoptate în procedură de drept comun, de la data depunerii (astăzi, 22 iunie 2016).

Termenele se calculează luând în considerare ziua anunțului.

Vă mulțumesc.

Declar închisă ședința plenului reunit de astăzi.

     

Ședința s-a încheiat la ora 11.30.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 19 january 2020, 23:35
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro