Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 22, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.112/29-06-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 22-06-2016 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 22, 2016

10. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare. (PL-x 807/2015, L613/2015)
 
see bill no. 807/2015

   

Domnul Augustin Constantin Mitu:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Punctul următor, punctul 9 pe ordinea de zi, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare.

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului.

Video in format Flash/IOS

Domnul György Attila:

Mulțumesc.

În urma rectificării bugetare operată prin Ordonanța de urgență nr. 47/2015, veniturile bugetului general consolidat se majorează pe sold cu suma de 2,6 miliarde de lei, cheltuielile bugetare cu 2,63 miliarde de lei, iar deficitul bugetului consolidat se menține la 13 miliarde de lei, reprezentând 1,85% din PIB.

Susținem raportul de admitere al comisiei.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumesc.

Dau cuvântul reprezentantului Comisiilor pentru buget, domnul deputat Niță. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Emil Niță:

Raport comun la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului și Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților au fost sesizate pentru dezbaterea în fond a proiectului de lege menționat și întocmirea unui raport comun.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului și Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților supun, spre dezbatere și adoptare, plenului Parlamentului raportul comun de admitere a proiectului de lege.

În raport cu obiectul de reglementare proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și urmează să fie adoptat, în conformitate cu prevederile articolului 76 alineatul (2) din Constituția României.

Video in format Flash/IOS

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumim, domnule deputat.

Sunt intervenții?

Dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Vă supun atunci votului proiectul de lege în ansamblul său.

Comisiile propun adoptarea proiectului de lege.

Cine este pentru?

Vă rog să votați.

Cine este împotrivă?

Cine se abține? (Discuții la prezidiu.)

297 de voturi pentru, un vot împotrivă și nicio abținere.

Cu majoritate de voturi, proiectul de lege a fost adoptat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 16 january 2021, 2:19
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro