Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 22, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.112/29-06-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
11-12-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 22-06-2016 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 22, 2016

5. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014. (PL-x 530/2014, L736/2014)
 
see bill no. 530/2014

   

Domnul Augustin Constantin Mitu:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Punctul 4 pe ordinea de zi. Avem Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014.

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului pentru a ne prezenta proiectul de lege.

Video in format Flash/IOS

Domnul György Attila:

Mulțumesc.

În urma rectificării bugetare, prin Ordonanța de urgență nr. 59/2014, veniturile bugetului general consolidat pe 2014 se diminuează pe sold cu suma de 1,4 miliarde de lei, cheltuielile bugetare se diminuează pe sold cu 1,45 miliarde de lei, iar deficitul bugetului general consolidat scade cu 47 milioane de lei, reprezentând 2,2% din PIB.

Susținem raportul comisiilor.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumesc.

Dau cuvântul domnului deputat Niță pentru a ne prezenta raportul comun al Comisiilor pentru buget.

Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Emil Niță:

Raport comun la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului și Comisia pentru buget finanțe și bănci a Camerei Deputaților au fost sesizate pentru dezbaterea în fond a proiectului de lege menționat și întocmirea unui raport comun.

Consiliul Economic și Social a comunicat că punctele de vedere ale reprezentanților părții guvernamentale și ale reprezentanților părții patronale asupra proiectului de lege sunt de avizare favorabilă, iar punctele de vedere ale reprezentanților părții sindicale sunt de avizare nefavorabilă.

Ministerul Finanțelor Publice a transmis Consiliului Fiscal proiectul de rectificare a bugetului general consolidat pe anul 2014.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului și Comisia pentru buget finanțe și bănci a Camerei Deputaților supun, spre dezbatere și adoptare, plenului Parlamentului raportul de admitere și proiectul de lege.

În raport de obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Sunt intervenții? Dorește cineva să ia cuvântul?

Nu sunt intervenții.

Atunci trecem la votului proiectului de lege.

Comisiile propun adoptarea proiectului de lege.

Cine este pentru? (Discuții la prezidiu.)

Mulțumesc.

Cine este împotrivă?

Mulțumesc.

Abțineri?

281 de voturi pentru și un vot împotrivă.

Proiectul de lege a fost adoptat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 13 december 2019, 5:40
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro