Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 22, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.112/29-06-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-01-2020 (joint)
28-01-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 22-06-2016 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 22, 2016

9. Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru completarea alineatului 2 al articolului 49 din Legea nr. 186 din 29 decembrie 2014 a bugetului de stat pe anul 2015. (Pl-x 441/2015, L328/2015)
 
see bill no. 441/2015

   

Domnul Augustin Constantin Mitu:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Punctul 8 al ordinii de zi, Propunerea legislativă pentru completarea alineatului (2) al articolului 49 din Legea nr. 186 din 29 decembrie 2014 a bugetului de stat pe anul 2015.

Din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul?

Nu e nimeni.

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului pentru a ne prezenta punctul de vedere.

Video in format Flash/IOS

Domnul György Attila:

Mulțumesc.

Propunerea legislativă are ca obiect completarea alineatului (2) al articolului 49 din Legea bugetului de stat pe 2015 nr. 186/2014, cu o nouă literă potrivit căreia operatorii economici care aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 să poată acorda majorări... să poată majora cheltuielile cu salariile peste limita prevăzută de lege.

Guvernul nu susține propunerea legislativă.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Mulțumesc.

Dau cuvântul domnului deputat Niță, reprezentantul Comisiilor pentru buget ale celor două Camere pentru a ne prezenta raportul comun.

Video in format Flash/IOS

Domnul Emil Niță:

Raport comun la Propunerea legislativă pentru completarea alineatului (2) al articolului 49 din Legea nr. 186 din 29 decembrie 2014 a bugetului de stat pe anul 2015.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului și Comisia pentru finanțe și bănci a Camerei Deputaților au fost sesizate pentru elaborarea raportului comun la propunerea legislativă menționată, inițiată de senator Liviu Donțu și senator Neculai Bereanu.

Menționăm că cele două comisii menționate anterior au fost sesizate prin alte adrese pentru raport comun la o propunere legislativă având obiect de reglementare identic, inițiată de senator Liviu-Marian Pop.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă.

Comisia pentru muncă, familie și protecție socială a avizat negativ.

Comisia pentru drepturile omului a avizat favorabil.

Guvernul nu susține adoptarea propunerii legislative, având în vedere că soluția propusă de inițiator ar putea conduce la o aplicare retroactivă, iar operatorii economici și-ar majora anticipat drepturile salariale și pentru anul următor.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților supun, spre dezbatere și adoptare, plenului Parlamentului raportul comun de respingere a propunerii legislative.

În raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Augustin Constantin Mitu:

Da. Mulțumesc.

Sunt intervenții? Dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Mulțumesc.

Atunci, vă supun votului propunerea comisiei, de respingere.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Împotrivă? (Discuții la prezidiu.)

Abțineri?

Nu sunt.

Mulțumesc.

292 de voturi pentru, un vot împotrivă.

Cu majoritate de voturi, proiectul de lege a fost respins.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 29 january 2020, 22:23
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro