Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 27-06-2016

Ședința Camerei Deputaților din 27 iunie 2016

14. Dezbateri asupra Propunerii legislative privind monitorizarea activității autorităților administrației publice locale și organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean (Pl-x 625/2015). (retrimisă comisiei)
 
consultă fișa PL nr. 625/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

33. Propunerea legislativă privind monitorizarea activității autorităților administrației publice locale și organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean, Pl-x 625.

Dacă din partea inițiatorilor dorește să intervină cineva? Nu dorește.

Domnule președinte Victor Paul Dobre, prezentați raportul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Victor Paul Dobre:

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulament, Comisia pentru administrație publică a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă privind monitorizarea activității autorităților administrației publice locale și organismelor prestatoare de servicii publice de interes local sau județean.

Potrivit prevederilor art. 75, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul a respins propunerea, în ședința din 22 septembrie 2015.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Comisia pentru drepturile omului a avizat negativ.

Comisia pentru tehnologia informațiilor a avizat negativ.

Comisia juridică a dat aviz favorabil.

Guvernul nu susține adoptarea.

Propunerea supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare instituirea unor reguli minimale și obligativitatea respectării acestora, în legătură cu publicarea informațiilor de interes general, cu privire la activitățile desfășurate de către autoritățile administrației publice locale și organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean.

În conformitate cu prevederile art. 61, membrii comisiei au examinat inițiativa în ședința din data de 10 noiembrie 2015.

Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că definirea unor termeni și expresii propuse sunt deja definite în diferite acte normative care reglementează activitatea autorităților administrației publice locale, Legea administrației, Legea privind finanțele publice, Legea privind liberul acces la informații de interes public.

În urma dezbaterii și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 4 abțineri, respingerea propunerii legislative.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. Intervenții din partea colegilor, grupurilor parlamentare dacă sunt? Nu sunt.

Rămâne la votul final, cu propunere de respingere.

    ................................................
   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Următoarea, mai avem 6 minute, stimați colegi, propunerea legislativă...

A, procedură, vă rog, domnul Victor Paul Dobre, președintele Comisiei pentru administrație.

Video in format Flash/IOS

Domnul Victor Paul Dobre:

Domnule președinte,

33. Am convenit cu colegii și vă cer retrimiterea la comisie a Pl-x 625/2015 până în septembrie, de acum.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Cea pe care tocmai ați prezentat-o acum.

Are raport de respingere. S-o reanalizați, da? Bine.

Supun votului dumneavoastră, stimați colegi, retrimiterea la comisie până în septembrie.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? O abținere.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu o singură abținere, 56 de voturi pentru, a fost retrimis la comisie, la solicitarea domnului deputat de Galați, Victor Paul Dobre.