Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 27, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.114/01-07-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
11-12-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 27-06-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 27, 2016

14. Dezbateri asupra Propunerii legislative privind monitorizarea activității autorităților administrației publice locale și organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean (Pl-x 625/2015). (retrimisă comisiei)
 
see bill no. 625/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

33. Propunerea legislativă privind monitorizarea activității autorităților administrației publice locale și organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean, Pl-x 625.

Dacă din partea inițiatorilor dorește să intervină cineva? Nu dorește.

Domnule președinte Victor Paul Dobre, prezentați raportul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Victor Paul Dobre:

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulament, Comisia pentru administrație publică a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă privind monitorizarea activității autorităților administrației publice locale și organismelor prestatoare de servicii publice de interes local sau județean.

Potrivit prevederilor art. 75, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul a respins propunerea, în ședința din 22 septembrie 2015.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Comisia pentru drepturile omului a avizat negativ.

Comisia pentru tehnologia informațiilor a avizat negativ.

Comisia juridică a dat aviz favorabil.

Guvernul nu susține adoptarea.

Propunerea supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare instituirea unor reguli minimale și obligativitatea respectării acestora, în legătură cu publicarea informațiilor de interes general, cu privire la activitățile desfășurate de către autoritățile administrației publice locale și organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean.

În conformitate cu prevederile art. 61, membrii comisiei au examinat inițiativa în ședința din data de 10 noiembrie 2015.

Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că definirea unor termeni și expresii propuse sunt deja definite în diferite acte normative care reglementează activitatea autorităților administrației publice locale, Legea administrației, Legea privind finanțele publice, Legea privind liberul acces la informații de interes public.

În urma dezbaterii și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 4 abțineri, respingerea propunerii legislative.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. Intervenții din partea colegilor, grupurilor parlamentare dacă sunt? Nu sunt.

Rămâne la votul final, cu propunere de respingere.

    ................................................
   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Următoarea, mai avem 6 minute, stimați colegi, propunerea legislativă...

A, procedură, vă rog, domnul Victor Paul Dobre, președintele Comisiei pentru administrație.

Video in format Flash/IOS

Domnul Victor Paul Dobre:

Domnule președinte,

33. Am convenit cu colegii și vă cer retrimiterea la comisie a Pl-x 625/2015 până în septembrie, de acum.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Cea pe care tocmai ați prezentat-o acum.

Are raport de respingere. S-o reanalizați, da? Bine.

Supun votului dumneavoastră, stimați colegi, retrimiterea la comisie până în septembrie.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? O abținere.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu o singură abținere, 56 de voturi pentru, a fost retrimis la comisie, la solicitarea domnului deputat de Galați, Victor Paul Dobre.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 15 december 2019, 20:30
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro