Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 27, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.114/01-07-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 27-06-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 27, 2016

7. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului (Pl-x 61/2015). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 61/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

26. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, Pl-x 61/2015.

Inițiatorii? Nu.

Raport comun, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice.

Vă rog, domnule deputat, și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic.

Raport comun, vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Costel Șoptică:

Raport comun asupra Propunerii pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în ședința din 12 februarie 2015.

Propunerea legislativă are ca obiect completarea art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu două noi alineate, alin. (5) și alin. (6).

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic au examinat propunerea legislativă sus-menționată în ședințe separate.

În urma exprimării propunerii legislative și a punctelor de vedere transmise de Consiliul Legislativ, Guvern și comisia avizatoare, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi și o abținere, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, deoarece există cadrul legal special care reglementează răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cât și prevederi referitoare la stabilirea obligațiilor de mediu pentru titularii de activități, în cazul în care sunt supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau alte activități care implică schimbarea titularului activității.

Conform dispozițiilor art. 75 din Constituția României, republicată și ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții din partea colegilor? Dorește cineva? Da. Vă rog, domnule deputat, Grupul parlamentar al PNL.

Video in format Flash/IOS

Domnul Dumitru-Verginel Gireadă:

Da, vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Prevederile la modificările Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, stipulate în această propunere legislativă sunt salutate în principiu, dar ele se supun peste un cadru legislativ deja existent.

Mai mult decât atât, interzicerea înstrăinării siturilor contaminate istoric către persoane fizice sau juridice care nu fac dovada constituirii garanțiilor financiare sau a mijloacelor necesare îndeplinirii tuturor obligațiilor de reconstrucție ecologică a respectivelor situri excede cadrului constituțional, respectiv alin. (1) și (2) ale art. 53 din Constituția României.

De aceea, în ce privește sancțiunile avute în vedere privind această propunere legislativă, ele sunt reglementate prin noul Cod penal.

Totodată, prin încercarea de reglementare a unui domeniu deja reglementat, se vine în contradicție cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

Având în vedere cele precizate, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal este de acord cu respingerea acestui proiect de lege.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. Alte intervenții? Vă mulțumesc, domnule deputat.

Alte intervenții? Nemaifiind alte intervenții, rămâne la votul final, cu propunere de respingere.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 16 november 2019, 1:21
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro