You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 05-09-2016

Sittings of the Chamber of Deputies of September 5, 2016

17. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România (PL-x 108/2016). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 108/2016

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

13. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România - PL-x 108/2016.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva? Nu dorește.

Din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități? Domnul vicepreședinte Ciprian Nica. Vă rog, prezentați dumneavoastră raportul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nicolae-Ciprian Nica:

Vă mulțumesc frumos, domnule președinte.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 15 din Legea nr. 78/2014, în sensul de a fi lăsată la latitudinea organizațiilor nonguvernamentale, a instituțiilor și a voluntarilor, stabilirea de comun acord, dacă bugetul acestora poate sau nu susține decontarea transportului, meselor și a cazării celor care, într-adevăr, doresc să ofere ajutor comunităților locale sau doresc să acumuleze experiența necesară.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu amendamentele admise redate în anexa la prezentul raport.

Face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Dezbateri generale. Domnul Andronache, Grupul parlamentar al PNL. Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gabriel Andronache:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Practic, prin acest proiect de lege propus de o serie de colegi de-ai noștri din Grupul parlamentar al deputaților neafiliați, constatăm că o obligație prevăzută de lege pentru organizația- gazdă de a deconta o serie de cheltuieli se transformă într-o posibilitate de a face acest lucru. Prin această modificare, ajutăm organizațiile nonguvernamentale să încurajeze activitatea de voluntariat și, de aceea, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal va susține acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Iacoban, Grupul parlamentar al PSD. Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Sorin-Avram Iacoban:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Și Grupul parlamentar al PSD din Camera Deputaților susține acest proiect de lege. Este o completare foarte bună, în sensul în care organizația-gazdă, într-o discuție cu voluntarul, poate discuta și anula acele obligații în ceea ce privește transportul, cazarea și masa voluntarilor, precum și alte cheltuieli care decurg din activitatea de voluntariat, dar care nu sunt legate de recompensarea privind munca.

Prin urmare, vă propun un vot favorabil pe acest proiect de lege.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Alte intervenții dacă mai sunt? Nu mai sunt alte intervenții.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Sunt 6 amendamente.

Dacă la titlul legii sunt observații? Nu.

Dacă de la 2 la 6 marginal sunt observații? Nu.

Rămâne la votul final. Are caracter ordinar.