Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 6, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.124/13-09-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 06-09-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 6, 2016

20. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.62 din Ordonanța Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța rutieră, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică (Pl-x 415/2015). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 415/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Continuăm, stimați colegi.

35. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.62 din Ordonanța Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate și înregistrate în normele tehnice privind siguranța rutieră, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică, Pl-x 415/2015.

Dacă inițiatorii doresc să intervină? Nu doresc.

Din partea Comisiei pentru transporturi, cine prezintă raportul? Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gheorghe Costin:

Raport pentru propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.62 din Ordonanța Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța rutieră, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru transporturi și infrastructură a fost sesizată spre dezbatere și avizare, în fond, cu Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 62 din Ordonanța Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța rutieră, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației pentru inspecția tehnică periodică, prin aviz cu adresa nr. Pl-x 415/2015 din 18 mai 2015, înregistrat cu nr. 4C26/106/2015 din 20 mai 2015.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat.

La întocmirea prezentului raport comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic.

Senatul a respins propunerea legislativă în ședința din 13 mai 2015.

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru transporturi și infrastructură a examinat propunerea legislativă, în ședința din 24 noiembrie 2015.

La lucrările comisiei au fost prezenți 23 de deputați din totalul de 23 de membri ai comisiei.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea art. 62, în sensul anulării autorizației operatorilor economici autorizați de RAR, ca unică sancțiune complementară pe lângă amendă. În cazul neîndeplinirii condițiilor reglementate cu privire la atestarea ca bun pentru circulație a unui autovehicul rutier, precum și în cazul atestării unui autovehicul rutier care poluează aerul.

La dezbaterile comisiei au participat, în calitate de invitați, domnul Stanciu Ioan Aurel, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, și domnul Uță Cristian, șef serviciu în cadrul Registrului Auto Român.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură au hotărât, cu majoritate de voturi, trei voturi împotrivă și o abținere, respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 62 din Ordonanța Guvernului nr. 8/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța rutieră, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației pentru inspecția tehnică periodică.

În raport cu obiectul și conținutul său propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă la dezbateri generale...? Domnule Benga, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan Benga:

Domnule președinte,

Dragi colegi,

Cred că, în continuare, trebuie avută mare grijă în legătură cu aceste unități RAR care dau aviz pentru mijloacele de transport care circulă pe drumurile din România și mă gândesc aici la un aspect, la acele microbuze școlare care în ultimul timp creează foarte mari probleme de siguranță elevilor care sunt transportați de la școală acasă și de acasă la școală. Din acest punct de vedere am dori ca și Ministerul Educației Naționale și celelalte instituții, inclusiv administrația locală, să aibă mai mare grijă de aceste mijloace care transportă elevii. Rog, în continuare, pentru ca siguranța elevului care merge și care vine la școală să fie asigurată, să încercăm ca în mod regulat să echipăm unitățile școlare cu microbuze și cu autobuze care să le confere nu numai confort, ci și dreptul de ajunge întregi acasă.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Alte intervenții? Nu mai sunt alte intervenții. Rămâne la votul final, propunere de respingere.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 18 janvier 2020, 17:40
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro