Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 6, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.124/13-09-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 06-09-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 6, 2016

24. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97 din 14 iulie 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (Pl-x 771/2015). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 771/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

39. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate, Pl-x 771.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva? Nu.

Din partea Comisiei pentru administrație publică îl invit pe domnul președinte Victor Paul Dobre.

Video in format Flash/IOS

Domnul Victor Paul Dobre:

În conformitate cu prevederea art. 95 din Regulament, Comisia pentru administrație și amenajarea teritoriului a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97 din 14 iulie 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români.

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituție, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul a respins propunerea legislativă, în ședința din 28 octombrie 2015.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Comisia juridică a avizat negativ.

Guvernul nu susține adoptarea propunerii legislative.

Propunerea supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97 din 14 iulie 2005, în sensul introducerii la art. 36 a unui nou alineat, respectiv alin. (2), conform căruia persoana fizică găzduită pentru o perioadă mai mare de 30 de zile neîntrerupte se va prezenta la autoritățile publice în vederea înregistrării mențiunilor legale în actul de identitate.

La art. 38 se modifică alin. (5), în sensul introducerii obligativității de a actualiza cartea de imobil la fiecare 6 luni și introducerea unui nou alineat, (6), în care să fie prevăzută obligativitatea ca orice persoană care are cunoștință despre găzduirea neîntreruptă a unor persoane pe o perioadă mai mare de 30 de zile să informeze structurile Ministerului Administrației și Internelor.

În conformitate cu prevederea art. 61 din Regulament, membrii comisiei au examinat inițiativa legislativă, în ședința din data de 24 noiembrie 2015.

Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că aspectele avute în vedere sunt deja reglementate în ordonanță.

Astfel, art. 19 alin. (2) stabilește că cetățeanul român este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate, în termen de 15 zile de la schimbarea domiciliului.

Referitor la punctul 2, în care se instituie obligativitatea actualizării cărții de imobil, aceasta este lipsită de eficiență legislativă, întrucât această obligație depinde în mod direct de voința și de informațiile pe care le vor pune la dispoziție persoane care-și schimbă domiciliul.

Totodată, sunt încălcate dispozițiile art. 25 alin. (2) din Constituție care consacră deplina libertate de alegere a domiciliului și a reședinței pentru cetățenii români.

Față de cele prezentate, în urma dezbaterii și opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative.

În raport cu obiectul și conținutul său, face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

La dezbateri generale dacă dorește cineva?

Da, domnule Benga, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan Benga:

Adevărat este că noi respingem această ordonanță, dar cred că în mod sistematic pierdem din vedere ceea ce se întâmplă la nivelul unităților de învățământ. Unitățile de învățământ au probleme la intrare. Sunt foarte mulți copii care vin să se înscrie în clasa pregătitoare și nu prezintă certificatul de naștere, un document care este foarte necesar și fără de care nu se poate produce înscrierea. Și în altă ordine de idei, reîntoarcerea unor copii plecați cu părinții în străinătate în țară, neexistând cărțile de identitate, din nou, acești copii deși la nivelul locuințelor și al vecinilor care pot să depună mărturie că ei stau acolo... unitățile de învățământ cu foarte mare greutate sau de foarte multe ori nu-i reprimesc pe acești copii în ciclul de învățământ.

Cred că și la nivelul Ministerului Educației Naționale și cu Serviciul de Evidență a Populației această problemă trebuie rezolvată foarte repede.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc.

Alte intervenții? Nu mai sunt alte intervenții.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 11:10
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro