Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 6, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.124/13-09-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 06-09-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 6, 2016

29. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea unor acte normative (PL-x 129/2015). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 129/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

44. Proiectul de Lege pentru completarea unor acte normative, PL-x 129.

Inițiatori doresc să intervină? Nu.

Raport comun, Comisia juridică și Comisia pentru muncă.

Domnul Axente, din partea Comisiei pentru muncă, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan Axente:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru completarea unor acte normative.

Conform Regulamentului Camerei Deputaților, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru muncă și protecție socială au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru completarea unor acte normative, trimis cu adresa nr.129/2015.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă în ședința din 25 februarie 2015.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Guvernul nu susține adoptarea inițiativei.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat favorabil.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avizat negativ.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse din motive politice măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiunile de împotrivire cu arme și de răsturnarea prin forță a regimului comunist instaurat în România, cu modificările și completările ulterioare.

Comisia pentru muncă și protecție socială a examinat această inițiativă în ședința din 6 octombrie 2015.

La lucrările comisiei și-au înregistrat prezența 23 de deputați din totalul de 24.

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia pentru muncă și protecție socială a hotărât cu unanimitate de voturi respingerea inițiativei legislative.

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină și imunități a hotărât cu unanimitate de voturi respingerea acestei inițiative.

În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

În urma examinării inițiativei legislative, a expunerii de motive, a avizului Consiliului Legislativ, a punctului de vedere al Guvernului, precum și a opiniilor exprimate în cadrul celor două comisii, acestea propun plenului Camerei respingerea proiectului de lege, din următoarele considerente: nu se justifică extinderea categoriilor de beneficiari ai prevederilor acestor acte normative, acestea fiind reglementate ca drepturi reparatorii intuitu personae, deci, numai în considerarea calității de luptător în rezistența anticomunistă, respectiv de persoane persecutate pe motive politice, beneficiare ale prevederilor Decretului-lege nr.118/1990.

În ceea ce privește drepturile patrimoniale acordate beneficiarilor reglementate prin trimitere la acte normative speciale, părinții persoanelor îndreptățite la măsuri reparatorii în natură sau, după caz, prin echivalent, pentru bunurile confiscate pot beneficia de aceeași formă de reparație dar nu în virtutea calității de părinți, ci numai probând calitatea de moștenitori ai proprietarilor bunurilor confiscate.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Intervenții dacă sunt? Nu sunt intervenții.

Rămâne la votul final cu propunere de respingere.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 1:52
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro