You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 06-09-2016

Sittings of the Chamber of Deputies of September 6, 2016

31. Supunerea la votul final:  

     

După pauză

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Domnule Cernea, vă rog, aveți o intervenție?

Rog colegii să ia loc în bănci pentru a putea începe ședința dedicată votului final.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Remus-Florinel Cernea:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte.

Din nefericire, au fost cheltuiți foarte mulți bani publici pentru ca noi, în Camera Deputaților, să beneficiem de o nouă aparatură pentru a vota electronic.

De aproape un an, votăm cu mâna ridicată. Acest lucru implică o netransparență a votului, lumea nu va ști cine ce votează și de multe ori votul nu este numărat corect, din punctul meu de vedere, cum am și afirmat.

De aceea, în semn de protest față de modul deficitar în care lucrăm, eu nu voi mai vota niciodată cât timp nu va exista vot electronic.

Vă rog foarte mult, domnule președinte, să faceți toate eforturile și colegii din Biroul permanent să putem vota electronic, pentru că, altfel, după atâtea luni în care nu s-a votat electronic, ori este o probă de indolență extraordinară, ori este un interes sau o rea-voință a cuiva. Este inexplicabil cum după aproape un an de zile...

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc mult.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Remus-Florinel Cernea:

... votăm tot cu mâna ridicată.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

V-am tot explicat. Văd că dumneavoastră persistați. Dacă eu v-am explicat, ca să putem introduce votul electronic, ce pași trebuie urmați, văd că dumneavoastră vreți să vă auziți și persistați în această problemă.

Mulțumesc mult.

Rog colegii să ia loc să putem începe ședința de vot final.

Bun. Începem, da?

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a decesului domnului deputat Neculai Rățoi) (PH CD 67/2016); (adoptat)

1. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat, ca urmare a decesului domnului deputat Neculai Rățoi.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? O abținere.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 214 voturi pentru și o abținere, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (PL-x 185/2016); (adoptat)

Trecem la secțiunea legi ordinare, la adoptări.

2. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.

Comisia de apărare, Comisia de politică externă și Comisia juridică propun adoptarea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? O abținere.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

213 voturi pentru. A fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetățenie română, dar care au fost persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL-x 296/2016); (adoptat)

3. Proiectul de Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetățenie română, dar care au fost persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.

Comisia pentru muncă propune adoptarea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? O abținere.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

214 voturi pentru. A fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Sârbe (PL-x 161/2016); (adoptat)

4. Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Sârbe.

Comisia pentru drepturile omului și Comisia pentru cultură propun adoptarea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

215 voturi pentru. A fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2016 pentru modificarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare (PL-x 73/2016); (adoptat)

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2016 pentru modificarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Două abțineri.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

212 voturi pentru și două abțineri. A fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (PL-x 158/2016); (adoptat)

6. Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961.

Comisia pentru muncă propune adoptarea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

220 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. A fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege pentru modificarea art.15 din Legea nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România (PL-x 108/2016); (adoptat)

7. Proiectul de Lege pentru modificarea art.15 din Legea nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România.

Comisia juridică propune adoptarea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? O abținere.

Niciun vot împotrivă, nicio abținere.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

220 de voturi pentru. A fost adoptat.

Explicarea votului. Domnul Petru Movilă. Vă rog.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Petru Movilă:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă mulțumesc pentru votul acordat astăzi.

Practic, prin acest proiect de lege, salvăm Legea voluntariatului, pentru că ONG-urile, instituțiile care doreau să beneficieze de activitatea unor voluntari erau obligate să le asigure echipament de protecție, transport, cazare și masă, lucru care era practic imposibil, doar dacă ne referim la instituțiile de stat și ONG-urile.

Prin acest proiect de lege, practic, Legea voluntariatului este salvată și, de astăzi înainte, instituțiile statului și ONG-urile pot beneficia de activitatea voluntariatului. Gândiți-vă că spitale, instituții publice de-abia își duc zilele. Nu ar fi avut bani pentru a plăti cazare, masă, echipament de protecție pentru voluntari.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Da. Vă mulțumesc.

Alte intervenții dacă mai sunt? Nu mai sunt.

Mergem mai departe.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (PL-x 86/2016); (adoptat)

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice.

Comisia pentru agricultură propune adoptarea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? 14 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

204 voturi pentru și 14 împotrivă. A fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal (Pl-x 757/2015); (respinsă)

Trecem la Secțiunea legi ordinare, respingeri.

9. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal.

Comisia pentru buget propune respingerea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

218 voturi pentru. A fost adoptată.

Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă pentru modificarea art.84 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 759/2015); (respinsă)

10. Propunerea legislativă pentru modificarea art.84 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.

Comisia pentru buget propune respingerea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

217 voturi pentru. A fost adoptată.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun (PL-x 287/2015); (respins)

11. Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

Comisia pentru sănătate propune respingerea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

218 voturi pentru. A fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura (Pl-x 461/2015); (respinsă)

12. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura.

Comisia pentru agricultură, Comisia pentru mediu propun respingerea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 217 voturi pentru, a fost adoptată.

Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.53 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (Pl-x 605/2015); (respinsă)

13. Propunerea legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.53 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic.

Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu propun respingerea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

215 voturi pentru. A fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă privind trecerea unor luciuri de apă și taluzuri ale barajelor și lacurilor de acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii locale ale unităților administrativ-teritoriale (Pl-x 521/2015); (respinsă)

14. Propunerea legislativă privind trecerea unor luciuri de apă și taluzuri ale barajelor și lacurilor de acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii locale ale unităților administrativ-teritoriale.

Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică propun respingerea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? 16 abțineri.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 16 abțineri și 198 de voturi pentru, propunerea a fost adoptată.

Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive (Pl-x 770/2015); (respinsă)

15. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive.

Comisia pentru învățământ și Comisia pentru apărare propun respingerea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

216 voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Propunerea a fost adoptată.

Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.7 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic (Pl-x 666/2013); (respinsă)

16. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.7 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic.

Comisia juridică, Comisia pentru agricultură propun respingerea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 216 voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere, a fost adoptată respingerea.

Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.6<SUP>2</SUP> din Ordonanța Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța rutieră, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică (Pl-x 415/2015); (respinsă)

17. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.62 din Ordonanța Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța rutieră, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică.

Comisia pentru transporturi propune respingerea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 216 voturi pentru a fost adoptată propunerea de respingere.

Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97 din 14 iulie 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (Pl-x 771/2015); (respinsă)

18. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97 din 14 iulie 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români.

Comisia pentru administrație propune respingerea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

217 voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere, propunerea de respingere a fost adoptată.

Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă privind revenirea la denumirea oficială de țigani a persoanelor intitulate de etnie romă (Pl-x 803/2015); (respinsă)

19. Propunerea legislativă privind revenirea la denumirea oficială de "țigani" a persoanelor intitulate "de etnie romă".

Comisia pentru drepturile omului propune respingerea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?8 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu.

Cu 209 voturi pentru și 8 voturi împotrivă, propunerea de respingere a fost adoptată.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 471/2014); (respins)

20. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.

Comisia juridică, Comisia pentru administrație, Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu propun respingerea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

216 voturi pentru. Propunerea de respingere a fost adoptată.

Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 10 mai - ca sărbătoare națională (Pl-x 523/2015); (respinsă)

21. Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 10 mai sărbătoare națională.

Comisia pentru muncă propune respingerea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 144 de voturi pentru, 84 de voturi împotrivă și o abținere, propunerea de respingere nu a întrunit numărul de voturi pentru a fi adoptată.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege pentru completarea unor acte normative (PL-x 129/2015); (respins)

22. Proiectul de Lege pentru completarea unor acte normative.

Comisia juridică și Comisia pentru muncă propun respingerea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 218 voturi pentru, niciun vot împotrivă, propunerea de respingere a fost adoptată.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor (PL-x 255/2016); (adoptat)

Trecem la Secțiunea legi organice, adoptări.

23. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor.

Comisia pentru apărare propune adoptarea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 217 voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere, proiectul de lege a fost adoptat.

Mergem mai departe.

Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă pentru completarea art.158 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 192/2016); (adoptată)

Tot la legi organice.

24. Propunerea legislativă pentru completarea art.158 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Comisia pentru muncă propune adoptarea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? O abținere.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 216 voturi pentru, o abținere, proiectul de lege a fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x 892/2015); (adoptată)

25. Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii.

Comisia pentru muncă propune adoptarea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Colegi care nu-și exprimă votul? 1.

Cu 209 voturi pentru, două abțineri și 4 voturi împotrivă, și un coleg care nu și-a exprimat votul, propunerea legislativă a fost adoptată.

Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii (Pl-x 487/2015); (respinsă)

26. Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii.

Procedura se finalizează cu propunerea de adoptare.

Cine este pentru? Nimeni.

Voturi împotrivă? 215.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 215 voturi împotrivă, niciun vot pentru, nicio abținere, propunerea de respingere a fost adoptată.

Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.263/2010 Legea pensiilor, republicată (Pl-x 611/2015); (respinsă)

Trecem la Secțiunea legi organice, respingeri.

27. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.263/2010 Legea pensiilor, republicată.

Comisia pentru muncă propune respingerea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 215 voturi pentru, propunerea de respingere a fost adoptată.

Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.852 din 20 decembrie 2010, actualizată în 2014 (Pl-x 551/2015); (respinsă)

28. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.852 din 20 decembrie 2010, actualizată în 2014.

Comisia pentru muncă propune respingerea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 216 voturi pentru, propunerea de respingere a fost adoptată.

Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 303/2015); (respinsă)

29. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Comisia pentru muncă propune respingerea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 216 voturi pentru, propunerea de respingere a fost adoptată.

Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă de completare și modificare a alineatului 5 al articolului 56 din Legea nr.283/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 263/2015); (respinsă)

30. Propunerea legislativă de completare și modificare a alineatului 5 al articolului 56 din Legea nr.283/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.

Comisia pentru muncă propune respingerea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 216 voturi pentru, propunerea de respingere a fost adoptată.

Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.380/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul de pensii publice (Pl-x 157/2015); (respinsă)

31. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.380/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul de pensii publice.

Comisia pentru muncă propune respingerea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 216 voturi pentru, a fost adoptată propunerea de respingere.

Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 162/2015); (respinsă)

32. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Comisia pentru muncă propune respingerea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 215 voturi pentru, nici un vot împotrivă, nici o abținere, propunerea de respingere a fost adoptată.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege pentru modificarea art.88 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 584/2014); (respins)

33. Proiectul de Lege pentru modificarea art.88 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Comisia pentru muncă propune respingerea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 214 voturi pentru, propunerea de respingere a fost adoptată.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 580/2014); (respins)

34. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Comisia pentru muncă propune respingerea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 214 voturi pentru, nici un vot împotrivă, nici o abținere, propunerea de respingere a fost adoptată.

Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă privind protejarea pădurilor din România (Pl-x 360/2015); (nu s-a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie)

35. Propunerea legislativă privind protejarea pădurilor din România.

Comisia pentru agricultură, Comisia juridică și Comisia pentru mediu propun respingerea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? 69 abțineri.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 145 de voturi pentru, 69 de abțineri, propunerea de respingere, fiind lege organică, nu a întrunit numărul de voturi pentru a fi adoptată.

Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului 76 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (Pl-x 749/2015); (respinsă)

36. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului 76 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

Comisia juridică și Comisia pentru administrație propun respingerea.

Cine este pentru respingere?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul?

Cu 214 voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere, propunerea de respingere a fost adoptată.

Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolelor (3), (97), (98), (103) și (104) din Legea 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 747/2015); (respinsă)

37. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolelor (3), (97), (98), (103) și (104) din Legea nr. 67/2004.

Comisia juridică și Comisia pentru administrație propun respingerea.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 214 voturi pentru, propunerea de respingere a fost adoptată.

Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.333 din 17 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 748/2015); (respinsă)

38. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

Comisia juridică și Comisia pentru administrație propun respingerea.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri?

A, 1. Un vot împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

213 voturi pentru și o abținere. Propunerea de respingere a fost adoptată.

Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România (Pl-x 143/2014); (respinsă)

39. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist.

Comisia juridică propune respingerea.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

213 voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Propunerea de respingere a fost adoptată.

Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă pentru modificarea art.11 din Legea cetățeniei române nr.21/1991 (Pl-x 791/2015). (respinsă)

40. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 11 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991.

Comisia juridică propune respingerea.

Cine este pentru respingere?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

210 voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere.

Am finalizat.

Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 10 mai - ca sărbătoare națională (Pl-x 523/2015); (respinsă)

În schimb, mi-au semnalat colegii din staff că la poziția 21, Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 10 mai sărbătoare națională, fiind lege ordinară, cu 140 de voturi pentru, 69 de voturi împotrivă, propunerea de respingere a fost adoptată. Deci, repet, propunerea de respingere a zilei de 10 mai a fost respinsă.

Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă pentru modificarea art.11 din Legea cetățeniei române nr.21/1991 (Pl-x 791/2015). (respinsă)

Cu acestea, declar ședința închisă.

Invit colegii în ședința de Birou permanent.

     

Ședința s-a încheiat la ora 13,02.