Natalia-Elena Intotero
Natalia-Elena Intotero
Sittings of the Chamber of Deputies of September 19, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.131/26-09-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 19-09-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 19, 2016

25. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului.  
    25.1 Natalia-Elena Intotero  
 
see:

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Vă rog, pentru doamna deputat Intotero, doamna secretar de stat Corina Pop.

Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Doamna Corina Silvia Pop (secretar de stat, Ministerul Sănătății):

Bună seara.

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnă deputat,

Domnilor deputați,

Adoptarea de către Guvernul României a Ordonanței de urgență nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr. 57/2015 privind salarizarea persoanelor plătite din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative are ca scop următoarele:

1. eliminarea inechităților în materie de salarizare în raport cu nivelul studiilor și al activităților profesionale prestate; în ceea ce privește întregul personal plătit din fonduri publice, deoarece existau niveluri diferite de salarizare pentru aceeași funcție în cadrul aceleiași instituții, conform Ordonanței de urgență nr. 20/2016;

2. al doilea scop, diminuarea dezechilibrelor structurale din perspectiva resurselor umane, reducerea migrației forței de muncă în străinătate și a deficitului de personal medical în ceea ce privește creșterea nivelului salarial pentru personalul medical de specialitate și auxiliar prevăzută în ordonanța pomenită mai sus. Personalul nemedical care ocupă funcții de conducere în cadrul unităților sanitare publice, începând cu luna august a acestui an, 2016, conform prevederilor art. 332 din Ordonanța nr. 57, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de salariile prevăzute în Anexa 1 din Ordonanța de urgență nr. 57.

De asemenea, începând cu luna august a acestui an, conform prevederilor alin. (1) al Ordonanței nr. 57, personalul nemedical care ocupă funcții de execuție în cadrul unităților sanitare publice și care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază aferent unui program normal al timpului de muncă mai mic decât cel stabilit în plată la nivelul maxim pentru fiecare funcție, grad, treaptă și gradație, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază din cadrul instituției sau autorității publice respective, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

Având în vedere că scopul Ordonanței nr. 20 este de a evita consecințele negative arătate mai sus cu care se confruntă anumite categorii de personal, așa cum este prevăzut în preambulul Ordonanței nr. 20, Guvernul României ia în considerare necesitatea elaborării unei noi legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice în cursul anului 2016, pe baza unor date concrete care să permită evaluarea impactului financiar al măsurilor preconizate.

Referitor la faptul că prevederile Ordonanței nr. 20 stabilesc discriminatoriu salarizarea personalului de specialitate, vă supunem atenției următoarele: 1. Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice a fost adoptată de Parlamentul României și publicată în Monitorul Oficial din 28 decembrie 2010. Potrivit prevederilor Legii-cadru, tot nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază se stabilesc pe baza claselor de salarizare, iar diferența dintre două clase de salarizare succesive este de 2,5% din salariul de bază. Trei clase de salarizare pe baza cărora se stabilesc salariile de bază specifice domeniului de activitate corespunzător familiilor ocupaționale de funcții bugetare din sănătate sunt prevăzute în Anexa 3 la Legea-cadru nr. 284/2010.

Și, alt argument, la nr.1 din tabelul de la alin. a) al punctului 2 de la Capitolul I din Anexa nr.3 a Legii nr. 284, cu modificările și completările ulterioare, pentru funcția de medic primar din unitățile clinice este stabilită clasa de salarizare 72, iar pentru un medic primar din unitățile neclinice este stabilită clasa de salarizare 63, de unde rezultă o diferență de 9 clase de salarizare pentru un medic primar. Cum diferența între două clase de salarizare succesive este 2,5% din salariul de bază, rezultă că, potrivit Legii nr. 284, la care am făcut referire, avem o diferență salarială de 22,50% pentru aceeași funcție, cu aceeași pregătire, dar încadrată în unități sanitare diferite clinice, față de neclinice.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, rezultă că prevederile Ordonanței de urgență nr. 20 privind diferențele salariale pentru aceleași funcții, dar care sunt încadrate în unități sanitare publice diferite sunt în spiritul Legii nr. 284, cu modificările ulterioare.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Doamna deputat. Luați cuvântul, doamnă deputat? Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Doamna Natalia-Elena Intotero:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimată doamnă ministru,

În momentul în care...

În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru promptitudinea cu care ați răspuns interpelării mele.

În momentul în care am redactat această interpelare, am redactat-o la insistențele angajaților din sănătate, în primul rând din anumite spitale din județul Hunedoara, județ pe care îl reprezint în Parlamentul României. Reprezentanții sindicatelor din sănătate mi-au adus la cunoștință mai multe aspecte discriminatorii și, dacă dumneavoastră vorbeați aici că această ordonanță de urgență elimină inechitățile, dânșii mi-au adus la cunoștință că această Ordonanță de urgență nr. 20/2016 creează inechități majore în sistem, precum cele pe care le-am enumerat și care... o să mai spun câteva dintre ele în momentul de față, și anume că plata gărzilor pentru medici este calculată la salariul din 2009 și nu cel din 2016, că pentru aceeași categorie de personal diferențele sunt inacceptabile pentru personalul TESA între spitalele clinice și neclinice, sporurile sunt total bulversate și discriminatorii.

Au fost excluse unitățile medico-sociale, adică peste 3.000 de angajați și multe, multe alte aspecte.

Reprezentanții sindicatelor mi-au adus la cunoștință faptul că au adresat interpelări, întrebări către Ministerul Sănătății cu privire la prima ordonanță care a fost dată, Ordonanța nr. 43/2016. La vremea respectivă, răspunsul din partea ministerului a fost că ordonanța este perfectibilă. S-a revenit cu altă ordonanță, cea despre care discutăm, nr. 20/2016, care a creat și mai multă bulversare și haos în rândul angajaților din domeniul sănătății și nu numai.

Într-adevăr, este necesară elaborarea unei noi legi a salarizării, dar până atunci cele două ordonanțe de urgență, 43, respectiv 20, își produc efectele.

Aș avea o rugăminte, ca, pe viitor, Ministerul Sănătății și nu numai să fiți puțin mai atenți pentru a nu mai asista la o asemenea nemulțumire din partea angajaților din domeniul sănătății.

Am participat în cursul săptămânii trecute la o dezbatere cu toate sindicatele din România, au fost prezente și sindicatele din domeniul sănătății și amenințau cu grevă, dacă nu vor fi luați în considerare. În calitate de parlamentar, le-am promis că voi susține amendamentele pe care ei le vor prezenta pentru Ordonanța de urgență nr. 20 din 2016 și sper eu ca în cel mai scurt timp această ordonanță să ajungă și la Camera Deputaților, Camera Deputaților fiind Cameră decizională.

Vă mulțumesc încă o dată pentru răspuns.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumesc.

Închidem ședința.

   

Ședința s-a încheiat la 18,13.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 15 november 2019, 7:47
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro