Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 19, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.131/26-09-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-11-2019
04-11-2019 (joint)
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 19-09-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 19, 2016

9. Dezbaterea Propunerii legislative privind întreținerea terenurilor intravilane ce fac obiectul proprietății particularilor (Pl-x 229/2014). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 229/2014

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

29. Propunerea legislativă privind întreținerea terenurilor intravilane ce fac obiectul proprietății particularilor

Inițiatorii?

Comisia? Doamna deputat. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Doamna Simona Bucura-Oprescu:

Notă asupra Propunerii legislative privind întreținerea terenurilor intravilane ce fac obiectul proprietății particularilor.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost sesizate pe fond în raport cu Propunerea legislativă privind întreținerea terenurilor intravilane ce fac obiectul proprietăților particulare, trimisă cu adresa Pl-x 229 din 29 aprilie 2014.

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României și alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în ședința din 23 aprilie 2014.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observații și propuneri.

Guvernul României nu susține adoptarea propunerii legislative.

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a transmis un aviz negativ.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unor obligații în sarcina deținătorilor de terenuri virane sau de construcții începute și nefinalizate în intravilan.

În conformitate cu prevederile art. 61 și art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat inițiativa legislativă, expunerea de motive și punctul de vedere al Guvernului în ședințe separate.

Cu ocazia dezbaterilor, membrii comisiilor au constatat că în prezent există cadrul legal cu același obiect de reglementare.

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, un vot împotrivă să supună plenului Camerei Deputaților respingerea Propunerii legislative privind întreținerea terenurilor intravilane ce fac obiectul proprietății particularilor.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dezbateri generale. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Paul Dumbrăvanu:

Stimați colegi,

Grupul Partidului Național Liberal susține acest proiect de lege, pentru că este unul benefic comunității. Proiectul nu face altceva decât să instituie obligații din partea proprietarului ca atunci când este notificat de trei-patru ori în decurs de 90 de zile să poată să-și facă, să fie obligat, de fapt, să-și facă curățenie pe acel teren și dacă nu, primăria să poată solicita judecătoriei să-i permită să intre pe acel teren să facă curățenie și acea notă de plată să fie instituită în sarcina proprietarului respectiv.

Nu există o astfel de reglementare și vă pot spune asta pentru că am făcut foarte multe interpelări în legătură cu terenurile din zona urbană, inclusiv Parcul IOR din București, unde există o zonă plină de șobolani, nederatizată ș.a.m.d. și proprietarii nu fac niciun fel de acțiune, nu iau niciun fel de măsură. În continuare, autoritățile fiind disperate că nu au mijloc legal pentru a-i obliga să-și facă curățenie.

Am auzit mai devreme că ar exista deja legislație în domeniu. Păi, dacă ar exista legislație în domeniu, de ce nu s-ar rezolva problemele acestea în toate orașele unde sunt terenuri virane, neîngrijite și care reprezintă focare de infecție? Pentru că, fiți siguri că proprietarii dacă ar fi amendați și ar simți aceste amenzi, ar fi cu mai mare grijă față de proprietatea lor.

Deci nederanjând pe nimeni, cred că propunerea de respingere nu este întemeiată, având în vedere că nu e ceva neconstituțional să ceri unei judecătorii ca un proprietar să poată să-și facă curățenie pe terenul respectiv sau primăria să facă curățenie pe acel teren și mai departe nota respectivă să apară în sarcina proprietarului.

Deci, vă rog, în măsura în care puteți și aveți dispoziție să citiți proiectul de lege, să susțineți contrariul a ceea ce comisia a cerut, adică să votăm această lege și să respingem proiectul care a venit de la comisie.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Alte intervenții? Domnul deputat Iacoban.

Video in format Flash/IOS

Domnul Sorin-Avram Iacoban:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dragi colegi,

Nu mă îndoiesc de buna-credință a colegilor noștri, a inițiatorilor, doar că sunt câteva probleme pe care le-a consemnat, de altfel, și Consiliul Legislativ și Guvernul.

În prezenta lege există anumite noțiuni care nu sunt definite. Când vrei să introduci o nouă noțiune în legislație, o definești și vă dau exemplu: proprietatea particularilor sau terenuri intravilane. Eu știu că proprietatea este publică sau privată, în niciun caz particulară.

De asemenea, în expunerea de motive sunt câteva cauze care nu justifică pe deplin textul depus. Deci e o problemă de procedură legislativă și de text.

Prin urmare, propun respingerea acestui text de lege, susțin respingerea acestui proiect de lege și, eventual, inițiatorii să facă un alt text mult mai aplicabil.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog, domnule.

Video in format Flash/IOS

Domnul Victor Paul Dobre:

Domnule președinte,

Având în vedere opiniile divergente, v-aș propune retrimiterea la comisie pentru două săptămâni. Sper că sunt de acord și colegii noștri.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vot pentru retrimiterea la comisie două săptămâni.

Voturi pentru? 7.

Împotrivă? 12 împotrivă.

Propunerea a fost respinsă.

Mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 13 november 2019, 14:38
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro