Ana Birchall
Ana Birchall
Ședința Camerei Deputaților din 20 septembrie 2016
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.132/28-09-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
12-11-2019
04-11-2019 (comună)
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Interogare > Rezultate > 20-09-2016 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 20 septembrie 2016

 Fragmente relevante pentru următoarea interogare: 
Vorbitor: Ana Birchall

Video in format Flash/IOS Declarații politice și intervenții ale deputaților: Ana Birchall - declarație politică: Permanenta raportare la adevăratele valori ne asigură alegerile corecte în viață;

Doamna Ana Birchall:

Mulțumesc mult, domnule președinte.

Fiecare început ne oferă oportunitatea de a ne reinventa și de a construi pe o fundație puternică, neerodată de greșelile trecutului. Atunci când pornim la un nou drum, nutrim speranța că suntem mai puternici și mai înțelepți prin prisma experiențelor acumulate și a obstacolelor întâmpinate.

În această atmosferă debutează și noul an școlar în care speranța, dorința de mai bine și responsabilitatea față de generațiile care vin ne unesc în demersul de a transforma realmente educația într-o adevărată prioritate pentru noi. Ne revine astfel sarcina de a căuta cele mai bune politici și soluții pentru ca acest domeniu vital oricărei națiuni să cunoască progrese semnificative.

Stimate colege,

Stimați colegi,

Declarația politică de astăzi reprezintă un îndemn la unitate de viziune și de decizie atunci când vorbim despre educația copiilor noștri. Așa cum bine știți, am fost dintotdeauna un susținător al ideii conform căreia domeniul educației se înscrie pe o axă ce trebuie abordată într-un registru transpartinic. De aceea, încă din 2005 am inițiat Pactul Național pentru Educație și m-am luptat tocmai pentru ca educația să fie scoasă din catacombele politicii, fiind un domeniu de siguranță națională.

Educația joacă un rol cardinal în orice proiect strategic, pentru că de performanța generațiilor viitoare depinde realizarea promisiunilor de mai bine, altminteri sistemul inversat de valori va deveni oglinda neputinței noastre. Este foarte important să oferim copiilor noștri cele mai bune condiții pentru o educație riguroasă și temeinică, dar este la fel de important să oferim stabilitate, predictibilitate și coerență de poziționare pe termen mediu și lung pentru a avea performanță.

Îmi vin în minte cuvintele lui Aristotel, unul dintre marii dascăli ai umanității, care spunea, citez: "Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viață; de aceea pe lângă viață, dăruiți copiilor și arta de a trăi bine, educându-i".

Mă alătur acestui îndemn pentru că, în opinia mea, educația ar trebui să fie în primul rând legată de valori. Școala nu ar trebui numai să informeze, ci să și formeze, în special caractere. Înainte de a dori să transmitem un set de cunoștințe copiilor noștri, cred că ar fi necesar să le transmitem valorile care îi fac să fie în primul rând oameni.

Investiția în educația generațiilor viitoare este o investiție în viitorul nostru ca națiune. Alături de buget, viziune, programe educaționale și pacte naționale pentru educație, care cu siguranță sunt necesare, și pentru care am pledat activ, inclusiv de la această tribună, cred că avem nevoie, în egală măsură, de o fundație solidă pe care să putem transpune valorile primite de la părinții și bunicii noștri, pe care avem datoria să le transmitem mai departe. Fără această bază orice investiție este sortită eșecului.

Deși educația este cea mai bună zestre pe care o putem oferi unui copil, nu orice fel de instruire este și eficientă. Tocmai de aceea este esențială cunoașterea și interiorizarea unui set de valori care să îi ajute pe copii să se dezvolte în tinerii de mâine. Din acest motiv susțin cu fiecare ocazie necesitatea de a avea în spațiul românesc un sistem axiologic bine definit, care să poată fi transmis cu naturalețe de la o generație la alta, acest sistem fiind foarte bine definit.

Mai mult decât atât, copiii noștri au nevoie de stabilitate, de predictibilitate și de coerență în procesul de instruire și în politicile educaționale.

Avem o responsabilitate, colectiv și individual, față de exodul elitelor românești. Numai prin strategii coerente de creștere a nivelului de formare, de creare a noi locuri de muncă și de sporire a prestigiului României pe plan internațional vom reuși să convingem tinerii că se pot realiza din punct de vedere personal și profesional aici, acasă. Nu trebuie să fim nepăsători față de pericolul fenomenului brain-drain, pentru că cea mai de preț avuție a unei națiuni este capitalul ei uman, iar România a fost binecuvântată de Dumnezeu cu niște copii sclipitori, deosebit de înzestrați intelectual.

Văd această realitate ori de câte ori poposesc în colegiul meu de pe Valea Tutovei și sunt fascinată și îndrăgostită de frumusețea interioară, talentul și inteligența copiilor noștri, nevalorificate din păcate la adevăratul lor potențial.

Nu în ultimul rând, atunci când vorbim despre educație trebuie să ne prețuim dascălii în spiritul misiunii lor fundamentale. Toți cei care împărtășesc din lumina sufletului lor un crâmpei și o scânteie de cunoaștere copiilor noștri merită mai mult respect și considerație. Am susținut și voi susține mereu că este extrem de important pentru viitorul nostru ca neam să facem tot ce ne stă în putință pentru a crește standardele sistemului de educație. Și unde poate fi mai potrivit să intervenim, dacă nu tocmai în debutul parcursului educațional și prin sprijinirea dascălilor noștri.

Acum, la început de an, le doresc tuturor elevilor multă baftă în acest început nou, iar cadrelor didactice le urez multă putere de muncă și capacitate de sacrificiu și le mulțumesc pentru că în fiecare zi modelează caractere!

Vă mulțumesc.

Ana Birchall, Colegiul nr. 5, Vaslui.

        ................................................
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: O abordare cuprinzătoare pentru stimularea comerțului electronic transfrontalier în beneficiul cetățenilor și întreprinderilor europene COM(2016) 320 (PHCD 72/2016) (rămas pentru votul final)  

Doamna Ana Birchall:

Vă mulțumesc mult, domnule președinte.

În legătură cu COM 320, pe scurt, Comisia pentru afaceri europene a subliniat că eliminarea barierelor din calea comerțului electronic se subscrie finalizării pieței unice digitale, care, la rândul său, este a doua cea mai mare prioritate politică a actualei Comisii Europene, destinată să contribuie la crearea de locuri de muncă și creștere economică în Uniunea Europeană.

Comisia noastră a semnalat, totuși, că o concentrare excesivă pe comerțul electronic în procesul de punere în practică a strategiei privind piața unică digitală ar putea reduce capacitatea Uniunii Europene de a promova și alte inovații tehnologice emergente, cum sunt: bionica, robotica, inteligența artificială și altele.

De asemenea, în acord cu Comisia Europeană, a constatat că în mediul online persistă situații frecvente în care accesul consumatorilor la oferte din alte țări este blocat. Și am învederat acest lucru în opinia noastră, propunând și anumite măsuri.

De asemenea, am constatat că factorii de decizie politică de la nivelul Uniunii Europene consideră că există cazuri justificate pentru a menține fragmentarea pieței, ca de exemplu pentru a se asigura libertatea de afaceri.

De asemenea, în acord cu Parlamentul European, comisia noastră s-a raliat solicitării adresate Comisiei Europene de a identifica și defini grupuri de cazuri în care discriminarea este justificată în temeiul art. 20 alin. (2) din Directiva privind serviciile, pentru a clarifica ce anume constituie practici discriminatorii nejustificate ale unor entități private.

Opinia noastră, așa cum a fost discutată și adoptată în ședința comisiei noastre din 14 septembrie, în prezența a 15 din 21 de membri, a fost adoptată în unanimitate și o supunem spre aprobare plenului Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

        ................................................
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European Către un spațiu unic pentru TVA în UE - Momentul deciziei COM(2016) 148 (PHCD 73/2016) (rămas pentru votul final)  

Doamna Ana Birchall:

Vă mulțumesc mult, domnule președinte.

În legătură cu COM 148/2016, vă prezint, pe scurt, ceea ce a hotărât comisia noastră și vă supunem spre adoptare. Și anume, în opinia noastră, am apreciat efortul constant al Comisiei Europene de a reglementa și moderniza regimul de colectare a TVA în Uniunea Europeană pentru a combate evaziunea fiscală, întrucât aceasta reprezintă una dintre principalele provocări cu care se confruntă statele membre.

Am salutat inițierea unui plan de acțiune pentru crearea unui sistem unic și definitiv pentru TVA în Uniunea Europeană, care să fie întemeiat pe principiul impozitării în țara de destinație a mărfurilor.

Am observat că actualul sistem TVA este fragmentat, creând sarcini administrative semnificative, cu precădere întreprinderilor mici și mijlocii, astfel încât considerăm necesară o aplicare neutră din punct de vedere tehnologic a normelor în materie de TVA care să garanteze că versiunea fizică și cea digitală a unui produs sunt tratate la fel.

Am considerat că este nevoie de întărirea cooperării administrative atât între statele membre, cât și cu țările din afara Uniunii Europene privind combaterea evaziunii și fraudei în domeniul TVA, stabilind standarde de cooperare bazate pe principiile transparenței, bunei guvernanțe și schimbului de informații.

În concluzie, Comisia pentru afaceri europene susține pe fond prezenta propunere și crede că este esențială consolidarea parteneriatului Comisiei Europene cu statele membre pentru asigurarea unei aplicări inteligente, precise și eficiente a legislației în domeniul fiscalității.

Opinia comisiei noastre a fost adoptată în ședința din 6 septembrie 2016, în prezența a 15 din cei 21 de membri, și o supunem, în integralitatea sa, spre aprobare plenului Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

        ................................................
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit COM (2016) 198 (PHCD 74/2016) (rămas pentru votul final)  

Doamna Ana Birchall:

Vă mulțumesc mult, domnule președinte.

În legătură cu COM 198, pe fond, Comisia pentru afaceri europene apreciază că în opinia sa, propunerea de directivă este complementară cu pachetul antievaziune lansat în luna ianuarie a anului în curs în scopul de a continua lupa contra evaziunii fiscale practicate de anumite întreprinderi multinaționale care se estimează că aduc prejudicii anuale de 50-70 de miliarde de euro la bugetele statelor membre.

În analiza noastră, am constatat că propunerea impune întreprinderilor multinaționale cu o cifră de afaceri netă mai mare de 750 de milioane de euro să facă publice anumite informații din rapoartele financiare și nefinanciare, cu scopul de a se asigura o mai bună respectare a legislațiilor fiscale naționale de către societățile multinaționale.

De asemenea, în opinia noastră, am considerat că informațiile de raportat ar trebui defalcate pe fiecare stat membru.

În plus, datorită existenței unor țări terțe care nu respectă standardele bunei guvernanțe fiscale, informațiile despre operațiunile societăților multinaționale ar trebui prezentate cu un nivel ridicat de detaliere.

De asemenea, am considerat că, pentru asigurarea respectării acestei directive, statele membre ar trebui să introducă o responsabilitate colectivă a organelor administrative de conducere și de control pentru aceste rapoarte.

Susținem intervenția Uniunii Europene, în sensul unei abordări unice în toate statele membre în materie de raportare financiară de natură să conducă la economii de costuri atât pentru administrațiile fiscale, cât și pentru societăți.

În concluzie, Comisia pentru afaceri europene susține pe fond prezenta propunere și crede că lupta concentrată împotriva evaziunii fiscale promovează o economie competitivă favorabilă creșterii economice.

Vă supunem spre aprobare opinia, așa cum a fost adoptată, în unanimitate, de comisia noastră, în ședința din 6 septembrie 2016, în prezența a 15 din 21 de membri.

Vă mulțumesc.

        ................................................
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European O agendă europeană pentru economia colaborativă COM(2016) 356 (PHCD 75/2016) (rămas pentru votul final)  

Doamna Ana Birchall:

Vă mulțumesc mult, domnule președinte.

În legătură cu COM 356, Comisia pentru afaceri europene susține această comunicare, întrucât documentul încurajează consumatorii, întreprinderile și autoritățile publice din statele membre ale Uniunii Europene, să se implice în economia colaborativă, prezentând un set de orientări în baza cărora statele membre să poată asigura o dezvoltare echilibrată a economiei colaborative.

Consideră că economia colaborativă va conduce la dezvoltarea unor modele de afaceri noi care, aplicate fiind în mod responsabil, pot aduce o contribuție importantă la creșterea ocupării forței de muncă și la creșterea economică din Uniunea Europeană.

Din punctul de vedere al României, măsurile propuse de această comunicare a Comisiei sunt în favoarea procesului de reducere a decalajelor sociale dintre țara noastră și statele membre dezvoltate ale Uniunii Europene.

Principalele aspecte legate de dezvoltarea acestui tip de economie privesc disponibilitatea bunurilor și serviciilor ce urmează a fi utilizate în comun și tehnologiilor IT.

Principalele provocări pe care noi le considerăm și le-am semnalat în opinia noastră sunt următoarele, și anume: nivelul scăzut de încredere în produsele și serviciile furnizate, regimul de răspundere, sarcinile administrative suplimentare datorate cererilor furnizorilor online și offline tradiționali și noi considerăm că România are șansa să promoveze mai mult sectorul său IT, ceea ce ar conduce la îmbunătățirea modului în care este percepută și țara noastră.

Pe fond, comisia noastră susține această comunicare și o supunem plenului Camerei Deputaților spre adoptare în forma în care a fost votată, în unanimitate, în ședința noastră din 14 septembrie, în prezența a 15 din 21 de membri.

Vă mulțumesc.

        ................................................
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Realizarea Agendei privind piața unică pentru susținerea creării de locuri de muncă, a creșterii economice și a investițiilor COM(2016) 361 (PHCD 76/2016) (rămas pentru votul final)  

Doamna Ana Birchall:

Vă mulțumesc mult, domnule președinte.

Legat de COM 361, comisia noastră are o opinie foarte largă și bine argumentată. Pe scurt, Comisia pentru afaceri europene apreciază că acest document realizează o radiografie a implementării prevederilor Agendei pentru piața unică și identifică ariile în care sunt necesare deciziile politice strategice pentru consolidarea și accelerarea reformelor necesare.

Noi considerăm că este necesară și susținem crearea de locuri de muncă durabile, stimularea creșterii competitivității mediului economic și a atractivității pentru investitori, prin perfectarea interacțiunilor între Uniunea Europeană și autoritățile naționale și regionale în vederea eliminării obstacolelor din calea investitorilor și continuării reformelor structurale.

De asemenea, suntem în favoarea introducerii pașaportului pentru servicii, ca instrument de facilitare a mobilității furnizorilor de servicii în alte state membre, care va facilita accesul profesioniștilor pe piața muncii în spațiul european transfrontalier.

De asemenea, apreciem favorabil demersurile Comisiei Europene privind combaterea obstacolelor în calea comerțului electronic transfrontalier în Europa, întrucât stoparea geo-blocării nejustificate și a altor forme de discriminare geografică va avea un impact pozitiv asupra consumatorilor.

De asemenea, considerăm că piața unică digitală reprezintă un domeniu de mare interes și poate fi un avantaj pentru România și ar trebui să fie una din prioritățile României.

Pe fond, comisia noastră susține această opinie și o supunem spre aprobare plenului Camerei Deputaților în forma în care a fost adoptată, cu unanimitate de voturi, în ședința comisiei noastre din 6 septembrie, în prezența a 15 din 21 de membri.

Vă mulțumesc.

        ................................................
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European Europa investește din nou - Bilanțul Planului de investiții pentru Europa și etapele următoare COM(2016) 359 (PHCD 77/2016) (rămas pentru votul final)  

Doamna Ana Birchall:

Vă mulțumesc mult, domnule președinte.

În legătură cu COM 359, pe scurt, Comisia pentru afaceri europene, în opinia sa, a salutat intenția Comisiei Europene de a consolida acoperirea sectorială și geografică a finanțării din Fondul European pentru Investiții Strategice.

Am recomandat Comisiei Europene și Băncii Europene de Investiții să ia în considerare deficitul de finanțare al fiecărui stat, ca un criteriu determinant în decizia privind investiția din Fondul European pentru Investiții Strategice.

A sprijinit elaborarea unor noi instrumente financiare destinate IMM-urilor inovatoare și cu creștere rapidă, precum și a întreprinderilor cu capitalizare medie, inclusiv crearea unor instrumente de capital specific.

De asemenea, am recomandat extinderea prioritară a investițiilor transfrontaliere strategice la granița estică a Uniunii, mai ales în situațiile în care regiunile geografice respective beneficiază și de legături istorice preferențiale cu statele membre.

De asemenea, am recomandat Comisiei Europene să recalibreze mecanismul de finanțare prin Fondul European pentru Investiții Strategice, astfel încât, prin proceduri simplificate și în condiții mai relaxate, să faciliteze accesul entităților cu capital de investiții redus.

Opinia, așa cum a fost adoptată în unanimitate de Comisia pentru afaceri europene în ședința din 14 septembrie 2016, în prezența a 15 din cei 21 de membri, este supusă în integralitatea sa aprobării plenului Camerei Deputaților.

Și eu vă mulțumesc pentru ajutorul de astăzi.

       

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 12 noiembrie 2019, 16:07
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro