Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 27-09-2016

Ședința Camerei Deputaților din 27 septembrie 2016

20. Dezbaterea Propunerii legislative privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuințelor de serviciu aflate în proprietatea Statului și administrate de Societatea Națională a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm. Vâlcea (Pl-x 291/2015) (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 291/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

22. Următoarea, Propunerea legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuințelor de serviciu aflate în proprietatea statului și administrarea Societății Naționale a Sării, Sucursala Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea.

Inițiatorii? Nu.

Îl rog tot pe domnul vicepreședinte Ciprian Nica, raport comun administrația și juridica.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nicolae-Ciprian Nica:

Vă mulțumesc frumos.

Senatul, în calitate de prima Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare trecerea locuințelor de serviciu din proprietatea statului și administrarea Societății Naționale a Sării, Sucursala Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale Brezoi, Costești, Ocnele Mari și Baia de Fier și în administrarea consiliilor locale respective.

Odată cu trecerea în proprietatea consiliilor locale, locuințele de serviciu își vor schimba destinația, devenind locuințe sociale și vor fi repartizate foștilor angajați, actualilor angajați sau urmașilor acestora.

Deoarece, potrivit prevederilor art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului, iar, potrivit prevederilor art.167 alin.(1) din Legea nr.287/2009, republicată, dreptul de administrare se constituie prin hotărâre.

Propunem respingerea.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Intervenții? Nu sunt.