Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 27-09-2016

Ședința Camerei Deputaților din 27 septembrie 2016

23. Supunerea la votul final:  
  23.13 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României (PL-x 193/2016) (adoptat)
 
consultă fișa PL nr. 193/2016

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

13. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, PL-x 193/2016 - lege ordinară.

Comisia juridică, de disciplină și imunități propune adoptarea.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 192 de voturi pentru, a fost adoptat.