Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 27-09-2016

Ședința Camerei Deputaților din 27 septembrie 2016

23. Supunerea la votul final:  
  23.15 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii privind organizarea și funcționarea Poliției Române nr.218/2002 (Pl-x 875/2015) (respinsă)
 
consultă fișa PL nr. 875/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Trecem la secțiunea Legi ordinare, respingeri.

15. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii privind organizarea și funcționarea Poliției Române nr.218/2002, Pl-x 875/2015 - lege ordinară.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională propune respingerea.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 194 de voturi pentru, a fost adoptată respingerea.