Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 4, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.139/10-10-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 04-10-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 4, 2016

10. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, cu modificările și completările ulterioare și modificarea unor acte normative (Pl-x 257/2016) (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 257/2016

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

25. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului - Pl-x 257.

Inițiatorii? Nu doresc să intervină.

Comisia juridică. Domnule vicepreședinte Nica, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nicolae-Ciprian Nica:

Mulțumesc, domnule președinte.

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată, în conformitate cu dispozițiile art. 75 alin. (1) din Constituția României. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în scopul consolidării activității Avocatului Poporului, de apărător al drepturilor românilor în domeniul controlului constituțional și al mișcării practicii judiciare.

Prin proiectul de act normativ se propune și modificarea art. 3 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ și abrogarea alin. (3) al art. 16 din Legea nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă.

Consiliul Superior al Magistraturii a avizat favorabil, cu observații și propuneri.

Guvernul României a fost sesizat, nu a transmis încă un punct de vedere.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat negativ.

Comisia pentru muncă și protecție socială a avizat favorabil.

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au avizat propunerea legislativă în ședința din data de 20 septembrie 2016.

La dezbaterea inițiativei legislative au participat, în calitate de invitați, domnul Victor Ciorbea, Avocatul poporului, domnul Ionel Oprea, domnul Mircea Criste, doamna Magda Ștefănescu, doamna Ecaterina Teodorescu, adjuncți ai Avocatului poporului și doamna Gabriela Scutea, secretar de stat în Ministerul Justiției.

Invitații au susținut adoptarea inițiativei legislative cu amendamentele admise din anexa la raport.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, un raport de adoptare a propunerii legislative.

Face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții? Da. Domnul Márton Árpád, Grupul UDMR.

Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă spun din start, Grupul UDMR susține acest proiect de lege care modifică în foarte multe puncte legea inițială, printre altele având și intervenții de domeniul... a proteja drepturile omului în închisori.

Și, dacă vorbim despre o astfel de lege, trebuie să vă aduc în atenție dreptul avocatului poporului de a avea propuneri de modificare a unor legi, inclusiv în acest domeniu. Avocatul Poporului a avut un raport în 2015 privind situația din închisorile din România. Din păcate, noi nu ne-am prea făcut treaba.

Doamna ministru a pus pe site niște idei de modificare în domeniu, dar, din păcate, modificările preconizate, propuse de Avocatul poporului, printre altele, inclusiv de recomandări ale Consiliului Europei, încă nu s-au materializat într-o lege aprobată de Parlament.

Ca atare, stimați colegi, eu vă rog ca, în ipostaza în care apar astfel de legi, să dezbatem în procedură de urgență, pentru a ne conforma unor idei generoase de apărare a drepturilor omului.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Alte intervenții dacă sunt? Da, Grupul PNL, domnul Andronache. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gabriel Andronache:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Această propunere legislativă vine să transpună în legislația internă reglementări referitoare la Centrul pentru Prevenirea Torturii, o reglementare care trebuia implementată, poate, de mai multă vreme. Pe cale de consecință, având în vedere dispozițiile din Convenția la care România este parte, susținem această reglementare.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc.

Alte intervenții? Nu.

Este o inițiativă care e susținută de toate grupurile parlamentare.

Încep dezbaterile. Sunt 71 de amendamente.

De la 1 la 10, dacă sunt observații? Nu.

De la 11 la 20, dacă sunt observații? Nu.

De la 21 la 30, dacă sunt observații? Nu.

De la 31 la 40, dacă sunt observații? Nu.

De la 41 la 50, dacă sunt observații? Nu.

De la 51 la 60, dacă sunt observații? Nu.

De la 61 la 71, dacă sunt observații? Nu.

Vă mulțumesc, stimați colegi. Rămâne la votul final. Are caracter organic.

Anunț că este prezent și domnul Avocat al poporului, însoțit de adjuncții dumnealui.

Mulțumesc mult, domnule...

Mergem mai departe.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 28 february 2020, 10:20
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro