Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 04-10-2016

Ședința Camerei Deputaților din 4 octombrie 2016

15. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar (PL-x 60/2016) (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 60/2016

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

30. Următorul proiect. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar.

Inițiatorul? Domnule secretar de stat, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florea-Tiberiu Trifan (secretar de stat, Ministerul Afacerilor Interne):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin Ordonanța Guvernului nr.1 din 2016, se propun măsuri de soluționare, pe loc sau în cel mai scurt timp, a cererilor de eliberarea certificatelor de cazier judiciar formulate de cetățenii români și de alte persoane fizice din străinătate, după cum urmează: eliberarea de adeverințe cu valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, la solicitarea persoanelor fizice aflate în străinătate, pe baza verificărilor efectuate în evidențele autorităților române competente; adeverințele vor fi utilizate exclusiv în străinătate, fiind eliberate în cel mult zece zile de la data solicitării, cu perioadă de valabilitate șase luni de la data eliberării; Conectarea la sistemul informatizat în vederea utilizării evidențelor privind cazierul judiciar și a structurilor Ministerului Afacerilor Externe, misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României.

În considerarea celor anterior menționate, vă rugăm să adoptați proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2016.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnule Ciprian Nica, vă rog, raportul Comisiei juridice.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nicolae-Ciprian Nica:

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, cu modificările și completările ulterioare, în sensul reglementării posibilității eliberării, la cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, a unor adeverințe cu valoare juridică, a unui certificat de cazier judiciar, de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Comisia pentru politică externă a avizat favorabil.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a avizat favorabil.

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avizat favorabil.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților un raport de adoptare a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar. Face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Intervenții dacă sunt? Da.

Domnule Dumbrăvanu, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Paul Dumbrăvanu:

Stimați colegi,

În mod evident, Grupul Partidului Național Liberal susține această ordonanță și adoptarea ei, pentru că este un demers util și absolut necesar la 20 de ani de la apariția internetului, ca oamenii din afara țării, care sunt cetățeni români și au aceleași drepturi cu cei de aici care locuiesc în România, să poată să-și procure aceste caziere judiciare imediat și nu să stea câteva săptămâni sau chiar luni până să-și rezolve o problemă absolut necesară pentru dezvoltarea lor în comunitățile respective.

De aceea, cred că toate măsurile care țin de eficientizarea relației cu persoanele din afara țării sunt de susținut și, în același timp, trebuie să ne uităm în legislație să vedem în ce măsură și alte piedici există în calea dezvoltării lor.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc. Nu mai sunt alte intervenții.