Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 4, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.139/10-10-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
19-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 04-10-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 4, 2016

16. Dezbaterea Proiectului de Lege privind venitul minim de incluziune (PL-x 368/2016) (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 368/2016

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

31. Ultimul raport. Este vorba de Proiectul de Lege privind venitul minim de incluziune, PL-x 368.

Guvernul?

Vă rog, doamnă secretar de stat.

Video in format Flash/IOS

Doamna Oana Silvia Țoiu (secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice):

Mulțumesc, domnule președinte.

Conform Legii asistenței sociale nr. 292 din 2011, principala formă de sprijin pentru prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială este venitul minim de incluziune acordat din bugetul de stat ca diferență între nivelurile prevăzute prin lege specială și venitul net al familiei sau al persoanei singure, realizat sau obținut într-o anume perioadă de timp, în scopul garantării unui venit minim fiecărei persoane din România.

Pornind de la cele trei programe actuale, proiectul de lege își propune: introducerea unui program modern de corelare a celor trei programe existente; reducerea diferențelor dintre mediul urban și mediul rural, prin luarea în considerare a autoconsumului în agricultura de subzistență; consolidarea componentei promuncă, prin introducerea de stimulente financiare în cadrul tuturor componentelor VMI și păstrarea unei părți din veniturile câștigate în muncă, astfel încât acțiunea socială își schimbă sensul de la o intervenție reactivă la una proactivă; efectuarea de plată unică lunară pentru aceeași familie, ceea ce înseamnă costuri administrative reduse; este păstrată nevoia de a menține copiii în școală, precum și obligativitatea de a nu refuza locuri de muncă sau formarea profesională.

Guvernul susține raportul comisiei.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Îl invit pe domnul vicepreședinte Mihai Baltă.

Înțeleg că are de la Departamentul Legislativ și o observație de tehnică legislativă. Cu această ocazie, domnule deputat, vă urez la mulți ani, că e ziua dumneavoastră astăzi.

Vă rog să prezentați raportul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai Baltă:

Mulțumesc, domnule președinte, și pentru prezentarea la raport și pentru urare.

Raport asupra Proiectului de Lege privind venitul minim de incluziune.

În conformitate cu prevederile art. 95 și art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată prin adresa nr. PL-x 368/2016 din 26 septembrie 2016 cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgență, a Proiectului de Lege privind venitul minim de incluziune.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru acordarea venitului minim de incluziune ca venit de asistență socială pentru familiile și persoanele singure aflate în situație de dificultate, în scopul prevenirii și combaterii sărăciei și riscului de excluziune socială.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 19 septembrie 2016.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 287 din 1 aprilie 2016, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social nr. 1085 din 15 martie.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai Baltă:

La dezbaterile care au avut loc în ședința comisiei din 27 septembrie 2016 au participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, doamna Iolanda Stăniloiu, secretar de stat, doamna Mihaela Grecu, director.

La lucrările comisiei și-au înregistrat prezența 18 deputați, din totalul de 22 membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin.(3) din Constituția României, republicată.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc mult.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai Baltă:

În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Fac precizarea că, în urma sesizării făcute de Departamentul Legislativ, la art. 90, la pct. 90, la art. 74 alin. (4) prevederile de la punctul 2 privind convenția prevăzută la alin. (4) are următoarea formă, înlocuirea acestei sintagme din Teza a II-a astfel: "Editarea mandatelor poștale prevăzute la alin. (2) se face fie direct de către agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială, fie pe bază de contracte încheiate cu prestatori de astfel de servicii prin care se stabilește inclusiv formatul mandatului."

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc.

Dacă sunt intervenții? Da. Îl rog pe domnul președinte Victor Paul Dobre.

Vă rog, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Victor Paul Dobre:

Mulțumesc, domnule președinte.

Grupul PNL susține adoptarea acestui proiect, din următoarele considerente: introduce un program modern de corelare a celor trei beneficii sociale, respectiv, venitul minim garantat, alocația pentru susținerea familiei și ajutoarele pentru încălzire; de asemenea, prin această lege se va eficientiza procesul de stabilire și de plată a acestor drepturi, se simplifică procedura de acordare a lor și reduce costurile administrative a formularelor și documentelor solicitate.

De asemenea, se va face o singură plată lunară pentru aceeași familie și nu una sau mai multe, cum e cazul în prezent.

Din aceste considerente, apreciem proiectul de lege al Guvernului și-l vom susține.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții. Nu sunt.

A, vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Molnar Zsolt:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Grupul UDMR salută inițiativa Guvernului și, după dezbaterile din comisie, am ajuns la concluzia că este o inițiativă bine-venită, în primul rând pentru că aduce o eficientizare a sistemului, în al doilea rând, vedem și posibilitatea de a crește puțin aceste indemnizații. Însă, poate, ce este cel mai important, este că discutăm tot mai mult și discutăm chiar la nivel legislativ de incluziune socială, un subiect care merită mult mai multă dezbatere în România.

De aceea, Grupul UDMR va susține această inițiativă.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Alte intervenții? Nu mai sunt alte intervenții.

Sunt 120 de amendamente.

De la 1 la 30 dacă sunt observații? Nu. Adoptate.

De la 31 la 40 dacă sunt observații? Nu. Adoptate.

De la 40 la 60 dacă sunt observații? Nu. Adoptate.

De la 60 la 80 dacă sunt observații? Nu. Adoptate.

De la 80 la 100 dacă sunt observații? Nu. Adoptate.

De la 101 la 120 dacă sunt observații? Nu. Adoptate.

Anexa 1. Observații? Nu.

Anexa 2. Observații? Nu.

Vă mulțumesc, stimați colegi.

Rămâne la votul final. Are caracter organic.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 20 november 2019, 6:38
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro