Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 4, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.139/10-10-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 04-10-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 4, 2016

18. Supunerea la votul final:  

     

După pauză

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Rog colegii să ia loc, să putem începe ședința. Vă rog frumos, stimați colegi.

Și colegii care sunt la o țigară să intre în sală, să putem începe sesiunea de vot final.

Bun. Vă rog să luați loc să putem începe ședința de vot final, stimați colegi.

Procedură, domnul Cernea. Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Remus-Florinel Cernea:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte.

Mi-ați promis că mă veți informa cu privire la momentul în care vom putea vota din nou electronic. Aparatura merge, cartelele le avem, sunt funcționale, nu există nicio justificare serioasă pentru a amâna votul electronic. Neavând vot electronic, votul cu ridicare de mână nu este numărat corect, iar cetățenii nu vor afla cine, cum a votat pe proiectele specifice pe care le avem pe ordinea de zi. De aceea, eu îmi continui greva de vot...

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Remus-Florinel Cernea:

...și în fiecare ședință o să vă rog să-mi spuneți de ce nu votăm electronic.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Da. În momentul în care în Biroul permanent vom lua o hotărâre în acest sens, vă voi informa.

Vă mulțumesc mult.

Continuăm.

Începem, da?

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu Punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea pentru a combate terorismul și a deschide calea către o uniune a securității efectivă și autentică COM(2016) 230 (PH CD 91/2016) (adoptat)

1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu "Punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea pentru a combate terorismul și a deschide calea către o uniune a securității efectivă și autentică" COM (2016) 230.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

188 de voturi pentru. Mulțumesc.

Mai departe.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor -Evaluarea punerii în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor și a Recomandării Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre - 2016 COM (2016) 424 (PH CD 93/2016) (adoptat)

2. COM 424. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor -Evaluarea punerii în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor și a Recomandării Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre - 2016 COM (2016) 424.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

189 de voturi pentru.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor O nouă agendă pentru competențe în Europa COM (2016) 381 (PH CD 94/2016) (adoptat)

3. COM 381. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul- Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O nouă agendă pentru competențe în Europa COM (2016) 381.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

188 de voturi pentru.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu Elemente pentru un cadru strategic la nivelul UE pentru sprijinirea reformei sectorului de securitate JOIN (2016) 31 (PH CD 95/2016) (adoptat)

4. COM 31. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu "Elemente pentru un cadru strategic la nivelul UE pentru sprijinirea reformei sectorului de securitate" JOIN (2016) 31.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

192 de voturi pentru.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare) COM(2016) 270 (PH CD 96/2016) (adoptat)

5. COM 270. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare) COM (2016) 270.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

192 de voturi pentru.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Consolidarea sistemului de reziliență cibernetică al Europei și încurajarea unui sector al securității cibernetice competitiv și inovator COM (2016) 410 (PH CD 92/2016) (adoptat)

6. COM 410. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Consolidarea sistemului de reziliență cibernetică al Europei și încurajarea unui sector al securității cibernetice competitiv și inovator COM (2016) 410.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

192 de voturi pentru.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Plan de acțiune privind integrarea resortisanților din țările terțe COM(2016) 377(PH CD 97/2016) (adoptat)

7. COM 377. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor "Plan de acțiune privind integrarea resortisanților din țările terțe" COM (2016) 377.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 192 de voturi pentru, a fost adoptat.

Următorul.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE COM (2016) 450 (PH CD 98/2016) (adoptat)

8. COM 450. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE COM (2016) 450.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 194 de voturi pentru, a fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Comunicare privind măsuri suplimentare de sporire a transparenței și de întărire a luptei împotriva evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale COM (2016) 451 (PH CD 99/2016) (adoptat)

9. COM 451. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Comunicare privind măsuri suplimentare de sporire a transparenței și de întărire a luptei împotriva evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale COM (2016) 451.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

197 de voturi pentru.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește accesul autorităților fiscale la informații privind combaterea spălării banilor COM (2016) 452 (PH CD 100/2016) (adoptat)

10. COM 452. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește accesul autorităților fiscale la informații privind combaterea spălării banilor COM (2016) 452.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 197 de voturi pentru, a fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformare) - COM(2016)465, la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau persoanele eligibile pentru protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate și de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung - COM(2016)466, la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri comune în materie de protecție internațională în Uniune și de abrogare a Directivei 2013/32/UE - COM(2016)467 și la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului de relocare al Uniunii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului - COM(2016) 468 (PH CD 101/2016) (adoptat)

11. COM 468. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformare) - COM (2016) 465, la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau persoanele eligibile pentru protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate și de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung - COM (2016)466, la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri comune în materie de protecție internațională în Uniune și de abrogare a Directivei 2013/32/UE - COM (2016)467 și la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului de relocare al Uniunii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului - COM (2016) 468.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 197 de voturi pentru, a fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Sprijinirea prevenirii radicalizării care duce la extremism violent COM(2016) 379 (PH CD 102/2016) (adoptat)

12. COM 379. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Sprijinirea prevenirii radicalizării care duce la extremism violent COM (2016) 379.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 198 de voturi pentru, a fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 90/2016) (adoptat)

13. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 197 de voturi pentru, a fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice (PL-x 100/2016) (adoptat)

Trecem la secțiunea legi ordinare, adoptări.

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice.

Comisia juridică propune adoptarea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 198 de voturi pentru, a fost adoptat.

Explicarea votului. Doamna Ana Birchall.

Vă rog, doamnă deputat.

Video in format Flash/IOS  

Doamna Ana Birchall:

Mulțumesc mult, domnule președinte.

Dragi colege, dragi colegi,

Vreau să vă mulțumesc pentru votul de astăzi și sper ca, o dată pentru totdeauna, să punem punct discuțiilor despre necesitatea acestei legi extrem de importante și anume, insolvența persoanelor fizice. Și fac apel la Guvernul României să nu mai tergiverseze punerea în aplicare a acestei legi extrem de importante, să nu mai găsească tertipuri prin care să încerce din nou amânarea intrării în vigoare a acestei legi extrem de necesare și să dea astfel și românilor un instrument legal, european, care să-i poată ajuta atunci când sunt într-un necaz financiar, să nu mai stea cu frica în sân că sunt executați silit sau că-și pierd agoniseala de o viață.

Vă mulțumesc foarte mult.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Grupul PNL. Vă rog, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ioan Cupșa:

Sărut mâinile, doamnelor,

Bună ziua, domnilor.

Partidul Național Liberal și-a exprimat voința politică de a vota un astfel de proiect de lege, de adopta și, respectiv, de a vota un proiect de lege privitor la insolvența persoanelor fizice, un act normativ absolut necesar încă de anul trecut.

Partidul Național Liberal consideră că acest act normativ este absolut necesar societății românești. Insolvența persoanelor fizice trebuia să fie reglementată și a fost reglementată, însă, constatăm de asemenea, și e rolul nostru de a fi critici atunci când este necesar, că acest proiect de lege din anumite puncte de vedere are o problemă.

Această procedură administrativ-juridică se datorează în bună măsură unui compromis pe care viitorul Parlament va trebui să-l corecteze. Procedura administrativă este o procedură greoaie, o procedură improprie, cum spuneam, este nepotrivită. Guvernele, și subliniez aici, guvernele, în primul rând Guvernul Ponta, cel care a determinat acel compromis, în loc s-avem o procedură simplă, o procedură juridică, așa cum avem îndeobște în insolvența persoanei juridice, ne-am trezit cu un amestec nepotrivit de procedură administrativă și procedură juridică.

Niciunul dintre guverne n-a reușit să pună în aplicare această lege. Astăzi, prin votul nostru, spunem și prezentului Guvernul că această lege trebuie să intre în vigoare. Trebuie să intre în vigoare cât mai repede. Urmează să faceți toate demersurile, rectificările bugetare potrivite, tot ceea ce ține de dumneavoastră ca Legea insolvenței persoanelor fizice să intre în vigoare.

Încă o dată, este un vot prin care Partidul Național Liberal își manifestă voința politică ca Legea insolvenței persoanelor fizice, act normativ absolut necesar, să intre în vigoare.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Mártón Árpád, Grupul UDMR.

Vă rog, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Așa cum am susținut și în dezbaterile generale la această lege, grupul nostru a susținut și inițiativa legislativă și raportul venit de la comisie.

În continuare însă avem suspiciuni pentru că n-am reușit încă să primim răspunsul din partea Guvernului, dacă se va achita de obligația sa de a respecta legea.

Indiferent dacă s-ar fi votat 31 octombrie sau 31 decembrie, până va fi, acest Guvern va face ceva ca această lege să se aplice? N-am primit acest răspuns. Din păcate, în continuare avem suspiciunea că s-ar putea ca în continuare să nu se aplice această lege. Viitorul Guvern va trebui să o pună în aplicare.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Da, vă rog, Minoritățile.

Domnul Merka.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Adrian-Miroslav Merka:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Sunt foarte multe legi care trec prin Camera Deputaților și la foarte multe legi ne exprimăm un punct de vedere pro sau contra, aducem argumente, de ce ar trebui să se aplice sau nu, dar sunt unele legi pe care într-adevăr ni le cer cetățenii. Nu toți, dar o mare parte care au intrat în anumite probleme, indiferent de ce parte politică sau apolitică sunt.

Și noi, ca grup, am participat activ, alături de colegii care au inițiat această lege, în momentele în care am reușit să ne facem și noi auziți și simțiți.

Felicit colegii care au avut această inițiativă și că au avut răbdarea de a ajunge la un punct final în care putem să spunem că da, am ajuns să votăm și această lege. E prioritară, e importantă. Să sperăm că într-adevăr vor beneficia cei care au mai rămas să beneficieze de această lege și să se sprijine pe această lege.

Grupul a sprijinit și va sprijini în continuare aceste legi punctuale, pe probleme punctuale ale societății.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Doamna Adam, Grupul UNPR.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Luminița-Pachel Adam:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Și Grupul Partidului Mișcarea Populară susține acest proiect de lege. Considerăm că este o dreptate care se face cetățenilor.

Dar vreau să vă rog să nu vă supărați pe mine, să ne amintim de colegul nostru, domnul deputat Grosaru, care astăzi nu mai este printre noi, care a promovat un asemenea proiect de lege, care a ținut foarte mult ca insolvența persoanelor fizice să fie reglementată în România.

Vă mulțumesc foarte mult.

Și cum v-am spus, susținem acest proiect. Considerăm că este foarte bun pentru cetățeni.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Altcineva? Nu.

Mulțumesc.

Mergem mai departe.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege pentru aprobarea încetării valabilității acordurilor privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor încheiate de către România cu statele membre ale Uniunii Europene (PL-x 322/2016) (adoptat)

15. Proiectul de Lege pentru aprobarea încetării valabilității acordurilor privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor încheiate de către România cu statele membre ale Uniunii Europene.

Comisia pentru politică economică propune adoptarea.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 197 de voturi pentru, a fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcția de locuințe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la București la 12 ianuarie 2016 și la Paris la 22 ianuarie 2016 (PL-x 305/2016) (adoptat)

16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcția de locuințe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la București la 12 ianuarie 2016 și la Paris la 22 ianuarie 2016.

Comisia pentru buget propune adoptarea.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 198 de voturi pentru, a fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din 1987 nr.341/2004 (PL-x 721/2015) (adoptat)

17. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din 1987 nr. 341/2004.

Comisia juridică propune adoptarea.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

198 de voturi pentru. A fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege pentru completarea art.4<SUP>1</SUP> din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 (PL-x 104/2016) (adoptat)

18. Proiectul de Lege pentru completarea art. 41 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004.

Comisia juridică propune adoptarea.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

198 de voturi pentru. A fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar (PL-x 60/2016) (adoptat)

19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar.

Comisia juridică propune adoptarea.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

198 de voturi pentru. A fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (PL-x 387/2016) (adoptat)

Trecem la secțiunea "Legi organice. Adoptări".

20. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

Comisia juridică propune adoptarea.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 198 de voturi pentru, a fost adoptat.

21. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență...

Explicarea votului. Domnule Cupșa, vă rog.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Ioan Cupșa:

Doamnelor și domnilor,

Vă mulțumim pentru votul pe care l-ați dat astăzi în Parlament acestei inițiative legislative. Este o inițiativă legislativă... (Rumoare.)

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Vă rog, continuați.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ioan Cupșa:

Vă mulțumesc pentru ajutor, dragi colegi.

Vă mulțumesc pentru ajutor, da.

Deci inițiativa legislativă ne aparține și mulțumim... aparține Partidului Național Liberal, dar mulțumim pentru sprijinul politic pe care l-am primit de la toate partidele.

Vă mulțumim pentru votul pe care l-ați dat.

Nevoia a fost una evidentă. Este o nevoie pe care practica a relevat-o. Nevoia de a modifica Legea nr. 161/2003, din cauza unor neconcordanțe cu Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale.

Am fost nevoiți, pentru a stabili, a circumstanția exact care sunt drepturile și obligațiile consilierului local, ale consilierului județean, ale primarului, ale viceprimarului, ale președintelui de consiliu județean, ale vicepreședintelui de consiliu județean, să facem aceste modificări.

Subliniez, pentru buna funcționare a unităților administrativ-teritoriale, pentru buna funcționare a consiliilor locale, pentru buna funcționare a consiliilor județene.

Încă o dată, vă mulțumesc tuturor.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții? Nu mai sunt alte intervenții.

Mergem mai departe.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (PL-x 318/2014) (adoptat)

21. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Comisia juridică și Comisia pentru administrație propun adoptarea.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 197 de voturi pentru, a fost adoptat.

Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, precum și pentru modificarea unor acte normative (Pl-x 257/2016) (adoptată)

22. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, precum și pentru modificarea unor acte normative.

Comisia juridică propune adoptarea.

Cine este pentru? 132.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? 65.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Nu a întrunit numărul de voturi pentru a fi adoptată. Va merge la Senat, respinsă.

Următorul.

23. Proiectul de Lege..

Domnul... vă rog, explicarea votului, domnul Márton Árpád.

Domnul Márton Árpád, da.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Am așteptat câteva clipe înainte de a-mi anunța intervenția la microfon. Am sperat ca Grupul Liberal să ne explice de ce n-a votat acest proiect de lege. Poate mai așteaptă să fie penalizată România de câteva ori, pentru încălcarea drepturilor omului.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Domnul Andronache.

Vă rog, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Gabriel Andronache:

Domnule președinte,

Am afirmat că susținem modificările referitoare la Centrul pentru Prevenirea Torturii, însă în proiectul de lege, în propunerea legislativă, sunt incluse o serie de modificări care nu au legătură cu chestiunile privitoare la Centrul pentru Prevenirea Torturii. Acesta este motivul pentru care grupul a considerat necesar să se abțină.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Alte intervenții? Nu mai sunt.

Și următorul.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege privind venitul minim de incluziune (PL-x 368/2016) (adoptat)

23. Proiectul de Lege privind venitul minim de incluziune.

Comisia pentru muncă propune adoptarea.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

202 voturi pentru. A fost adoptat.

Mergem la secțiunea "Legi organice. Respingeri".

Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă care prevede că aleșii locali, primarii, președinții de consilii județene și consilierii comunali, orășenești, municipali și județeni nu vor putea ocupa aceste funcții mai mult de două mandate succesive (Pl-x 260/2016) (respinsă)

24. Propunerea legislativă care prevede că aleșii locali, primarii, președinții de consilii județene și consilierii comunali, orășenești, municipali și județeni nu vor putea ocupa aceste funcții mai mult de două mandate succesive.

Comisia pentru administrație și Comisia juridică propun respingerea.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

202 voturi pentru. A fost respinsă.

Și ultima.

Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Controlul Financiar (Pl-x 261/2016) (respinsă)

25. Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Controlul Financiar.

Comisia pentru buget propune respingerea.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

202 voturi pentru. A fost respinsă.

Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind încuviințarea reținerii domnului deputat Gurzău Adrian (PH CD 103/2016) (vot secret cu bile. Nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare)

În continuare, numai puțin, în continuare avem Hotărârea privind reținerea domnului deputat Gurzău, care se va vota...

Procedură.

Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Adrian Gurzău:

Bună, dragi colegi!

Mă numesc Adrian Gurzău, am trei copii minori, cel mic are un an și jumătate, doi părinți pensionari și vă cer un vot de respingere a cererii de reținere și arestare, pentru că nu reprezint un pericol public.

Doresc înfăptuirea justiției. Vă solicit acest vot pentru că dosarul meu este în momentul de față în faza în care s-au audiat martorii. Practic, printr-un vot pentru reținere și arestare, nu aș putea să mă apăr și să administrez probe în favoarea mea.

Pot să spun că ceilalți inculpați din dosar sunt eliberați de Înalta Curte de Casație și Justiție, iar în momentul de față nu văd ca un vot pentru arestarea mea să poată să înfăptuiască apărarea de care am nevoie, ca orice alt om în această țară.

Întotdeauna, în calitatea mea de parlamentar, am fost pentru susținerea justiției, am apărat întotdeauna lupta pentru a fi o justiție puternică, am votat întotdeauna pentru ceea ce înseamnă partea de a se începe urmărirea penală, dar niciodată n-am votat pentru reținere și arestare.

Vă solicit un vot pentru a-mi da posibilitatea să mă apăr în stare de libertate.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Da. Alte intervenții pe procedură? Nu mai sunt.

Stimați colegi,

Vă reamintesc, acum discutăm de Proiectul de Hotărâre privind încuviințarea reținerii domnului deputat Gurzău.

În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (7) din Regulament, este necesar să constituim o comisie pentru numărarea și validarea voturilor, alcătuită din câte un reprezentant al fiecărui grup parlamentar.

Invit, în aceste condiții, liderii grupurilor parlamentare.

Domnule Pâslaru, vă rog, faceți propunerea pentru reprezentantul în Comisia de numărare și validare.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin-Costin Pâslaru:

Partidul Social Democrat o propune pe doamna deputat Roșca Lucreția în Comisia de numărare.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Da. Vă mulțumesc.

Grupul parlamentar al PNL.

Domnule lider Nicolăescu, vă rog.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Grupul parlamentar al PNL îl propune pe domnul deputat Mircea Dolha.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Da. Grupul parlamentar al UNPR.

Domnule Răducanu, vă rog, faceți propunerea.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ion Răducanu:

Grupul parlamentar al UNPR o propune pe doamna Adam Luminița.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Grupul parlamentar al ALDE.

Cine face propuneri de la dumneavoastră?

Grupul ALDE.

Vă rog... domnule Florea, vă rog.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Damian Florea:

Grupul parlamentar al ALDE îl propune pe domnul deputat Andrei Tănăsescu.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc.

Grupul parlamentar al UDMR?

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Máté András-Levente:

Îl propunem pe domnul deputat Bónis István.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc.

Și Grupul parlamentar al minorităților.

Domnule Zisopol, vă rog, faceți propunerea.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Amet Varol, din partea Grupului parlamentar al minorităților naționale.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră componența comisiei.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul?

Cu 200 de voturi pentru, a fost adoptată componența comisiei.

Reamintesc prevederile art. 126 din Regulament, potrivit cărora votul cu bile se desfășoară astfel: fiecare deputat va primi de la chestor câte două bile, o bilă albă, o bilă neagră, care vor fi introduse în cele două urne. Bila albă, în urna albă și bila neagră, introdusă în urna neagră înseamnă vot pentru adoptarea proiectului de hotărâre. Bila albă, în urna neagră, bila neagră, în urna albă înseamnă vot contra proiectului de hotărâre. Ambele bile, introduse în urna neagră înseamnă abținere.

Invit cei doi chestori să ia loc.

Chestorii, vă rog să luați loc pentru a putea distribui...

UDMR-ul, chestorul?

Domnul Steriu...

Domnul Ionescu... da...

Domnule Ionescu, vă rog.

Dau cuvântul domnului secretar Ciolacu, pentru a citi apelul nominal.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Adam Luminița-Pachel prezentă
Alexe Costel absent
Alexe Florin-Alexandru prezent
Almăjanu Marin absent
Amet Varol prezent
Anastase Roberta Alma era prezentă
Andea Petru prezent
Andronache Gabriel prezent
Anghel Gabriela-Lola absentă
Antal István prezent
Anton Marin prezent
Anușca Roxana-Florentina absentă
Ardeleanu Sanda-Maria absentă
Avram Constantin prezent
Avram Marian absent
Axente Ioan absent
Babuș Radu prezent
Balan Ioan prezent
Baltă Mihai prezent
Băișanu Ștefan-Alexandru absent
Bălan Ion absent
Bănicioiu Nicolae absent
Bărbulescu Daniel-Ionuț prezent
Bejinariu Eugen prezent
Benga Ioan prezent
Berci Vasile prezent
Birchall Ana prezentă
Bîrsășteanu Florică prezent
Blăjuț Viorel-Ionel prezent
Blănariu Valentin prezent
Boboc Valentin Gabriel prezent
Bode Lucian Nicolae prezent
Bogdan Gheorghe-Dănuț prezent
Bogdănici Camelia-Margareta prezentă
Bónis István prezent
Borbély László deplasare externă, absent
Bordeianu Dan era prezent
Bucur Constantin-Alin absent
Bucura-Oprescu Simona prezentă
Budurescu Daniel-Stamate prezent, nu votează
Buican Cristian prezent
Buicu Corneliu-Florin prezent
Burlacu Ștefan prezent
Calimente Mihăiță absent
Caloianu Mario-Ernest prezent
Calotă Florică Ică prezent
Canacheu Costică prezent
Cazan Mircea-Vasile prezent
Călin Ion prezent, ca întotdeauna
Căprar Dorel-Gheorghe absent
Cătăniciu Steluța-Gustica prezentă
Cernea Remus-Florinel prezent
Chebac Eugen absent
Cherecheș Florica prezentă
Chiriță Dumitru prezent
Chirteș Ioan-Cristian prezent
Chirvăsuță Laurențiu prezent
Chițoiu Daniel absent
Chebac Eugen, prezent.
Cioată Cezar prezent
Ciobanu Liliana prezentă
Ciocan Dan prezent
Ciofu Tamara-Dorina prezentă
Ciolacu Ion-Marcel prezent
Ciubotaru Lucian-Manuel absent
Ciucă Liviu-Bogdan prezent
Ciuhodaru Tudor absent
Ciurariu Florin prezent
Cocei Erland absent
Codîrlă Liviu prezent
Comșa Cornel-George prezent
Condurățeanu Andrei-Răzvan prezent
Constantin Daniel absent
Cosma Vlad-Alexandru absent
Costin Gheorghe absent
Covaci Dorel prezent
Cozmanciuc Corneliu-Mugurel prezent
Crăciunescu Grigore prezent
Cristea Aurelia prezentă
Cristea Victor prezent
Cristian Horia prezent
Cseke Attila-Zoltán prezent
Cupă Ion prezent
Cupșa Ioan prezent
Daea Petre prezent
Dalca Ștefan-Petru prezent
Dascălu Constantin absent
Deaconu Mihai prezent
Diaconu Adrian-Nicolae prezent
Diaconu Mihai-Bogdan absent
Chițoiu Daniel, prezent.

Suciu...

Dîrzu Ioan prezent
Doboș Anton prezent
Dobre Mircea-Titus prezent
Dobre Victor Paul prezent
Dobrinescu Traian absent
Dolha Mircea absent
Dolha Nechita-Stelian prezent
Dolineaschi Andrei prezent
Dragnea Nicolae-Liviu prezent
Dragomir Gheorghe prezent
Dragomir Maria prezentă
Drăghici Mircea-Gheorghe prezent
Drăgușanu Vasile-Cătălin absent
Dumbrăvanu Paul prezent

Deci Chițoiu Daniel, prezent.

Dumitrache Ileana Cristina prezentă
Dumitru Georgică absent
Dumitru Ovidiu-Ioan absent
Dușa Mircea prezent
Emacu Gheorghe prezent
Enea Constantin-Cosmin absent
Eparu Ion prezent
Erdei Dolóczki István prezent
Dumitru Ovidiu-Ioan, prezent. Scuze.
Fejér László-Ődőn prezent
Fenechiu Cătălin-Daniel prezent
Firczak Gheorghe prezent
Florea Damian prezent
Fonta Nuțu prezent
Frăticiu Gheorghe era prezent
Galan Constantin prezent
Ganț Ovidiu Victor prezent
Gavrilescu Grațiela Leocadia absentă
Găină Mihăiță prezent
Geantă Florian Daniel prezent
Gerea Andrei Dominic prezent
Gheorghe Andrei Daniel prezent
Gheorghe Florin prezent
Gheorghe Tinel prezent
Ghera Giureci-Slobodan prezent
Ghiță Sebastian-Aurelian absent
Gireadă Dumitru-Verginel prezent
Gliga Vasile Ghiorghe prezent
Gorghiu alina-Ștefania prezentă
Grama Horia prezent
Grecea Maria prezentă
Gudu Vasile absent
Gunia Dragoș-Ionel prezent
Guran Virgil prezent
Gurzău Adrian prezent
Gust Băloșin Florentin prezent
Gvozdenovici Slavomir prezent
Harbuz Liviu prezent
Hărău Eleonora-Carmen prezentă
Holban Titi prezent
Horga Vasile prezent
Hulea Ioan prezent
Iacoban Sorin-Avram prezent
Ialomițianu Gheorghe prezent
Iancu Iulian prezent
Iane Daniel prezent
Iane Ovidiu-Cristian prezent
Ibram Iusein prezent
Ignat Miron prezent
Intotero Natalia-Elena prezentă
Ionescu Aurelian prezent
Ionescu George prezent
Iordache Florin prezent
Irimie Vicențiu-Mircea prezent
Iriza Scarlat prezent
Ispir Raluca-Cristina prezentă
Itu Cornel prezent
Kelemen Atilla-Béla-László prezent
Kelemen Hunor prezent
Kerekes Károly prezent
Khraibani Camelia prezentă
Korodi Attila absent
Laza-Matiuța Liviu prezent
Longher Ghervazen prezent
Lubanovici Mircea prezent
Lupu Mihai prezent
Man Mircea prezent
Manda Iulian Claudiu prezent
Manea Victor-Gheorghe absent
Manolache Marius absent
Manolescu Oana prezentă
Marcoci Vlad absent
Marcu Viorica prezentă
Marian Ion Cristinel prezent
Marin Gheorghe prezent
Marin Laura prezentă
Marocico Ion prezent
Martin Eduard-Stelian absent
Márton Árpád-Francisc prezent
Máté András-Levente prezent
Matei Călin-Vasile-Andrei absent
Mazilu Constantin absent
Măduța Flavius-Luigi absent
Melinte Ion prezent
Merka Adrian-Miroslav era prezent
Mihai Aurelian prezent
Mihăilă Ioan absent
Mihăilescu Ion-Bogdan prezent
Militaru Lucian prezent
Mincă Liliana prezentă
Mironescu Răzvan Horia prezent
Mitrea Manuela absentă
Mîrza Gavril prezent
Mocanu Adrian absent
Mocioalcă Ion prezent
Mocioi Niculina absentă
Moisii Constantin absent
Moldovan Carmen Ileana prezentă
Moldovan Ioan absent
Moldovan Iosif absent
Molnar Zsolt prezent
Motreanu Dan-Ștefan prezent
Movilă Petru prezent
Munteanu Ioan prezent
Murgu Neagu absent
Nassar Rodica prezentă
Nazare Alexandru prezent
Neacșu Marian prezent
Negruț Clement
Negruț Cornelia prezentă
Nica Nicolae-Ciprian prezent
Nichita Cristina prezentă
Nicoară Romeo Florin prezent
Nicolae Alexandri prezent
Nicolae Florian prezent
Nicolăescu Gheorghe-Eugen prezent
Nicolicea Eugen prezent
Niculae Aurel prezent
Niculescu Dumitru prezent
Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae absent
Nistor Gheorghe-Vlad absent
Nistor Marioara prezentă
Niță Constantin prezent
Niță Emil prezent
Nosa Iuliu prezent
Oajdea Daniel Vasile prezent
Oltean Ioan prezent
Orban Ludovic prezent
Oros Nechita-Adrian prezent
Palașcă Viorel prezent
Palăr Ionel prezent
Paleologu Theodor prezent
Pambuccian Varujan absent
Pană Adriana-Doina prezentă
Pardău Dumitru prezent
Paul Maria-Andreea prezentă
Păun Nicolae absent
Pârgaru Ion prezent
Pâslaru Florin-Costin prezent
Peia Ninel prezent
Petrea Dorin Silviu prezent
Petrescu Petre absent
Petric Octavian prezent
Pistru-Popa Eusebiu-Manea prezent
Plumb Rovana prezentă
Pocora Cristina-Ancuța absentă
Podașcă Gabriela-Maria prezentă
Ponta Victor-Viorel prezent
Pop Georgian prezent
Popa Octavian-Marius prezent
Popa Radu Mihai prezent
Popeangă Vasile prezent
Popescu Dumitru-Iulian absent
Popoviciu Alin Augustin Florin absent
Potor Călin prezent
Preda Cezar-Florin prezent
Pușcaș Iacob prezent
Raețchi Ovidiu Alexandru prezent
Răducanu Ion prezent
Rădulescu Cătălin-Marian prezent
Rădulescu Romeo prezent
Reuer Elena-Ramona prezentă
Rizea Cristian absent
Roman Cristian-Constantin prezent
Roman Ioan Sorin prezent
Roman Petre prezent

Este și Roman Petre? Scuzați-mă.

Roman Victor absent
Roșca Lucreția prezentă
Roșca Mircea prezent
Rotaru Răzvan prezent
Rusu Valentin absent
Sava Andrei-Valentin prezent
Sămărtinean Cornel-Mircea prezent
Săpunaru Nini absent
Săvoiu Ionuț-Cristian prezent
Scarlat George absent
Schelean-Șomfelean Valeria-Diana prezentă
Secară Florin Mihail prezent
Sefer Cristian-George prezent
Seres Dénes absent
Silaghi Ovidiu Ioan prezent
Simedru Dan Coriolan prezent
Simionescu Adrian Constantin absent
Smarandache Miron Alexandru prezent
Solomon Adrian absent
Stan Ioan prezent
Stanciu Anghel prezent
Stanciu Zisu prezent
Stancu Ionel absent
Stativă Irinel Ioan prezent
Stănescu Alexandru prezent
Steriu Valeriu-Andrei prezent
Stoica Mihaela absentă
Stragea Sorin Constantin absent
Stroe Ionuț-Marian prezent
Stroe Radu prezent
Sturzu Mihai-Răzvan prezent
Suciu Vasile-Daniel prezent
Surdu Raluca absentă
Surugiu Iulian-Radu prezent
Szabó Ödön absent
Șcheau Ion absent
Șimon Gheorghe prezent
Șoptică Costel prezent
Șova Lucian prezent
Ștefan Viorel prezent
Ștefănescu Elena Cătălina absentă
Știrbu Gigel-Sorinel prezent
Tabugan Ion absent
Taloș Gheorghe-Mirel absent
Tararache Mihai prezent
Tămâian Ioan prezent
Tănase Răzvan-Ionuț prezent
Tănăsescu Claudiu-Andrei prezent
Tătaru Florin-Cristian prezent
Teju Sorin prezent
Teodorescu Cătălin-Florin prezent
Teodorescu Ioan Viorel absent
Thuma Hubert Petru Ștefan prezent
Tiuch Cătălin absent
Tîlvăr Angel prezent
Toader Mircea-Nicu prezent
Tocuț Dan-Laurențiu prezent
Tomac Eugen prezent
Traicu Rodin absent
Tudorie Violeta prezentă
Tudose Mihai prezent
Turcan Raluca prezentă
Tușa Adriana Diana prezentă
Țigăeru Roșca Laurențiu absent
Țîmpău Radu Bogdan prezent
Udrea Elena Gabriela prezentă
Udriște Gheorghe absent
Urcan Ionaș-Florin prezent
Uricec Eugen Constantin prezent
Ursărescu Dorinel prezent
Vainer Aurel prezent
Varga Lucia-Ana prezentă
Varga Vasile prezent
Vasilică Radu Costin prezent
Vizitiu Sergiu-Constantin absent
Vladu Iulian prezent
Vlase Petru Gabriel prezent
Voicu Mădălin-Ștefan absent
Voicu Mihai Alexandru prezent
Vreme Valerian absent
Vulpescu Ioan absent
Weber Mihai prezent
Zaharcu Neviser prezentă
Zamfir Daniel-Cătălin prezent
Zgonea Valeriu Ștefan prezent
Zisopol Dragoș Gabriel prezent
Zlati Radu prezent

Mai avem domnul Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, prezent; Szabó Ödön - prezent; Săpunaru Nini - prezent; Scarlat George - prezent; Dolha Mircea - prezent și Alexe Costel.

Domnule președinte...

 
     

Domnul Florin Iordache:

Membrii Comisiei de numărare, împreună cu stafful tehnic, vă rog, la sala de Birou permanent.

 
     

După pauză

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Vă rog, domnule Dolha, vă rog, prezentați.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Mircea Dolha:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de deputați asupra Proiectului de hotărâre privind încuviințarea reținerii domnului deputat Adrian Gurzău.

Comisia de numărare și validare a voturilor, procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de deputați, prin vot secret cu bile, asupra Proiectului de hotărâre privind încuviințarea reținerii domnului deputat Adrian Gurzău, a constatat următoarele: număr total al deputaților - 355; număr deputați prezenți - 278; număr total de voturi exprimate - 267; număr de voturi anulate - 1; număr de voturi valabil exprimate - 266, din care: voturi pentru - 136, voturi contra - 130, abțineri - zero.

Cu rușine, trebuie să anunț că, având în vedere că din totalul de 355 de deputați, au fost prezenți doar 271, din care 136 au votat pentru, se constată că nu a fost întrunit numărul de voturi necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

278 sau 71?

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Mircea Dolha:

278. Încă o dată, rectific, 278. Deci, au fost prezenți la vot 278, din care 136 au votat pentru și 130 împotrivă.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Da, vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind încuviințarea arestării preventive a domnului deputat Gurzău Adrian (PH CD 104/2016) (Vot secret cu bile. adoptat)

Continuăm lucrările, stimați colegi.

27. Exprimarea votului secret cu bile asupra Proiectului de hotărâre privind încuviințarea arestării preventive a domnului deputat Adrian Gurzău.

Rog domnii secretari, domnul Ciolacu, vă rog. Domnule Ciolacu, apelul nominal și chestorii să-și ocupe locul.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Adam Luminița-Pachel prezentă
Alexe Costel absent
Alexe Florin-Alexandru prezent
Almăjanu Marin absent
Amet Varol prezent
Anastase Roberta Alma absentă
Andea Petru prezent
Andronache Gabriel prezent
Anghel Gabriela-Lola absentă
Antal István prezent
Anton Marin prezent
Anușca Roxana-Florentina absentă
Ardeleanu Sanda-Maria absentă
Avram Constantin prezent
Avram Marian absent
Axente Ioan absent
Babuș Radu prezent
Balan Ioan prezent
Baltă Mihai prezent
Băișanu Ștefan-Alexandru absent
Bălan Ion absent
Bănicioiu Nicolae absent
Bărbulescu Daniel-Ionuț prezent
Bejinariu Eugen prezent
Benga Ioan prezent
Berci Vasile prezent
Birchall Ana prezentă
Bîrsășteanu Florică prezent
Blăjuț Viorel-Ionel absent
Blănariu Valentin prezent
Boboc Valentin Gabriel prezent
Bode Lucian Nicolae prezent
Bogdan Gheorghe-Dănuț prezent
Bogdănici Camelia-Margareta prezentă
Bónis István prezent
Borbély László absent
Bordeianu Dan absent
Bucur Constantin-Alin absent
Bucura-Oprescu Simona prezentă
Budurescu Daniel-Stamate prezent, nu votează
Buican Cristian prezent
Buicu Corneliu-Florin absent
Burlacu Ștefan prezent
Calimente Mihăiță absent
Caloianu Mario-Ernest absent
Calotă Florică Ică prezent
Canacheu Costică prezent
Cazan Mircea-Vasile prezent
Călin Ion prezent
Căprar Dorel-Gheorghe absent
Cătăniciu Steluța-Gustica prezentă
Cernea Remus-Florinel prezent
Chebac Eugen prezent
Cherecheș Florica prezentă
Chiriță Dumitru prezent
Chirteș Ioan-Cristian prezent
Chirvăsuță Laurențiu prezent
Chițoiu Daniel prezent
Cioată Cezar prezent
Ciobanu Liliana prezentă
Ciocan Dan prezent
Ciofu Tamara-Dorina prezentă
Ciolacu Ion-Marcel prezent
Ciubotaru Lucian-Manuel absent
Ciucă Liviu-Bogdan prezent
Ciuhodaru Tudor absent
Ciurariu Florin prezent
Cocei Erland absent
Codîrlă Liviu prezent
Comșa Cornel-George absent
Condurățeanu Andrei-Răzvan prezent
Constantin Daniel absent
Cosma Vlad-Alexandru absent
Costin Gheorghe absent
Covaci Dorel absent
Cozmanciuc Corneliu-Mugurel absent
Crăciunescu Grigore absent
Cristea Aurelia absentă
Cristea Victor prezent
Cristian Horia absent
Cseke Attila-Zoltán prezent
Cupă Ion prezent
Cupșa Ioan prezent
Daea Petre prezent
Dalca Ștefan-Petru prezent
Dascălu Constantin absent
Deaconu Mihai prezent
Diaconu Adrian-Nicolae prezent
Diaconu Mihai-Bogdan absent
Dîrzu Ioan prezent
Doboș Anton prezent
Dobre Mircea-Titus prezent
Dobre Victor Paul prezent
Dobrinescu Traian absent
Dolha Mircea prezent
Dolha Nechita-Stelian prezent
Dolineaschi Andrei absent
Dragomir Gheorghe prezent
Dragomir Maria prezentă
Drăghici Mircea-Gheorghe absent
Drăgușanu Vasile-Cătălin absent
Dumbrăvanu Paul prezent
Dumitrache Ileana Cristina prezentă
Dumitru Georgică
Dumitru Ovidiu-Ioan prezent
Dușa Mircea absent
Emacu Gheorghe prezent
Enea Constantin-Cosmin absent
Eparu Ion prezent
Erdei Dolóczki István absent
Fejér László-Ődőn prezent
Fenechiu Cătălin-Daniel absent
Firczak Gheorghe absent
Dușa Mircea prezent
Florea Damian absent
Fonta Nuțu prezent
Frăticiu Gheorghe prezent
Galan Constantin absent
Ganț Ovidiu Victor prezent
Gavrilescu Grațiela Leocadia absentă
Găină Mihăiță absent
Geantă Florian Daniel prezent
Gerea Andrei Dominic absent
Gheorghe Andrei Daniel prezent
Gheorghe Florin prezent
Gheorghe Tinel prezent
Ghera Giureci-Slobodan prezent
Ghiță Sebastian-Aurelian absent
Gireadă Dumitru-Verginel prezent
Gliga Vasile Ghiorghe absent
Gorghiu Alina-Ștefania prezentă
Grama Horia prezent
Grecea Maria prezentă
Gudu Vasile absent
Gunia Dragoș-Ionel prezent
Guran Virgil prezent
Gurzău Adrian prezent
Gust Băloșin Florentin prezent
Gvozdenovici Slavomir prezent
Harbuz Liviu prezent
Hărău Eleonora-Carmen prezentă
Holban Titi absent
Horga Vasile prezent
Hulea Ioan absent
Iacoban Sorin-Avram prezent
Ialomițianu Gheorghe prezent
Iancu Iulian prezent
Iane Daniel absent
Iane Ovidiu-Cristian prezent
Ibram Iusein prezent
Ignat Miron prezent
Intotero Natalia-Elena prezentă
Ionescu Aurelian prezent
Ionescu George prezent
Iordache Florin prezent
Irimie Vicențiu-Mircea prezent
Iriza Scarlat absent
Ispir Raluca-Cristina absentă
Itu Cornel prezent
Kelemen Atilla-Béla-László prezent
Kelemen Hunor prezent
Kerekes Károly prezent
Khraibani Camelia absentă
Korodi Attila prezent
Laza-Matiuța Liviu prezent
Longher Ghervazen prezent
Lubanovici Mircea absent
Lupu Mihai prezent
Man Mircea prezent
Manda Iulian Claudiu absent
Manea Victor-Gheorghe prezent
Manolache Marius absent
Manolescu Oana prezentă
Marcoci Vlad absent
Marcu Viorica absentă
Marian Ion Cristinel prezent
Marin Gheorghe prezent
Marin Laura prezentă
Marocico Ion prezent
Martin Eduard-Stelian absent
Márton Árpád-Francisc prezent
Máté András-Levente prezent
Matei Călin-Vasile-Andrei absent
Mazilu Constantin absent
Măduța Flavius-Luigi absent
Melinte Ion prezent
Merka Adrian-Miroslav absent
Mihai Aurelian prezent
Mihăilă Ioan absent
Mihăilescu Ion-Bogdan absent
Militaru Lucian absent
Mincă Liliana absentă
Mironescu Răzvan Horia prezent
Mitrea Manuela absentă
Mîrza Gavril prezent
Mocanu Adrian absent
Mocioalcă Ion prezent
Mocioi Niculina absentă
Moisii Constantin absent
Moldovan Carmen Ileana prezentă
Moldovan Ioan absent
Moldovan Iosif prezent
Molnar Zsolt prezent
Motreanu Dan-Ștefan absent
Movilă Petru prezent
Munteanu Ioan prezent
Murgu Neagu absent
Nassar Rodica prezentă
Nazare Alexandru absent
Neacșu Marian prezent
Negruț Clement prezent
Negruț Cornelia prezentă
Nica Nicolae-Ciprian prezent
Nichita Cristina absentă
Nicoară Romeo Florin prezent
Nicolae Alexandri prezent
Nicolae Florian prezent
Nicolăescu Gheorghe-Eugen prezent
Nicolicea Eugen prezent
Niculae Aurel prezent
Niculescu Dumitru prezent
Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae prezent
Nistor Gheorghe-Vlad absent
Nistor Marioara prezentă
Niță Constantin absent
Niță Emil prezent
Nosa Iuliu prezent
Oajdea Daniel Vasile prezent
Oltean Ioan absent
Orban Ludovic prezent
Oros Nechita-Adrian prezent
Palașcă Viorel prezent
Palăr Ionel prezent
Paleologu Theodor absent
Pambuccian Varujan prezent
Pană Adriana-Doina prezentă
Pardău Dumitru prezent
Paul Maria-Andreea prezentă
Păun Nicolae absent
Pârgaru Ion prezent
Pâslaru Florin-Costin prezent
Peia Ninel prezent
Petrea Dorin Silviu prezent
Petrescu Petre absent
Petric Octavian prezent
Pistru-Popa Eusebiu-Manea prezent
Plumb Rovana prezentă
Pocora Cristina-Ancuța absentă
Podașcă Gabriela-Maria prezentă
Ponta Victor-Viorel
Pop Georgian prezent
Popa Octavian-Marius prezent
Popa Radu Mihai prezent
Popeangă Vasile prezent
Popescu Dumitru-Iulian absent
Popoviciu Alin Augustin Florin absent
Potor Călin prezent
Preda Cezar-Florin prezent
Pușcaș Iacob

Motreanu Dan-Ștefan prezent

Pușcaș Iacob
Rovana Plumb prezentă
Raețchi Ovidiu Alexandru prezent
Răducanu Ion prezent
Rădulescu Cătălin-Marian prezent
Rădulescu Romeo absent
Reuer Elena-Ramona absentă
Rizea Cristian absent
Roman Cristian-Constantin prezent
Roman Ioan Sorin prezent
Roman Petre

Este și Roman Petre? Scuzați-mă.

Roman Victor absent
Roșca Lucreția prezentă
Roșca Mircea prezent
Rotaru Răzvan prezent
Rusu Valentin absent
Sava Andrei-Valentin prezent
Sămărtinean Cornel-Mircea
Săpunaru Nini prezent
Săvoiu Ionuț-Cristian
Scarlat George prezent
Schelean-Șomfelean Valeria-Diana prezentă
Secară Florin Mihail
Sămărtinean Cornel-Mircea prezent
Secară Florin Mihail absent
Sefer Cristian-George prezent
Seres Dénes absent
Silaghi Ovidiu Ioan absent
Simedru Dan Coriolan prezent
Simionescu Adrian Constantin absent
Smarandache Miron Alexandru prezent
Solomon Adrian absent
Stan Ioan prezent
Stanciu Anghel prezent
Stanciu Zisu absent
Stancu Ionel absent
Stativă Irinel Ioan prezent
Stănescu Alexandru era prezent
Steriu Valeriu-Andrei
Dragnea Nicolae-Liviu prezent
Ponta Victor-Viorel prezent
Tudose Mihai prezent
Stoica Mihaela absentă
Stragea Sorin Constantin absent
Stroe Ionuț-Marian absent
Stroe Radu absent
Sturzu Mihai-Răzvan prezent
Suciu Vasile-Daniel prezent
Surdu Raluca absentă
Surugiu Iulian-Radu era prezent
Szabó Ödön absent
Șcheau Ion absent
Șimon Gheorghe prezent
Șoptică Costel prezent
Șova Lucian prezent
Ștefan Viorel prezent
Ștefănescu Elena Cătălina absentă
Știrbu Gigel-Sorinel prezent
Tabugan Ion
Taloș Gheorghe-Mirel absent
Tararache Mihai prezent
Tămâian Ioan prezent
Tănase Răzvan-Ionuț absent
Tănăsescu Claudiu-Andrei prezent
Tătaru Florin-Cristian prezent
Teju Sorin prezent
Teodorescu Cătălin-Florin prezent
Teodorescu Ioan Viorel absent
Thuma Hubert Petru Ștefan prezent
Tiuch Cătălin absent
Tănase Răzvan-Ionuț prezent
Tîlvăr Angel absent
Toader Mircea-Nicu prezent
Tocuț Dan-Laurențiu prezent
Tomac Eugen prezent
Traicu Rodin absent
Tudorie Violeta prezentă
Tudose Mihai prezent
Turcan Raluca prezentă
Tușa Adriana Diana prezentă
Țigăeru Roșca Laurențiu absent
Țîmpău Radu Bogdan prezent
Udrea Elena Gabriela prezentă
Udriște Gheorghe absent
Urcan Ionaș-Florin era prezent
Uricec Eugen Constantin prezent
Ursărescu Dorinel absent
Vainer Aurel era prezent ca întotdeauna
Varga Lucia-Ana prezentă
Varga Vasile era prezent
Vasilică Radu Costin prezent
Vizitiu Sergiu-Constantin absent
Vladu Iulian prezent
Vlase Petru Gabriel
Voicu Mădălin-Ștefan absent
Voicu Mihai Alexandru prezent
Vreme Valerian absent
Vulpescu Ioan absent
Weber Mihai absent
Zaharcu Neviser prezentă
Zamfir Daniel-Cătălin prezent
Zisopol Dragoș Gabriel absent
Zgonea Valeriu Ștefan prezent
Zlati Radu prezent

Și acum o luăm de la început.

Vlase Petru Gabriel prezent
Alexe Costel prezent
Weber Mihai prezent
Bordeianu Dan prezent
Buican Cristian prezent
Buicu Corneliu-Florin prezent
Crăciunescu Grigore prezent
Cristian Horia prezent
Chirvăsuță Laurențiu prezent
Dolineaschi Andrei prezent
Drăgușanu Vasile-Cătălin prezent
Florea Damian prezent
Militaru Lucian prezent
Motreanu Dan-Ștefan prezent
Ponta Victor-Viorel prezent
Rădulescu Romeo prezent
Plumb Rovana prezentă
Szabó Ödön prezent
Weber Mihai prezent

 
     

După pauză

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Mircea Dolha:

Domnule președinte...

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Vă rog, domnule Dolha, dați citire raportului comisiei.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Mircea Dolha:

Mulțumesc.

Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de deputați asupra proiectului de Hotărâre privind încuviințarea arestării preventive a domnului deputat Adrian Gurzău

Comisia de numărare și validare a voturilor, procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de deputați prin vot secret cu bile asupra proiectului de Hotărâre privind încuviințarea arestării preventive a domnului deputat Adrian Gurzău, a constat următoarele: numărul total al deputaților 355; numărul deputaților prezenți 238; număr total de voturi exprimate 238; număr de voturi anulate 0; număr de voturi valabil exprimate, din care, voturi pentru 124, voturi contra 114, abțineri 0.

Potrivit art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată, și art. 219 alin. (6) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, hotărârea se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți.

Având în vedere că, din totalul de 355 de deputați au fost prezenți 238, din care 124 au votat pentru și 114 împotrivă, se constată că a fost întrunit numărul de voturi necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind alegerea unui secretar al Camerei Deputaților (PH CD 89 /2016) (Vot secret cu bile. adoptat)

În continuare suntem la ultimul proiect de Hotărâre privind alegerea unui secretar al Camerei.

Rog domnii chestori să ia loc pentru a distribui bilele.

Domnii chestori, vă rog. Domnul Ionescu, vă rog frumos. Cel de-al doilea chestor, vă rog frumos. Domnul Neacșu, vă mulțumesc.

Începeți apelul, domnule Ciolacu. Da, apel nominal. Da, 178.

Vă rog, domnul Ciolacu.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Adam Luminița-Pachel prezentă, e la comisie
Alexe Costel prezent
Alexe Florin-Alexandru prezent
Almăjanu Marin
Amet Varol la comisie, prezent
Anastase Roberta Alma
Andea Petru
Andronache Gabriel prezent
Anghel Gabriela-Lola
Antal István
Anton Marin absent
Anușca Roxana-Florentina absentă
Ardeleanu Sanda-Maria
Avram Constantin prezent
Avram Marian absent
Axente Ioan
Babuș Radu prezent
Balan Ioan
Baltă Mihai prezent
Băișanu Ștefan-Alexandru
Bălan Ion
Bănicioiu Nicolae absent
Bărbulescu Daniel-Ionuț prezent
Bejinariu Eugen
Benga Ioan prezent
Berci Vasile
Birchall Ana prezentă
Bîrsășteanu Florică prezent
Blăjuț Viorel-Ionel prezent
Blănariu Valentin prezent
Boboc Valentin Gabriel absent
Bode Lucian Nicolae
Bogdan Gheorghe-Dănuț
Bogdănici Camelia-Margareta
Bónis István prezent
Borbély László absent
Bordeianu Dan prezent
Bucur Constantin-Alin absent
Bucura-Oprescu Simona prezentă
Budurescu Daniel-Stamate
Buican Cristian prezent
Buicu Corneliu-Florin prezent
Burlacu Ștefan
Calimente Mihăiță absent
Caloianu Mario-Ernest prezent
Calotă Florică Ică absent
Canacheu Costică prezent
Cazan Mircea-Vasile prezent
Călin Ion prezent
Căprar Dorel-Gheorghe absent
Cătăniciu Steluța-Gustica prezentă
Cernea Remus-Florinel prezent
Chebac Eugen prezent
Cherecheș Florica prezentă
Chiriță Dumitru prezent
Chirteș Ioan-Cristian prezent
Chirvăsuță Laurențiu prezent
Chițoiu Daniel absent
Cioată Cezar prezent
Ciobanu Liliana prezentă

Prezentă v-am pus, doamna Cătăniciu.

Ciocan Dan prezent
Ciofu Tamara-Dorina prezentă
Ciolacu Ion-Marcel prezent
Ciubotaru Lucian-Manuel
Ciucă Liviu-Bogdan
Ciuhodaru Tudor absent
Ciurariu Florin prezent
Ciuhodaru Tudor prezent, ați lipsit până acum
Cocei Erland absent
Codîrlă Liviu
Comșa Cornel-George
Condurățeanu Andrei-Răzvan prezent
Constantin Daniel absent
Cosma Vlad-Alexandru absent
Ciucă Liviu-Bogdan prezent, ca întotdeauna
Costin Gheorghe
Covaci Dorel prezent
Cozmanciuc Corneliu-Mugurel era
Crăciunescu Grigore
Cristea Aurelia prezentă
Cristea Victor absent
Cristian Horia
Cseke Attila-Zoltán este pe hol, prezent
Cupă Ion absent
Cupșa Ioan
Daea Petre prezent
Dalca Ștefan-Petru prezent
Dascălu Constantin absent
Deaconu Mihai prezent
Diaconu Adrian-Nicolae prezent
Diaconu Mihai-Bogdan absent
Dîrzu Ioan absent
Doboș Anton prezent
Dobre Mircea-Titus prezent
Dobre Victor Paul prezent
Dobrinescu Traian absent
Dolha Mircea prezent
Dolha Nechita-Stelian
Dolineaschi Andrei prezent
Dragnea Nicolae-Liviu
Dragomir Gheorghe era prezent, prezent
Dragomir Maria prezentă
Drăghici Mircea-Gheorghe prezent
Drăgușanu Vasile-Cătălin absent
Dumbrăvanu Paul prezent
Dumitrache Ileana Cristina prezentă
Dumitru Georgică absent
Dumitru Ovidiu-Ioan prezent
Dușa Mircea
Emacu Gheorghe prezent
Enea Constantin-Cosmin
Eparu Ion prezent
Erdei Dolóczki István absent
Fenechiu Cătălin-Daniel prezent
Fejér László-Ődőn prezent
Firczak Gheorghe absent
Florea Damian absent
Fonta Nuțu
Frăticiu Gheorghe absent
Galan Constantin
Ganț Ovidiu Victor prezent
Gavrilescu Grațiela Leocadia absentă
Găină Mihăiță absent
Geantă Florian Daniel

Daea și Nica pleacă împreună la comisie. Vă anunțăm că au fost prezenți.

Rovana Plumb prezentă
Gerea Andrei Dominic absent
Gheorghe Andrei Daniel prezent
Gheorghe Florin prezent
Gheorghe Tinel prezent
Ghera Giureci-Slobodan prezent
Ghiță Sebastian-Aurelian absent
Gireadă Dumitru-Verginel prezent
Gliga Vasile Ghiorghe prezent
Gorghiu Alina-Ștefania prezentă
Grama Horia prezent
Grecea Maria prezentă
Gudu Vasile prezent
Gunia Dragoș-Ionel
Guran Virgil prezent
Gurzău Adrian prezent
Gust Băloșin Florentin absent
Gvozdenovici Slavomir prezent
Harbuz Liviu prezent
Hărău Eleonora-Carmen prezentă
Holban Titi
Horga Vasile prezent
Hulea Ioan absent
Iacoban Sorin-Avram prezent
Ialomițianu Gheorghe prezent
Iancu Iulian prezent
Iane Daniel
Iane Ovidiu-Cristian prezent
Ibram Iusein prezent
Ignat Miron prezent
Intotero Natalia-Elena prezentă
Ionescu Aurelian absent
Ionescu George prezent
Iordache Florin prezent
Irimie Vicențiu-Mircea prezent
Iriza Scarlat prezent
Ispir Raluca-Cristina absentă
Itu Cornel prezent
Kelemen Atilla-Béla-László absent
Kelemen Hunor absent
Kerekes Károly prezent
Khraibani Camelia absentă
Korodi Attila
Laza-Matiuța Liviu
Longher Ghervazen prezent
Lubanovici Mircea prezent
Lupu Mihai prezent
Man Mircea prezent
Manda Iulian Claudiu prezent

Manea Victor mai este?

Manea Victor-Gheorghe prezent
Manolache Marius absent
Manolescu Oana prezentă
Marcoci Vlad absent
Marcu Viorica absentă
Marian Ion Cristinel absent

Marin Gheorghe e prezent. N-a lipsit la niciun vot. Vedeți ce mi-ați făcut?

Marin Gheorghe prezent
Marin Laura prezentă
Marocico Ion prezent
Martin Eduard-Stelian absent
Márton Árpád-Francisc prezent
Máté András-Levente prezent
Matei Călin-Vasile-Andrei prezent
Mazilu Constantin absent
Măduța Flavius-Luigi absent
Melinte Ion mai este?
Melinte Ion
Marin Laura prezentă
Merka Adrian-Miroslav prezent
Mihai Aurelian prezent
Mihăilă Ioan absent
Mihăilescu Ion-Bogdan
Gliga Vasile Ghiorghe prezent
Militaru Lucian
Mincă Liliana prezentă
Mironescu Răzvan Horia
Mitrea Manuela absentă
Mîrza Gavril prezent
Mocanu Adrian absent
Mocioalcă Ion prezent
Mocioi Niculina absentă
Moisii Constantin absent
Moldovan Carmen Ileana prezentă
Moldovan Ioan absent
Moldovan Iosif prezent
Molnar Zsolt
Motreanu Dan-Ștefan prezent
Movilă Petru prezent
Munteanu Ioan absent
Murgu Neagu absent
Nassar Rodica prezentă
Nazare Alexandru
Neacșu Marian prezent
Negruț Clement absent
Negruț Cornelia prezentă
Nica Nicolae-Ciprian prezent
Nichita Cristina prezentă
Nicoară Romeo Florin prezent
Nicolae Alexandri prezent
Nicolae Florian prezent
Nicolăescu Gheorghe-Eugen prezent
Nicolicea Eugen absent
Niculae Aurel
Niculescu Dumitru prezent
Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae prezent
Nistor Gheorghe-Vlad absent
Nistor Marioara prezentă
Niță Constantin absent
Niță Emil prezent
Nosa Iuliu prezent
Oajdea Daniel Vasile prezent
Oltean Ioan
Orban Ludovic prezent
Oros Nechita-Adrian prezent
Palașcă Viorel
Palăr Ionel
Paleologu Theodor
Pambuccian Varujan prezent
Pană Adriana-Doina prezentă
Pardău Dumitru absent
Paul Maria-Andreea prezentă
Păun Nicolae absent
Pârgaru Ion prezent
Pâslaru Florin-Costin prezent
Peia Ninel prezent
Petrea Dorin Silviu prezent
Petrescu Petre absent
Petric Octavian absent
Pistru-Popa Eusebiu-Manea prezent
Plumb Rovana prezentă
Pocora Cristina-Ancuța absentă
Podașcă Gabriela-Maria prezentă
Ponta Victor-Viorel
Pop Georgian prezent
Popa Octavian-Marius prezent
Popa Radu Mihai prezent
Popeangă Vasile absent
Popescu Dumitru-Iulian absent
Popoviciu Alin Augustin Florin absent
Potor Călin prezent
Preda Cezar-Florin prezent
Pușcaș Iacob
Raețchi Ovidiu Alexandru prezent
Răducanu Ion prezent
Rădulescu Cătălin-Marian prezent
Rădulescu Romeo prezent
Reuer Elena-Ramona prezent
Rizea Cristian absent
Roman Cristian-Constantin
Roman Ioan Sorin prezent
Roman Petre prezent
Roman Victor
Roșca Lucreția prezentă
Roșca Mircea
Rotaru Răzvan
Rusu Valentin
Sava Andrei-Valentin
Sămărtinean Cornel-Mircea
Săpunaru Nini prezent
Săvoiu Ionuț-Cristian prezent
Scarlat George prezent
Schelean-Șomfelean Valeria-Diana
Secară Florin Mihail absent
Moldovan Iosif prezent
Sefer Cristian-George
Seres Dénes
Silaghi Ovidiu Ioan absent
Simedru Dan Coriolan, parcă era prezent.
Simionescu Adrian Constantin absent
Smarandache Miron Alexandru absent
Solomon Adrian absent
Stan Ioan prezent

Este domn profesor?

Stanciu Anghel prezent
Stanciu Zisu
Stancu Ionel
Stativă Irinel Ioan
Stănescu Alexandru prezent
Steriu Valeriu-Andrei
Stoica Mihaela
Stragea Sorin Constantin
Stroe Ionuț-Marian prezent
Stroe Radu
Sturzu Mihai-Răzvan prezent
Suciu Vasile-Daniel
Surdu Raluca absentă
Surugiu Iulian-Radu prezent
Szabó Ödön prezent
Șcheau Ion
Șimon Gheorghe prezent
Șoptică Costel
Șova Lucian prezent
Ștefan Viorel prezent
Ștefănescu Elena Cătălina absentă
Știrbu Gigel-Sorinel prezent
Tabugan Ion absent
Taloș Gheorghe-Mirel
Tararache Mihai prezent
Tămâian Ioan prezent
Tănase Răzvan-Ionuț prezent
Tănăsescu Claudiu-Andrei prezent
Tătaru Florin-Cristian
Teju Sorin prezent
Teodorescu Cătălin-Florin
Teodorescu Ioan Viorel prezent
Thuma Hubert Petru Ștefan prezent
Tiuch Cătălin absent
Tîlvăr Angel absent
Toader Mircea-Nicu prezent
Tocuț Dan-Laurențiu prezent
Tomac Eugen prezent

Traicu Rodin. La ultimul vot ați venit, chiar dacă e ziua dumneavoastră.

Traicu Rodin prezent
Tudorie Violeta prezentă
Tudose Mihai
Turcan Raluca prezentă
Tușa Adriana Diana prezentă
Țigăeru Roșca Laurențiu absent
Țîmpău Radu Bogdan prezent
Udrea Elena Gabriela era prezentă.
Udriște Gheorghe
Urcan Ionaș-Florin prezent
Uricec Eugen Constantin prezent
Ursărescu Dorinel prezent
Vainer Aurel prezent
Varga Lucia-Ana prezentă
Varga Vasile absent
Vasilică Radu Costin
Vizitiu Sergiu-Constantin
Vladu Iulian prezent
Vlase Petru Gabriel
Voicu Mădălin-Ștefan absent
Voicu Mihai Alexandru prezent
Vreme Valerian absent
Vulpescu Ioan
Weber Mihai prezent
Zaharcu Neviser prezent
Zamfir Daniel-Cătălin
Zgonea Valeriu Ștefan prezent
Zisopol Dragoș Gabriel prezent
Zlati Radu absent

Reiau.

Antal Istvan prezent
Blăjuț Viorel-Ionel prezent
Ciucă Liviu-Bogdan prezent
Cupșa Ioan prezent
Cupă Ion prezent
Iancu Iulian prezent
Gliga Vasile prezent
Iacoban Sorin-Avram prezent
Moldovan Iosif prezent
Pardău Dumitru prezent
Oprescu Bucura-Simona prezentă

 
     

După pauză

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Vă rog, domnule deputat, prezentați rezultatul votului. Păi, deschideți microfonul.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Varol Amet:

Proces-verbal referitor la rezultatul votului cu privire la alegerea unui secretar al Camerei Deputaților.

Procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați, prin vot secret cu bile, asupra candidatului propus în vederea alegerii unui secretar al Camerei Deputaților, Comisia de numărare și validare a voturilor a constatat următoarele: numărul total al deputaților 355; numărul deputaților prezenți 223; numărul de voturi exprimate 223; numărul de voturi anulate 0; voturi pentru 220; voturi contra 3; abțineri 0.

Ca urmare a faptului că din totalul de 355 de deputați au fost prezenți 223, și-au exprimat votul 223, din care au votat pentru 220, se constată că este întrunită majoritatea de voturi necesară pentru alegerea domnului Dragoș Gabriel Zisopol în funcția de secretar al Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Îl invit și pe domnul Zisopol, invit membrii Biroului permanent și liderii de grup la ședința de Birou permanent.

Declar ședința închisă astăzi.

Mulțumesc.

 
     

Ședința s-a încheiat la ora 16,05.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 22 november 2019, 2:06
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro